Info radar

Info radar

Fidel Ángel Castro Díaz–Balart
Fidel Ángel Castro Díaz–Balart / Źródło: YouTube / TV1

Samobójstwo syna Fidela

Fidelito był najlepiej wykształcony ze wszystkich dzieci Castro i najbardziej fizycznie podobny do ojca Pierworodny syn kubańskiego dyktatora zabił się na Kubie. Fidel Castro Diaz-Balart miał 68 lat i był specem od energetyki jądrowej, wykształconym w Rosji. Jego rodzina ze strony matki ma duże wpływy wśród kubańskiej diaspory na Florydzie, wrogo nastawionej do reżimu Castro. Jeden z jego kuzynów jest nawet senatorem USA. Jednak wedle oficjalnych informacji podanych przez władze kubańskie samobójstwo Fidelito, jak nazywano go z powodu wielkiego fizycznego podobieństwa do ojca, nie ma żadnego związku z rodziną w Stanach. Fidelito cierpiał od miesięcy na ciężką depresję, wywołaną m.in. pozostawaniem przez całe życie w cieniu ojca. Fidel nie uważał syna za następcę zdolnego do przejęcia po nim władzy i przekazał stery państwa bratu Raulowi Castro. Fidelito pracował w kubańskiej energetyce, ale i tam mu się nie wiodło. Jego plany przestawienia wyspy na produkcję prądu z odnawialnych źródeł spotkały się z oporem partyjnego establishmentu, pogłębiając polityczną marginalizację. JM

Czy będziesz musiał zmienić pracę?

NIE TRZEBA BYĆ POSŁEM, SENATOREM, PREZYDENTEM, BURMISTRZEM CZY WÓJTEM, ABY – BYĆ MOŻE – JUŻ ZA 4 TYGODNIE BYĆ OBOWIĄZANYM DO SPORZĄDZENIA I ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO. Tak wynika z zapisów jeszcze nieuchwalonej, ale i nieodwołanej „ustawy o jawności życia publicznego”, która ma wejść w życie 1 marca. A obowiązek złożenia oświadczenia – do 31 marca. Katalog zobowiązanych do tego obejmuje aż 151 grup. Wśród nowych są m.in. (to tylko przykłady!) ławnicy, asesorzy, referendarze i asystenci sądowi, urzędnicy i członkowie korpusu służby cywilnej, główni księgowi i radcy prawni w sądach, osoby wykonujące czynności kontrolne w Państwowej Inspekcji Pracy, pracownicy Komisji Nadzoru Finansowego, egzaminatorzy prawa jazdy, członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci i główni księgowi w spółkach komunalnych i z udziałem Skarbu Państwa (również spółek córek) oraz osoby biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, czyli członkowie komisji przetargowej, przygotowujący opis zamówienia, a także członkowie zespołu nadzorującego jego realizację. Jedynym sposobem uwolnienia się od obowiązku może okazać się… rezygnacja, a dla pracowników rozwiązanie umowy o pracę. Ale skuteczne tylko przed wejściem w życie przepisów. A co zawiera oświadczenie majątkowe? Właściwie… wszystko, informacje o posiadanym majątku, zasobach pieniężnych, nieruchomościach i ruchomościach, udziałach i akcjach etc. To, że niektóre oświadczenia będą niejawne, jest niewielkim pocieszeniem. Ich wypełnienie nie będzie proste.

PIOTR RYBICKI, NADZÓRKORPORACYJNY.PL

Kącik poezji

ANTONI MACIEREWICZ skomentował na Twitterze nasz ubiegłotygodniowy tekst o kulisach jego dymisji:

Uczone są łososie W pomidorowym sosie I tresowane szczury Na szczycie szklanej góry, Jest Wprost z mądrościami dwiema I tylko… prawdy nie ma.

A my na to:

Wrzuciłeś Antoni list do skrzynki, jak prosiłam? List? Wrzuciłem, ciociu miła! A skrzynka była czerwona. Znaczek był z Belwederem. I jeden oficer też wrzucał! Kontrwywiad potwierdza, że kucał.

JACEK POCHŁOPIEŃ,

redaktor naczelny „Wprost”, w cichej spółce z Julianem Tuwimem

Jeden bilet w Łodzi

OD 1 LUTEGO MOŻNA PODRÓŻOWAĆ ZE WSPÓLNYM BILETEM POCIĄGAMI CZTERECH PRZEWOŹNIKÓW: PKP IC, POLREGIO, PKP SKM w Trójmieście oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. ŁKA jest pierwszym samorządowym przewoźnikiem, który dołączył do pakietu. PKP SA spodziewa się, że wkrótce dołączą kolejni. MAG

Okładka tygodnika WPROST: 6/2018
Więcej możesz przeczytać w 6/2018 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0