Co dalej z zarzutami szefa MON wobec gen. Kraszewskiego? BBN i prezydent informują premier

Co dalej z zarzutami szefa MON wobec gen. Kraszewskiego? BBN i prezydent informują premier

Sprawa gen. Kraszewskiego

Jak przekazało BBN, gen. Kraszewski jest oficerem o dużym doświadczeniu dowódczym, posiadającym kwalifikacje do obejmowania wysokich stanowisk w strukturach Sił Zbrojnych RP. Jest m.in. absolwentem Akademii Dowódczo-Sztabowej Armii USA w Kansas, uczestnikiem misji zagranicznej w Iraku, gdzie pełnił obowiązki szefa pionu operacyjnego Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe, dowodził także Wojskami Rakietowymi i Artylerią Wojsk Lądowych oraz Wielonarodową Brygadą w Lublinie. W 2006 r. został zatrudniony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie był bliskim współpracownikiem ówczesnego szefa Biura ministra Władysława Stasiaka.

Ponownie został zatrudniony w BBN w 2015 r. przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Obecnie odpowiedzialny jest m.in. za przygotowywanie analiz w kwestiach dotyczących zwierzchnictwa prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi RP, merytoryczną ocenę koncepcji przygotowywanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz analizę systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP i związanych z tym decyzji personalnych, dotyczących również nominacji generalskich. Gen. J. Kraszewski wielokrotnie poddawany był stosownym procedurom sprawdzającym w związku z dostępem do informacji niejawnych. W 2016 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego po raz kolejny wydała gen. J. Kraszewskiemu poświadczenie bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji niejawnych krajowych, NATO i UE o najwyższej klauzuli – „ściśle tajne”. W 2016 r. na wniosek ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza został awansowany do stopnia generała brygady.

Źródło: BBN, Wprost.pl, Centrum Prasowe PAP
 2

Czytaj także