Kościół Szwedzki zezwoli na śluby homoseksualne?

Kościół Szwedzki zezwoli na śluby homoseksualne?

Kościół Szwedzki planuje w październiku wprowadzić możliwość zawierania ślubów przez homoseksualistów. Wywołało to ostrą krytykę ze strony bliskiego doktrynalnie Kościoła anglikańskiego, która zrodziła obawy przed izolacją we wspólnocie Kościołów luterańskich.

Kościoły Szwedzki i anglikański, podobnie jak kościoły luterańskie w innych krajach skandynawskich i krajach nadbałtyckich, Hiszpanii, Portugalii oraz na  Wyspach Brytyjskich, są zrzeszone w ramach tzw. Deklaracji z Porvoo z 1996 roku. Zgodnie z nią żaden z Kościołów nie ma prawa negować tego, co głoszą pozostałe.

Zwierzchnik Kościoła Szwedzkiego, arcybiskup Anders Wejryd poinformował w  marcu Kościół anglikański o toczącej się w Szwecji dyskusji na temat dopuszczalności małżeństw par jednopłciowych w Kościele. Odpowiedź biskupów anglikańskich była ostra i zdecydowanie potępiła taką możliwość.

Biskupi Christopher Hill i John Hind wyrazili wątpliwość, czy planowana reforma pozostaje w zgodzie z chrześcijańską doktryną małżeństwa i uznali, że  podważy ona całą chrześcijańską antropologię.

Anglikańscy hierarchowie skrytykowali jednocześnie praktykowany obecnie w  Kościele Szwedzkim zwyczaj udzielania błogosławieństw parom homoseksualnym. W  takim właśnie kościelnie pobłogosławionym związku żyje niedawno wybrana biskup Sztokholmu, Eva Brunne.

Wprowadzenie przez Kościół Szwedzki tzw. neutralnych płciowo małżeństw, to  chęć dostosowania praktyki kościelnej do niedawno zreformowanego prawa cywilnego, które od 1 maja tego roku dopuszcza zawieranie małżeństw przez homoseksualistów.

Zdania na temat reformy są w Kościele Szwedzkim podzielone. Niektórzy biskupi są oburzeni krytyką ze strony anglikańskich kolegów, podczas gdy inni ostrzegają, że nie licząc się z głosami siostrzanych Kościołów w innych krajach, szwedzka wspólnota ryzykuje izolację.

Kościół Szwedzki powinien przekonać pozostałych członków wspólnoty Porvoo, że  planowana reforma nie stoi w sprzeczności z chrześcijańską doktryną. Jednak następne spotkanie wspólnoty odbędzie się dopiero w przyszłym roku, a decyzja w  sprawie małżeństw jednopłciowych w Kościele Szwedzkim ma zapaść już w  październiku.

Ewangelicko-luterański Kościół Szwedzki to największa wspólnota religijna w  Szwecji, która do 2000 roku miała także status Kościoła państwowego. Należy do  niej 73 proc. Szwedów.

ND, PAP

Czytaj także

 0