Sejm uczcił pamięć Eugeniusza Kwiatkowskiego

Sejm uczcił pamięć Eugeniusza Kwiatkowskiego

Sejm uczcił pamięć wicepremiera II Rzeczypospolitej Eugeniusza Kwiatkowskiego w 120. rocznicę jego urodzin.

"W 120. rocznicę urodzin Eugeniusza Kwiatkowskiego, ministra przemysłu i handlu, wicepremiera i ministra skarbu w rządach II RP, Sejm postanawia oddać hołd temu wybitnemu twórcy i realizatorowi koncepcji rozwoju polskiej gospodarki" - głosi uchwała przyjęta przez Sejm przez aklamację.

Jak podkreślono w uchwale, "roztropne działania" Eugeniusz Kwiatkowskiego w sferze polityki przemysłowej, handlowej i walutowej przyniosły jedne z najszybszych w ówczesnej Europie wzrostów gospodarczych i poprawy warunków życia polskiego społeczeństwa.

Przypomniano, że w latach 1926-1930 Eugeniusz Kwiatkowski jako minister przemysłu i handlu opracował trzyletni program stabilizacyjny na lata 1927-30, a także nadzorował budowę portu i miasta Gdyni, będącej najważniejszym portem II Rzeczypospolitej.

Podkreślono, że od października 1935 r. do września 1939 r. Eugeniusz Kwiatkowski był wicepremierem ds. gospodarki i ministrem skarbu. "W tym czasie czuwał nad realizacją wielkiego zdania gospodarczego i obronnego, jakim był Centralny Okręg Przemysłowy" -  głosi uchwała.

"COP realizowany na obszarze 60 tys. kilometrów kwadratowych zamieszkany przez ponad 5,5 mln ludności - którą przeważającą większość stanowili mieszkańcy ubogich wsi - jest modelowym przykładem racjonalnej polityki rozwoju, obejmującej rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej, budowę i modernizację zakładów oraz budowę osiedli miejskich dla pracowników z cała infrastrukturą, co można uznać za antycypację polityki regionalnej w dzisiejszym rozumieniu tego pojęcia" - czytamy.

W uchwale przypomniano też, że po II wojnie światowej Eugeniusz Kwiatkowski był delegatem rządu ds. odbudowy gospodarki wybrzeża i wówczas "w pewnym stopniu przez krótki czas były kontynuowane jego przedwojenne zamierzenia".

"Z powodów politycznych został w PRL odsunięty od pełnienia funkcji gospodarczych. Umarł w zapomnieniu. Sejm RP stwierdza, że Eugeniusz Kwiatkowski dobrze zasłużył się Polsce" - głosi uchwała, którą odczytał marszałek Bronisław Komorowski.

Eugeniusz Kwiatkowski urodził się 30 grudnia 1888 w Krakowie. Był polskim politykiem i działaczem gospodarczym II Rzeczypospolitej. Stworzył czteroletni plan inwestycyjny przewidujący rozbudowę infrastruktury, zwiększenie potencjału obronnego kraju, przygotowanie fundamentów dla przyszłej rozbudowy przemysłu, łącznie z aktywizacją Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Zmarł 22 sierpnia 1974 w Krakowie.

ab, pap

Czytaj także

 2
 • mas66@wp.pl IP
  Zapewne nie wszyscy Państwo wiecie, że w Poznaniu działa od piętnastu lat Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, wyjątkowo zasłużone w propagowaniu i
  wcielaniu w życie,także i dzisiaj aktualnych pomysłów na polską gospodarkę tego Wielkiego Polaka. Przytoczę tylko jeden, ale jakże aktualny przykład. Otóż Stowarzyszenie od 15 lat przyznaje ( obok szeregu innych inicjatyw dotyczących promocji przedsiębiorczości) Nagrodę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego dla przedsiębiorców polonijnych \"za wybitne zasługi w budowaniu gospodarczych związków między Polonią a Macierzą\". Do Nagrody nominują polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w całym świecie. 16 stycznia br, minister gospodarki, na wniosek Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego powołał grupę zagranicznych doradców Ministra Gospodarki, w skład której wchodzi obecnie 7 przedsiębiorców polonijnych, reprezentujących 7 państwa Europy, Ameryki i Ameryki Łacińskiej.Laureatów Nagrody, przedsiębiorców, którzy w krajach swojego osiedlenia odnieśli sukces, ich firmy stawiane są za wzór,ponadto są animatorami rozwoju gospodarczego ich nowych ojczyzn, a co najważniejsze nadal utrzymują ożywione, gospodarcze kontakty z Polska. Grupa ta, usytuowana przy Stowarzyszeniu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Poznaniu, jest do dyspozycji ministra gospodarki w wielu kwestiach dotyczących dochodzenia polskiej gospodarki do \"światowej normalności\". Zatem Eugeniusz Kwiatkowski poprzez swoje gospodarcze wizje z czasów II RP, (ale i III Rp, w czasie kiedy między innymi pełnił funkcję pełnomocnika rządu do spraw odbudowy wybrzeża) nadal stanowić może swoisty, gospodarczy drogowskaz, w myśl zasady, że dobre pomysły na gospodarkę pozostają dobre, bez względu na to, jaka ekipa polityczna ma je realizować.
  • p.dwojacki@kwiatkowski.edu.pl IP
   Cieszę się, że Sejm RP docenił Budowniczego Wolnej Polski.
   Warto poczynić poprawkę: Eugeniusz Kwiatkowski nie umarł w zapomnieniu. Trzy dni przed śmiercią przyznany mu został tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Jego imię przyjęło wiele szkół, tak tworzonych w PRL, jak i później. To samo dotyczy nazw ulic, w tym Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni, która Jego imię nosiła już w momencie planowania budowy.
   I pamiętane jest, że postaci tej miary we współczesnej gospodarce polskiej zapewne już nie będzie.