Dzień bezpiecznego internetu

Dzień bezpiecznego internetu

"Baw się w Internecie-BEZPIECZNIE" - kampania pod takim hasłem ruszyła w Dniu Bezpiecznego Internetu w Polsce i innych krajach UE. Ma ona zwrócić uwagę na problem cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.

W ramach kampanii w polskich i europejskich mediach emitowane będą spoty reklamowe zwracające uwagę na problem przemocy w internetowych serwisach społecznościowych. Udział w akcji na zasadach non-profit zapowiedziały ogólnopolskie i lokalne media.

Organizatorami kampanii są: Fundacja Dzieci Niczyje i Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Dzień Bezpiecznego Internetu został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 r., ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni.

Jak powiedział podczas konferencji inaugurującej kampanię koordynator Akademii Bezpiecznego Internetu Fundacji Dzieci Niczyje Łukasz Wojtasik, w spotach reklamowych został zamieszczony numer infolinii: 0800 100 100, na którą mogą zadzwonić młodzi internauci w przypadku, gdy czują się zagrożeni podczas "surfowania" w sieci.

Obecnie, jak przypomniano na konferencji, trwają prace legislacyjne dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa m.in. osób nieletnich poruszających się w internecie i polepszających ich ochronę wobec przestępstw popełnianych on-line.

W końcu ubiegłego roku w życie weszła nowelizacja Kodeksu karnego przewidująca m.in. karanie za produkowanie, rozpowszechnianie, prezentowanie, a nawet posiadanie treści pornograficznych zawierających nierzeczywiste, ale wytworzone lub przetworzone komputerowo wizerunki dzieci uczestniczących w czynnościach seksualnych. Osoba pokazująca takie treści małoletniemu może trafić do więzienia nawet na dwa lata.

W Sejmie nadal natomiast przygotowywane są dwa kolejne rządowe projekty nowelizacji przepisów przewidujących zwiększenie ochrony przed przestępstwami seksualnymi w sieci.

W sejmowych komisjach znajduje się pakiet zmian w prawie karnym wprowadzający m.in. przepisy chroniące przed potajemnym utrwalaniem i rozpowszechnianiem w internecie przez partnerów seksualnych nagich wizerunków osób lub przebiegu kontaktów seksualnych. Zgodnie ze zmianą osoba utrwalająca takie treści z udziałem pokrzywdzonego, a bez jego zgody, miałaby podlegać karze do pięciu lat pozbawienia wolności. Natomiast za posiadanie treści pornograficznych z udziałem osoby, która sobie tego nie życzy, grozi kara więzienia do lat trzech.

Na etapie prac w komisji sejmowej jest też inny projekt nowelizacji prawa karnego dotyczący zaostrzenia kar za przestępstwa pedofilskie, według którego m.in. osoba, która w celach przestępczych nawiązuje kontakt z małoletnim za pomocą internetu i tą drogą "podejmuje czynności zmierzające do spotkania z nim" podlega karze do trzech lat więzienia.

Ochronie użytkowników sieci służy także m.in., pilotowany przez NASK, projekt funkcjonującej od 2005 roku strony internetowej Dyżurnet.pl, której celem jest usunięcie nielegalnych treści z internetu. Internauci mogą anonimowo zgłosić pracownikom zespołu podejrzane strony internetowe czy informacje zamieszczone w sieci.

Cyberprzemoc to forma przemocy psychicznej z użyciem technologii komunikacyjnych i informacyjnych jak czaty, serwisy społecznościowe itp., której celem straszenie, ośmieszanie czy szantaż innych osób.

Według wyników badań z 2007 roku przeprowadzonych przez GEMIUS dla Fundacji Dzieci Niczyje, 21 proc. młodych internautów doświadcza w sieci poniżania, ośmieszania i upokarzania, a 16 proc. szantażowania. Aż 57 proc. osób w wieku 12-17 lat była przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew ich woli.

pap, keb

Pitbul: pies na polityków. Nowy portal rozrywkowy zaprasza!

Czytaj także

 0

Czytaj także