Daniel Obajtek zastąpił Wojciecha Jasińskiego na stanowisku prezesa PKN Orlen

Daniel Obajtek zastąpił Wojciecha Jasińskiego na stanowisku prezesa PKN Orlen

Daniel Obajtek
Daniel Obajtek / Źródło: Newspix.pl / TEDI
Daniel Obajtek został prezesem zarządu PKN Orlen w miejsce Wojciecha Jasińskiego.

– Rada nadzorcza PKN Orlen odwołała ze składu zarządu z dniem 5 lutego br. prezesa zarządu Wojciecha Jasińskiego, wiceprezesa zarządu Mirosława Kochalskiego oraz członka zarządu ds. inwestycji i zakupów Marię Sosnowską, podała spółka. Na tym samym posiedzeniu RN powołała z dniem 6 lutego Daniela Obajtka na prezesa zarządu, a także delegowała Józefa Węgreckiego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu ds. inwestycji i zakupów do czasu powołania członka zarządu na to stanowisko, przy czym na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, dodano.

Zmian dokonano na wniosek ministra energii. „W związku z powołaniem od dnia 6 lutego 2018 r. pana Daniela Obajtka na stanowisko prezesa zarządu PKN Orlen, pan Daniel Obajtek złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Energa w dniu 5 lutego 2018 r”. – czytamy w komunikacie.

Kim jest Daniel Obajtek?

Daniel Obajtek od lutego 2017 roku sprawuje funkcję prezesa Energi. „Rok 2017, pod kierownictwem Daniela Obajtka, Energa zakończyła z kapitalizacją na poziomie 5,3 mld zł, notując najwyższy wśród krajowych spółek energetycznych – sięgający 38 proc. – wzrost kursu akcji notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Na wzrost zaufania inwestorów złożył się szereg czynników, do których należą działania inwestycyjne, stabilizujące i restrukturyzacyjne. W 2017 roku Grupa Energa zanotowała wzrost wolumenu produkcji energii elektrycznej o 9 proc., wzrost dystrybucji energii elektrycznej o 2 proc., wzrost sprzedaży detalicznej o 5%. Szacunkowa EBITDA Grupy wynosi 2 168 mln zł, co stanowi wzrost o 7 proc. w stosunku do roku ubiegłego” – czytamy w komunikacie.

„Wśród sukcesów Daniela Obajtka podkreślić należy podjęcie wyzwania w zakresie rozwiązania istotnego dla całego polskiego sektora energetycznego problemu tzw. umów długoterminowych w zakresie zielonych certyfikatów. Problem ten liczony w miliardach złotych ma istotne znaczenie dla całego sektora. Energa SA, pod kierownictwem Daniela Obajtka, położyła znaczny nacisk na realizację zadań wpisujących się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – wskazano także w materiale.

Przed objęciem stanowiska prezesa zarządu Energi, Daniel Obajtek sprawował funkcję prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie zarządzał 11 tys. pracowników i odpowiadał za budżet w wysokości 27 mld zł. Od 2006 roku pracując w samorządzie skutecznie zrealizował szereg inicjatyw rozwojowych i z powodzeniem przeprowadził wiele inicjatyw infrastrukturalnych, poinformowała także spółka.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Czytaj także

 1