Lustracja księży jest konieczna

Lustracja księży jest konieczna

Duchowni, którzy donosili powinni ustąpić - uważa trzy czwarte Polaków. Niewiele mniej jest przekonanych, że duchowni, którzy świadomie i dobrowolnie współpracowali z SB, powinni ustąpić z ważnych stanowisk w Kościele - pisze "Rzeczpospolita".

Badanie GfK Polonia na zlecenie "Rzeczpospolitej" wykonane zostało już po ukazaniu się znanej książki księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego "Księża wobec bezpieki", która wywołała nową falę dyskusji o lustracji w polskim Kościele. O tej publikacji słyszało niemal 68 procent badanych osób.

Z sondażu "Rzeczpospolitej" wynika, że tylko 10 procent Polaków jest przeciwnych tzw. lustracji duchownych, natomiast aż 78 proc. uważa, że powinna być ona przeprowadzona. Niemal 70 procent jest zdania, że duchowni, którym udowodniono dobrowolną i świadomą współpracę z SB, powinni ustąpić z ważnych stanowisk w Kościele. Tylko co piąta osoba jest temu przeciwna.

Badani przekonani do potrzeby lustracji duchownych różnią się w ocenie, kto powinien tego dokonać. Najczęściej (33 proc.) wskazują, że lustrować powinny specjalne wewnątrzkościelne komisje, - tak właśnie w tej chwili się to odbywa. Jedna czwarta wskazuje na instytucje świeckie, np. IPN, dla 20 proc. nie jest istotne, jaka instytucja dokona lustracji, 12 proc. zaś nie ma w tej kwestii zdania.

Przeciwni jakiejkolwiek lustracji duchownych są głównie osoby starsze, z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, o niskich dochodach, które w wyborach do Sejmu głosują na LPR i Samoobronę. Ujawnianie znanych duchownych, którzy współpracowali z SB, powoduje sytuacje kryzysowe w Kościele. Jak Kościół sobie z nimi radzi? Niestety, w ocenie 57 proc. badanych nie radzi sobie w ogóle. 28 proc. jest innego zdania - uważa, że robi to dobrze.

Badanie na zlecenie "Rz" wykonała pracownia GfK Polonia 9-11 marca na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski.

pap, ss

Czytaj także

 0