Wyniki wyborów do PE w poszczególnych okręgach

Wyniki wyborów do PE w poszczególnych okręgach

W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego 50 przypadających Polsce mandatów podzieliły między siebie cztery partie: PO zdobyła 25 mandatów, PiS - 15, SLD-UP - 7, a PSL -3.

Rozkład mandatów na okręgi wyborcze oraz partie polityczne:

OKRĘG NR 1 (WOJ. POMORSKIE): 3 mandaty

PO - 2 PiS - 1 

Europosłowie: Janusz Lewandowski (PO),Jarosław Wałęsa (PO),Tadeusz Cymański (PiS)

OKRĘG NR 2 (WOJ.KUJAWSKO-POMORSKIE): 3 mandaty

PO - 1 PiS - 1 SLD-UP - 1 

Europosłowie: Tadeusz Zwiefka (PO),Ryszard Czarnecki (PiS),Janusz Zemke (SLD-UP)

OKRĘG NR 3 (WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE I PODLASKIE): 2 mandaty

PO - 1 PiS - 1 

Europosłowie: Krzysztof Lisek (PO),Jacek Kurski (PiS)

OKRĘG NR 4 (WARSZAWA): 5 mandatów

PO - 3 PiS - 1 SLD-UP - 1 

Europosłowie: Danuta Huebner (PO),Rafał Trzaskowski (PO),Paweł Zalewski (PO),Michał Kamiński (PiS),Wojciech Olejniczak (SLD-UP)

OKRĘG NR 5 (WOJ. MAZOWIECKIE): 3 mandaty

PO - 1 PiS - 1 PSL - 1 

Europosłowie: Jolanta Hibner (PO),Adam Bielan (PiS),Jarosław Kalinowski (PSL)

OKRĘG NR 6 (WOJ. ŁÓDZKIE): 3 mandaty

PO - 2 PiS - 1 

Europosłowie: Jacek Saryusz-Wolski (PO),Joanna Skrzydlewska (PO),Janusz Wojciechowski (PiS)

OKRĘG NR 7 (WOJ. WIELKOPOLSKIE): 5 mandatów

PO - 2 PiS - 1 SLD-UP - 1 PSL - 1 

Europosłowie: Sidonia Jędrzejewska (PO),Filip Kaczmarek (PO),Konrad Szymański (PiS),Marek Siwiec (SLD-UP),Andrzej Grzyb (PSL)

OKRĘG NR 8 (WOJ. LUBELSKIE): 2 mandaty

PO - 1 PiS - 1 

Europosłowie: Lena Kolarska-Bobińska (PO),Mirosław Piotrowski (PiS)

OKRĘG NR 9 (WOJ.PODKARPACKIE): 2 mandaty

PO-1 PiS-1 Tomasz Poręba

Europosłowie: Elżbieta Łukacijewska (PO),Tomasz Poręba (PiS)

OKRĘG NR 10 (WOJ. MAŁOPOLSKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE): 7 mandatów

PO - 2 PiS - 3 SLD-UP - 1 PSL - 1 

Europosłowie: Róża Thun (PO),Bogusła Sonik (PO),Paweł Kowal (PiS),Jacek Włosowicz (PiS),Zbigniew Ziobro (PiS),Joanna Senyszyn (SLD-UP),Czesław Siekierski (PSL)

OKRĘG NR 11 (WOJ.ŚLĄSKIE): 7 mandatów

PO - 4 PiS - 2 SLD-UP - 1 

Europosłowie: Jerzy Buzek (PO),Małgorzata Handzlik (PO),Bogdan Marcinkiewicz (PO),Jan Olbrycht (PO),Marek Migalski (PiS),Adam Gierek (SLD-UP)

OKRĘG NR 12 (WOJ. DOLNOŚLSKIE I OPOLSKIE): 4 mandaty

PO - 3 PiS - 1 SLD-UP -  1 

Eurospołowie: Piotr Borys (PO),Danuta Jazłowiecka (PO),Jacek Protasiewcz (PO),Ryszard Legutko (PiS),Lidia Geringer de Oedenberg (SLD-UP)

OKRĘG NR 13 (WOJ. LUBUSKIE I ZACHODNIOPOMORSKIE): 4 mandaty

PO - 2 PiS - 1  SLD-UP - 1 

Europosłowie: Sławomir Nitras (PO),Artur Zasada (PO),Marek Gróbarczyk (PiS),Bogusław Liberadzki (SLD-UP)

ND, PAP

 1
  • KomentatorIP
    Krakowie mój, jak mogłeś wybrać taką czerwoną małpę, taką \"babę z brodą\"?

    Czytaj także