„Jan Olszewski poświęcił swoje życie służbie publicznej”

„Jan Olszewski poświęcił swoje życie służbie publicznej”

Komisja Spraw Zagranicznych Senatu Stanów Zjednoczonych opublikowała oświadczenie senatora Roberta Menendeza, wieloletniego przewodniczącego komisji.

Członkowie Komisji wyrazili żal z powodu odejścia premiera Jana Olszewskiego i złożyli kondolencje rodzinie Premiera, narodowi polskiemu i amerykańskiej Polonii.

Jak zauważył senator Menendez, starszy członek Komisji: „Jan Olszewski zasługuje na nasze podziękowania i szacunek dla jego trwającego całe życie zaangażowania w niepodległą i demokratyczną Polskę. Jan Olszewski poświęcił swoje życie służbie publicznej. Walczył o wolność swoich rodaków w czasach nazistowskich i sowieckich, jako dziennikarz, działacz i adwokat. Następnie pełnił służbę w rządzie, stając się premierem Polski w trudnym okresie odbudowy kraju po dekadach komunizmu”.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, należy również pamiętać, iż gabinet Jana Olszewskiego określił kierunek w polskiej polityce aktualny do dziś. Pierwszy wyraził potrzebę wstąpienia Polski do NATO i zorientowanie na wspólnotę europejską.

Czytaj także