Programy kandydatów

Programy kandydatów

Dodano:   /  Zmieniono: 

McCain Obama Aborcja Przeciw - dopuszcza ją jedynie w przypadku gwałtu, kazirodztwa lub zagrożenia życia kobiety. Jest za obaleniem decyzji Sądu Najwyższego w sprawie Roe v. Wade i przekazaniem regulacji w tej kwestii poszczególnym stanom. Za - kobiety mają prawo do wyboru. Kara śmierci Za. Przeciw, ale uznaje jej konieczność wobec najbardziej odrażających przestępstw. Dostęp do broni Przeciw ograniczeniom - najlepszą kontrolą jest przestrzeganie istniejących praw. Uważa, że społeczności lokalne mają prawo wprowadzać ograniczenia. Jest za zakazem posiadania broni automatycznej oraz noszenia jej w sposób niewidoczny dla innych. Legalizacja marihuany Przeciw. Za dopuszczeniem do celów medycznych. Związki homoseksualne Obaj twierdzą, że ich legalizacja powinna być sprawą poszczególnych stanów. Są przeciwni nazywaniu ich "małżeństwami". Płaca minimalna Przeciw jej utrzymywaniu. Za jej podniesieniem. Iran Sprzeciwia się rozmowom z Teheranem bez żadnych warunków wstępnych. Nie wyklucza akcji zbrojnej. Zapowiada utworzenie Ligi Demokracji, organizacji mającej działać w zastępstweie blokowanej przez Chiny i Rosję ONZ i wywierać presję na ten i inne reżimy niedemokratyczne. Chce rozwoju współpracy gospodarczej jako środka skłaniającego Iran do porzucenia nuklearnych ambicji. Nie wyklucza żadnych opcji na wypadek zaatakowania Izraela. Wszelkie siłowe rozwiązania muszą mieć jednak aprobatę Kongresu. Irak Popiera decyzję o wojnie, ale krytykuje sposób jej prowadzenia. Był zwolennikiem zwiększenia ilości wojsk (surge) jako sposobu stabilizacji kraju. Sprzeciwia się ogłaszaniu jednostronnych deklaracji dotyczacych daty wycofania. W reklamówce wyborczej obiecał, że żołnierze wrócą do domu do końca jego pierwszej kadencji. Jest za utrzymaniem baz wojskowych, mających stabilizować region i zapobiegać przyszłym konfliktom. Sprzeciwia się wojnie, uważając, że uniemożliwia ona większe zaangażowanie w Afganistanie, który jest głównym frontem wojny z terroryzmem. Obiecuje redukcję wojsk w ciągu 16 miesięcy od zaczęcia urzędowania. Liczy na zupełne wycofanie do 2013r. Sprzeciwia się pozostawieniu baz wojskowych. Kuba Zniesienie restrykcji jako odpowiedź na demokratyzację kraju. Zniesienie restrykcji od razu w odniesieniu do kontaktów rodzinnych i przesyłania pieniędzy przez Kubańczyków zAmeryki. Jest gotów spotkać się z Raulem Castro bez warunków wstępnych. Konflikt izraelsko-palestyński Uważa, że porozumienie jest możliwe tylko wtedy, gdy Palestyńczycy wyrzekną się terroryzmu. Jest za powstaniem dwóch państw. W przeszłości krytykował Hamas i chwalił Ariela Sharona. Pomoc zagraniczna Popiera jej rozszerzenie, zwłaszcza na walkę z chorobami w Afryce. Kwestionuje jednak jej efektywność, twierdząc, że duża jej część zostaje w rękach skorumpowanych reżimów. Zamierza dwukrotnie zwiększyć wartość pomocy do końca swojej pierwszej kadencji. Edukacja Popiera bony oświatowe. Jest za zwiększeniem roli rodziców w procesie edukacji, zwiększając im prawa do swobodnego wyboru szkoły i domowej nauki. Sprzeciwia się nauczaniu kreacjonizmu w szkołach publicznych. Jest przeciw bonom oświatowym. Kładzie nacisk na naukę przedmiotów ścisłych. Opowiada się za pomocą federalną dla szkół w celu umożliwienia im prowadzenia zajęć wakacyjnych i pozalekcyjnych. Jest za zapewnieniem obowiązkowej opieki pozalekcyjnej dzieciom z dwojgiem pracujących rodziców. Opieka zdrowotna Sprzeciwia się ustanowieniu powszechnego systemu opieki. Zapowiada zwolnienia podatkowe za ubezpieczenie się w prywatnych funduszach w wysokości do 5 000$. Zamierza zliberalizować rynek ubezpieczeń, znosząc regionalne ograniczenia działalności funduszy. Jest za sprowadzaniem tańszych leków z zagranicy, żeby ograniczyć koszty ponoszone przez obywateli. Jest zwolennikiem powszechnego systemu opieki. Zamierza ustanowić państwowy fundusz, oferujący ubezpieczenia zdrowotne osobom fizycznym i małym firmom po przystępnej cenie. Każdy pracodawca ma być zobowiązany zapewnić pracownikom ubezpieczenie lub przesyłać składki do państwowego funduszu. Obowiązkowym ubezpieczeniem mają być objęte wszystkie dzieci. Twierdzi, że rząd powinien skupywać leki od producentów, a następnie je sprzedawać po niższej cenie. Podatki Jest za utrzymaniem cięć podatkowych administracji Busha i proponuje następne. Uważa, że niższe podatki będą stymulować gospodarkę, a obecny kryzys został wywołany nadmiernymi wydatkami, nie ograniczeniem wpływów do budżetu. Zapowiada wprowadzenie nowego systemu podatku dochodowego, z 2 stawkami i licznymi ulgami. Chce obniżyć najwyższą stawkę podatku od dochodu spółek z 35 do 25%. Zamierza dwukrotnie zwiększyć wysokość ulg na wychowywanie dzieci. Opowiada się za wprowadzeniem ulg dla firm inwestujących w badania i rozwój. Chce zlikwidować deficyt budżetowy do końca swojej pierwszej kadencji. Jest za likwidacją cięć wprowadzonych przez Busha wobec osób zarabiających więcej niż 250000 $ rocznie. Zamierza podnieść podatki od zysków kapitałowych i dywidend. Opowiada się za zwolnieniem z podatku emerytów o rocznym dochodzie niższym od 50000 $. Chce uszczelnić system podatkowy i zlikwidować ulgi dla przemysłu naftowego. Opowiada się za korzystnymi rozwiązaniami dla firm zatrzymujących miejsca prawcy w USA i karaniem korporacji wyprowadzajacych zyski z Ameryki. Polityka energetyczna Opowiada się za zwiększeniem wydobycia ropy na Alasce i w Zatoce Meksykańskiej. Popiera rozwój energetyki jądrowej, planując budowę 45 nowych reaktorów do 2030r. Jest otwarty na poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Chce, by do 2014r. nowe samochody obowiązkowo mogły być były przystosowane do napędzania biopaliwami. Planuje zwiększyć udział węgla w produkcji energii, by zmniejszyć uzależnienie USA od producentów ropy. Chce w ciągu 10 lat zainwestować 150 mld $ w rozwój alternatywnych źródeł energii. Dąży do zmniejszenia zapotrzebowania na ropę o 35% do 2030r. i do zmniejszenia emisji o 80% do 2050r. Imigracja Obaj popierają amnestię dla większości nielegalnych imigrantów i są za daniem im szansy na uzyskanie obywatelstwa. Chcą zapewnić dostęp nielegalnych imigrantów do świadczeń socjalnych. Są również za uszczelnieniem granicy i zwiększeniem kar dla pracodawców za zatrudnianie nielegalnych pracowników. Program kosmiczny Jest za zwiększeniem roli sektora prywatnego w podboju kosmosu. Popiera przyjęty przez NASA program Constellation, zakładający powrót astronautów na Księżyc w 2019r. i możliwe misje załogowe na Marsa oraz pobliskie asteroidy. Jest za przyspieszeniem badań nad promami kosmicznymi następnej generacji, mającymi zastąpić wycofywane wahadłowce. Popiera dalszą rozbudowę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i rozwój programu lotów bezzałogowych. Opowiada się za wykorzystaniem satelitów do śledzenia zmian klimatycznych. Jest przeciw militaryzacji kosmosu.
 0

Czytaj także