Polityka w sądzie (aktl.)

Polityka w sądzie (aktl.)

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo prezesa Kółek Rolniczych Władysława Serafina przeciw redakcji "Polityki". Sędzia uznał, że tekst "Świński interes" nie był tekstem wyborczym.
Sędzia Jerzy Paszkowski zdecydował, że tekst "Świński interes" zamieszczony w ostatnim numerze pisma może być jedynie przedmiotem normalnego postępowania w trybie zwykłym.
Serafin przyjął wyrok okrzykami "hańba!" i "wstyd!".
Wyrok nie jest prawomocny
Na rozprawie Serafin zarzucił tygodnikowi, że naruszył jego dobre imię, jako kandydata na posła z listy PSL oraz dobre imię związku publikując w ostatnim numerze artykuł Joanny Solskiej "Świński interes".
Autorka pisała o aferach finansowych związanych z prowadzonym przez spółkę Polkar handlem mięsem w ramach interwencji państwa. Obrońca "Polityki" wnosił o rozpatrywanie wniosku Serafina w zwykłym trybie. Uzasadniał, że wynikające z ordynacji wyborczej tryb przyspieszony ma zastosowanie jedynie do stron kampanii wyborczej i materiałów ukazujących się w ramach tej kampanii ulotek, plakatów, materiałów wyborczych poszczególnych komitetów. Według niego, "Polityka" nie jest stroną kampanii wyborczej, artykuł to redakcyjny materiał tygodnika i dlatego zarzuty prezesa Kółek powinny być rozpatrywane w zwykłym procesie.
Sędzia Jerzy Paszkowski zdecydował prowadzić rozprawę w szczególnym trybie przewidzianym ordynacją wyborczą. Jednak rozpatrywane będą zarzuty dotyczące jedynie kandydata na posła Władysława Serafina, a nie związku - Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
nat, pap
Czytaj też: Ach, te niepokorne tygodniki
Kaczyński versus Wprost
 0

Czytaj także