Ważne i ciekawe debaty Forum Ekonomicznego w Krynicy

Ważne i ciekawe debaty Forum Ekonomicznego w Krynicy

Debata Grupy LOTOS pod patronatem TyGODnika „Wprost”

6 września, godz. 13.15-14.15

Przyszłość sektora Oil&Gas: rola i znaczenie w polityce bezpieczeństwa energetycznego Polski

Rosnący popyt na energię w różnych formach rodzi wyzwanie już nie tylko to, w jaki sposób i po jakiej cenie ją zagwarantować, lecz także jak czynić to w warunkach rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństw oraz rosnących wymagań regulacyjnych.

Wśród gości m.in. prezes Lotosu Marcin Jastrzębski oraz prezes PERN Igor Wasilewski i Agnieszka Kula-Borsuk, prezes Air Lique

Debata tyGODnika „Wprost”

6 września, godz. 10-11

Czy starczy mocy na polską elektromobilność

Według planów do 2025 r. w Polsce ma pojawić się milion samochodów elektrycznych. Spowoduje to konieczność wyprodukowania dodatkowych 4,3 terawatogodzin [TWh] energii rocznie. Będzie to ogromnym wyzwaniem dla firm energetycznych.

Wśród gości: minister Michał Kurtyka, prezes PGE Henryk Baranowski oraz prezesi: Enei – Mirosław Kowalik, Ursusa – Karol Zarajczyk, Lotosu – Marcin Jastrzębski i Rent99 – Michał Łotoszyński

Debata tyGODnika „Wprost”

6 września, godz. 14.30

Od cyfrowej szkoły do cyfrowej gospodarki

Brak swobodnego dostępu do internetu jest istotną barierą ograniczającą cyfryzację edukacji. Problemem jest brak w wielu szkołach dostępu do odpowiedniej infrastrukturysieciowej. Dziś tylko 10 proc. szkół ma dostęp do szybkiego internetu. Jakie są strategiczne korzyści cyfryzacji edukacji na poziomie państwa.

Wśród gości przedstawiciele Orange, NASK, Dell, ZIPSEE „Cyfrowa Polska”

Spotkanie „Wprost”

6 września, godz. 18.30

Podwieczorek z PKP – Stacja Krynica

Rozmowa Jacka Pochłopienia, redaktora naczelnego „Wprost”, z prezesem PKP Krzysztofem Mamińskim.

Debata Vivus

6 września, godz. 15.35-16.50

Jak inwestować w fintech, by gospodarka odnosiła z tego korzyści – panel dyskusyjny

Szybki rozwój branży rodzi pytania m.in. o wymierne korzyści, które fintechy mogą przynieść budżetowi. Co działa, a co nie, jeśli chodzi o fintechy? Jaka jest realna wartość tej branży i jak wpłynąć na jej wzrost? Podczas ubiegłorocznego Forum Ekonomicznego ustaliliśmy, że Polska ma szansę zostać regionalnym centrum fintech. Czas zastanowić się, jak osiągnąć ten cel.

Wśród gości prezes Vivus Loukas Notopoulos, przedstawiciele MasterCard, The Heart-Polska i Fritz Group

Debata Jeronimo Martins Polska

6 września, godz. 10.40

Stop marnowaniu żywności! Niepotrzebny odpad czy szansa biznesowa?

W UE rocznie marnowanych jest ok. 88 mln ton żywności – ok. 20 proc. całej wyprodukowanej żywności. Koszty z tym związane szacuje się na 143 mld euro. W Polscejest to ok. 9 mln ton, co w przybliżeniu daje koszty w wysokości około 60 mld zł. To sytuuje Polskę na piątej pozycji wśród państw marnujących najwięcej żywności w Unii Europejskiej. Jak rozwiązać ten problem?

Wśród gości przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jeronimo Martins, Deloitte, ONZ, Caritas, Green Factory i Bistro de Paris

De bata Forum

6 września, godz. 12.05-13.05

Wspólnota podzielona: quo vadis, Europo?

Unia Europejska wciąż boryka się z podziałem na Wschód-Zachód w kwestii opinii na temat migracji, mierzy się także z rosnącym zagrożeniem dla liberalizmu w Polsce i na Węgrzech. Nastawienia antyliberalne pojawiają się jednak również w krajach zachodnich. Jaka przyszłość czeka demokrację konstytucyjną w Europie?

Wśród gości przedstawicie polskiego MSZ, Komisji ds. Europejskich z Rumunii, Kancelarii Premiera Węgier, Komitetu Spraw Europejskich z Chorwacji i sekretarz parlamentarny z Łotwy

Debata Forum

6 września, godz. 14.25-15.25

Kapitał ma narodowość. Czy czeka nas deglobalizacja?

Przez lata kazano nam wierzyć, że kapitał jest z natury transgraniczny i nie ma znaczenia, w czyich rękach są wielkie zakłady produkcyjne, spółki energetyczne, operatorzy usług telekomunikacyjnych, banki, firmy konsultingowe. Pod względem potencjału Polska jest szóstym krajem Unii Europejskiej, ale struktura gospodarki czyni ją zależną od obcego kapitału – ponad połowę polskiego eksportu wypracowują spółki z kapitałem zagranicznym.

Wśród gości m.in. Grzegorz Kołodko

Okładka tygodnika WPROST: 36/2017
Więcej możesz przeczytać w 36/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0