Dwie ważne ustawy dotyczące niepełnosprawnych przyjęte przez Senat

Dwie ważne ustawy dotyczące niepełnosprawnych przyjęte przez Senat

Posiedzenie Senatu
Posiedzenie Senatu / Źródło: Twitter / @PolskiSenat
Senat jednomyślnie przyjął nowelizację ustawy o rencie socjalnej. Ponadto podjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Senat przyjął jednomyślnie bez poprawek nowelizację ustawy o rencie socjalnej. „Za” głosowało 83 senatorów. Ponadto Senat podjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Głosowało 83 senatorów, „za” było 53, „przeciw” 13, a 17 wstrzymało się od głosu.

Przypomnijmy, że pierwsza z przyjętych ustaw zakłada podniesienie renty socjalnej do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Nowe prawo ma wejść w życie 1 września 2018 r. z mocą od 1 czerwca.

Obietnica Rafalskiej

Minister Elżbieta Rafalska zapowiedziała 25 kwietnia podniesienie renty socjalnej do poziomu najniższej renty, co będzie kosztowało budżet państwa 540 mln zł. Jest to spełnienie jednego z postulatów protestujących w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych. Odnośnie drugiego z postulatów, wprowadzenia nowego świadczenia w wysokości 500 zł miesięcznie, minister zaznaczyła, że jest to znacznie trudniejsza sprawa.

Protest w Sejmie

Od 24 dni opiekunowie osób niepełnosprawnych protestują w Sejmie. Domagają się od PiS realizacji obietnic z 2014 roku, kiedy to protestowali przez kilkanaście dni. W Sejmie doszło do szeregu spotkań z przedstawicielami władzy. Z protestującymi rozmawiali m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Negocjacje nie przyniosły jednak żadnych efektów, a protest w Sejmie nadal trwa.

Czytaj także:
Uczestniczka Powstania Warszawskiego niewpuszczona do Sejmu. „Chyba skrzyknę swoich kolegów”

Czytaj także

 1
  • dla niepelnosprawnych z totalnej niedysPOzycji to o wiele za malo......cha cha...