Kandydatury byłych opozycjonistów opiniowane przez sejmową komisję pod przewodnictwem byłego komunistycznego prokuratora

Kandydatury byłych opozycjonistów opiniowane przez sejmową komisję pod przewodnictwem byłego komunistycznego prokuratora

Dodano:   /  Zmieniono: 93
Stanisław Piotrowicz
Stanisław Piotrowicz / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Sejmową Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka w środę zajmowała się opiniowaniem wniosków w sprawie wyboru na członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wśród kandydatów znaleźli się m.in. byli opozycjoniści Henryk Wujec i Bogdan Lis. Przewodniczącym komisji jest z kolei Stanisław Piotrowicz, który podczas stanu wojennego był komunistycznym prokuratorem oskarżającym m.in. w sprawach politycznych.

Na liście kandydatów go Kolegium IPN znaleźli się m.in. zgłoszeni przez klub PiS: prof. Jana Draus, prof. Józef Marecki, prof. Piotr Franaszka, dr. Sławomir Cenckiewicz oraz Krzysztof Wyszkowski, kandydaci PO: prof. Andrzej Friszke, Ludwik Dorn oraz Bogdan Lis. Klub Kukiz'15 zgłosił kandydaturę historyka dr. Wojciecha Muszyńskiego, zaś .Nowoczesna Henryka Wujca.

Przewodniczącym sejmowej Komisji jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, były prokurator w czasach PZPR Stanisław Piotrowicz. Obecny poseł PiS od 1978 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, był członkiem egzekutywy PZPR w Prokuraturze Wojewódzkiej i Rejonowej w Krośnie. W stanie wojennym był m.in. autorem aktu oskarżenia przeciwko działaczowi opozycji Antoniemu Pikulowi oskarżonemu o kolportaż wydawnictw drugiego obiegu.

Wprawdzie do bezpośredniej konfrontacji między opozycjonistami a byłym peerelowskim prokuratorem nie doszło, ponieważ na sali nie było ani Lisa, ani Wujca, jednak to nietypowe "spotkanie" na Twitterze skomentował poseł PO Bartosz Arłukowicz.

Bogdan Lis w latach 1978-1980 prowadził działalność opozycyjną, współpracował z Komitetem Założycielskim Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. W 1980 organizował strajk w „Elmorze”, Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, następnie był wiceprzewodniczącym zarządu Regionu Gdańskiego związku, członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej. Brał udział w licznych negocjacjach ze stroną rządową. W kwietniu 1982 był współorganizatorem ogólnopolskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej podziemnej „Solidarności”, odpowiadał za koordynację współpracy z zagranicą. Został aresztowany w czerwcu 1984, oskarżony o zdradę ojczyzny i zwolniony po pół roku na mocy amnestii. Ponownie aresztowano go w lutym 1985, został skazany na 2,5 roku więzienia, następnie zwolniony we wrześniu 1986 również na podstawie amnestii. W 1986 wszedł w skład Tymczasowej Rady „Solidarności”, a w 1987 do Krajowej Komisji Wykonawczej – jawnych struktur kierowniczych nielegalnego związku. Od 1988 był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, brał udział w rozmowach Okrągłego Stołu, w latach 1989–1991 zasiadał w Senacie I kadencji.

Henryk Wujec latem 1976 zaangażował się w pomoc robotnikom z Ursusa represjonowanym za udział w wydarzeniom czerwca 1976. Następnie w latach 1976–1977 był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, w maju 1977 uczestniczył w głodówce w kościele św. Marcina w Warszawie. Od 1977 do do 1981 członkiem Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, za co w 1978 roku został zwolniony z pracy.

W latach 1978 – 1981  Wujec był pracownikiem Zespołu Elektryki w Polskim Komitecie Normalizacji Miar i Jakości. Organizował i redagował podziemne czasopismo „Robotnik”, znalazł się wśród założycieli Wolnych Związków Zawodowych. W 1980 wstąpił do NSZZ „Solidarność”, gdzie zasiadał we władzach krajowych i mazowieckich. Od 13 grudnia 1981 do września 1982 był internowany, następnie do 1984 i ponownie od czerwca do września 1986 więziony. Po zwolnieniu do 1989 pracował w Centralnym Ośrodku Badawczym Normalizacji. W latach 1987–1988 był członkiem, a od 1988 do 1990 sekretarzem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. W 1989 brał udział w obradach Okrągłego Stołu w zespole ds. pluralizmu związkowego.

Czytaj także

 93
 • Robnad IP
  Kaczor
  skąd ty wiesz, co ja wiem?
  jasnowidz jakiś?

  1. Jan Kuriata, poseł PO był zarejestrowany w 1984 r. jako tajny współpracownik SB, ps. “Piotr”. Zdjęty z ewidencji w 1990 r. Materiały złożono w archiwum;

  2. Tomasz Nowak, poseł PO był 1 marca 1989 r. zarejestrowany przez SB z Konina jako kontakt operacyjny, ps. “Aktor”. Pozyskany do sprawy o krypt. “Pegaz” (“zagadnienie” – kultura i sztuka). Zdjęty z ewidencji 9 stycznia 1990 r. Materiały zniszczono.

  3. Zbigniew Pawłowicz, senator PO był zarejestrowany w 1977 r. jako tajny współpracownik Wojskowej Służby Wewnętrznej, czyli kontrwywiadu wojska PRL, ps. “Pawlik”.

  4. Marek Konopka, senator PO został w 1982 r. zarejestrowany jako tajny współpracownik kontrwywiadu wojska PRL ps. “Marzena”.

  5. Michał Boni, doradca premiera Tuska w 1992 roku został wymieniony jako TW “Znak” na tzw. liście Macierewicza. 31 października 2007 wydał publiczne oświadczenie, że w 1985 Służba Bezpieczeństwa za pomocą szantażu zmusiła go do podpisania deklaracji współpracy.

  6. Stanisław Jałowiecki, eurodeputowany PO występuje w katalogu IPN jako konsultant” SB z 1973 r., w tym roku został ostatecznie uznany przez Sąd Najwyższy za “kłamcę lustracyjnego”.

  7. Andrzej Olechowski, współtwórca PO i do dziś jej członek znalazł się w 1992 r. na liście Macierewicza. Jako jeden z nielicznych polityków centroprawicowych złożył oświadczenie lustracyjne o przyznaniu się do współpracy ze służbami specjalnymi PRL – w okresie pracy w instytucjach międzynarodowych współpracował z wywiadem (Departament I MSW). Był jego kontaktem operacyjnym o pseudonimie “Must”. Członek PZPR.

  8. Iwona Śledzińska-Katarasińska, posłanka PO w PRL związana z “Głosem Robotniczym”, organem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łodzi. W 1997 była kandydatem na stanowisko ministra kultury i sztuki w gabinecie Jerzego Buzka; wycofała się na skutek protestu AWS po oskarżeniu jej o udział w antysemickiej nagonce w 1968.

  9. Kazimierz Kutz, poseł PO w 1971 r. został zarejestrowany przez SB jako kandydat na tajnego współpracownika. Po trzech latach zmieniono mu kategorię na “zabezpieczenie”, a półtora roku później sprawę zakończono “z powodu braku możliwości operacyjnych”. W latach 70. uczestniczył w naradach Komitetu Centralnego PZPR na temat kultury. Wygłosił przemówienie gdzie zaatakował Stanisława Bareję używając terminu “bareizm” jako synonimu kiczu. Od tego czasu reżyser “Misia” nie podał ręki Kutzowi. W stanie wojennym zwolniony z internowania po podpisaniu `deklaracji o lojalności’. Od 1983 mieszka w Warszawie w tzw. “Zatoce czerwonych świń”. W 2005 członek Komitetu Honorowego Kandydata na Prezydenta RP Włodzimierza Cimoszewicza.

  10. Zbigniew Ćwiąkalski, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Donalda Tuska w latach 1972-1981 członek PZPR, był szefem uczelnianej Podstawowej Organizacji Partyjnej. Według dokumentów IPN został zarejestrowany jako kandydat na tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa w 1985 r. Zaprzeczył jakiejkolwiek propozycji współpracy, a sam fakt zarejestrowania wiąże z wyjazdem na półtoraroczne stypendium do RFN w 1986 r.

  11. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Donalda Tuska karierę polityczną zaczynała w latach 70. w PZPR. Z partii wystąpiła po wprowadzeniu stanu wojennego.

  12. Andrzej Rzepliński, wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego z poparcia PO, kandydat PO na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w 2005 r., do 1981 należał do PZPR. Pod koniec lat 70. II sekretarz POP PZPR w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.

  13. Marian Czerwiński, poseł PO. W 1989 został posłem na Sejm X kadencji (tzw. Sejm kontraktowy) z okręgu Dębica z listy PZPR. Przewodniczący PO w powiecie dębickim.

  14. Leszek Korzeniowski, poseł PO, przewodniczący PO w województwie opolskim, były członek PZPR.

  15. Miron Sycz, poseł PO, b. członek PZPR. Należy do Stowarzyszenia Ordynacka.

  16. Bożena Sławiak, posłanka PO, była członkiem PZPR.

  17. Karol Węglarzy, radny sejmiku śląskiego z PO, w latach 1980-1985 pełnił funkcję posła na Sejm PRL VIII kadencji z listy PZPR. Od 2001 należy do Platformy Obywatelskiej.

  18. Gen. Janusz Bojarski, dyr. Departamentu Kadr w Ministerstwie Obrony Narodowej, w przeszłości dwukrotnie pełniący funkcję szefa rozwiązanych Wojskowych Służb Informacyjnych. Absolwent m. in. Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego, znany również jako wieloletni współpracownik gen. Dukaczewskiego.

  19. Robert Kowalski, absolwent Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGiMO) w czasach ZSRR. Zwolniony ponad rok temu ze stanowiska teraz został wiceszefem departamentu kadr i szkoleń w MSZ.

  20. Marek Staszak, prokurator krajowy, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1980-1984 pracował w Prokuraturze Rejonowej w Międzyrzeczu i Poznaniu. Był prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Środzie Wielkopolskiej (1985-1989) i podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w czasach rządów SLD (2001-2003).

  21. Zdzisław Skorża, wiceszef ABW, były funkcjonariusz SB.

  22. Maria Wągrowska, wiceminister obrony narodowej w rządzie Donalda Tuska, podała się do dymisji 13 grudnia, wg `Trybuny’ po tym, jak w IPN znaleziono materiały na jej temat. Oficjalny powód odejścia: `z powodów rodzinnych’.

  23. Tadeusz Nalewajk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z nominacji PSL, podał się do dymisji 7 stycznia 2008, `ze względów osobistych’. Wg `Trybuny’ powodem jego dymisji były materiały znalezione w IPN.

  Komuchy dziś to nie tylko SLD TO PRZEDE WSZYSTKIM KADRY TUSKA!
  • Kaczor IP
   @Robnad
   wszystkie mendy przygarnal PiS. Ty pewnie nie wiesz co to WRON ani stan wojenny wiec dla ciebie to nie ma znaczenia ze przygarniacie prokuratora WRONu.
   • Robnad IP
    Kaczor
    jeszcze jedno
    gdyby Piotrowski był taka mendą, jaką próbują zrobić z niego gnidy POkemońskie, to siedziałby w ich "ogródku", i tyle. he, he, he.
    aha.
    nie rozgrzeszam żadnych byłych komuchów bez ekspiacji z ich strony, ale  nie da się wrzucić wszystkich do jednego worka. drugi raz nie będę tłumaczył, bo mi się nie chce. he, he, he
    • q wa m c IP
     to jest traktowanie Polaków jak debili.... Smutne
     • Robnad IP
      Kaczor

      nie rozśmieszaj mnie.
      cały okres stanu wojennego i lata do "upadku" komuny były czasem kreowania życiorysów późniejszych wybranych "autorytetów". dlaczego Geremek wzywał Jaruzela do siłowej rozprawy z "Solidarnością" w 81? PO kiego jeździł w 89 Michnik do Moskwy? kto mu dał prawo do buszowania w archiwach bezpieki?
      człowieku. komuna sie PO prostu przefrancowała w demokratów. POtrzebowała czasu.
      niedługo się okaże, że to Kwach POdsadzał Wałęse przy przełażeniu przez płot(hologram. he, he, he), Cimocha z Jaruzelskim walczyli z dyktaturą Kaczyńskiego, skoro teraz robią za najwyższe "autorytety" wydoopceńców.

      Czytaj także