POCZTA

POCZTA

Oszukańcze Fundusze Emerytalne

Kwestia zasad wypłat świadczeń z części kapitałowej nowego systemu emerytalnego została omówiona w 2002 r. w raporcie UNFE „Bezpieczeństwo dzięki emeryturze". Według niego, system powinien zapewniać jak najwyższy poziom świadczeń emerytalnych przy jak najniższych kosztach transakcyjnych funkcjonowania systemu. Dlatego w propozycjach raportu dla schorowanych i chcących utrzymać dziedziczenie środków zaproponowano możliwość programowanych miesięcznych wypłat z OFE, a dla pozostałych - waloryzowane inflacyjnie emerytury rodzinne na małżonków i małoletnie dzieci. Przedmiotem konkurencji między zakładami emerytalnymi miała być tylko wysokość miesięcznego świadczenia. Koszty systemu miały być obniżone przez scentralizowaną przez ZUS akwizycję (informację) i przelew świadczenia łącznie z częścią I-filarową na jednym pasku. Wypłaty w formie emerytury rodzinnej chroniły przed podwyższeniem opłat i dyskryminacją kobiet ze strony akwizytorów instytucji finansowych w wypadku zastosowania wspólnych tablic dalszego trwania życia.

Dalsze zwlekanie z działaniami systemowymi spowoduje, że zaprezentowane w artykule „Oszukańcze Fundusze Emerytalne" (nr 11) silne grupy kapitałowe, korzystając na obecnym wycofaniu działań państwa w sferze ustanowienia silnej prorozwojowej infrastruktury finansowej i przy milczącej zgodzie na samoregulacyjną rolę organizacji gospodarczych, doprowadzą do ustanowienia niekonkurencyjnych i kosztownych rozwiązań systemowych, w których zagwarantują sobie nadzwyczajne zyski, przerzucając na państwo odpowiedzialność za wysokość emerytur. Tak jak to się dzieje z niektórymi propozycjami niekorzystnymi dla gospodarki, które nie miały szans na realizację nawet za SLD, a które teraz wracają i mogą liczyć na przyzwolenie, np. kwestia zwiększenia udziału dopuszczalnych inwestycji zagranicznych i konsolidacja w OFE, prywatyzacja giełdy. Wszystko to odbywa się na koszt przyszłych emerytów, a w interesie dużych grup kapitałowych.

dr CEZARY MECH, zastępca szefa kancelarii Sejmu
Okładka tygodnika WPROST: 12/2007
Więcej możesz przeczytać w 12/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0

Czytaj także