Mędrcy radzą nad przyszłością NATO

Mędrcy radzą nad przyszłością NATO

Pierwsze spotkanie "grupy mędrców", która ma zająć się przygotowaniem koncepcji strategicznej reformy Sojuszu Północnoatlantyckiego, odbyło się w piątek w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Wśród nich był wybrany do tej grupy były szef polskiej dyplomacji Adam Daniel Rotfeld.

"Grupę mędrców" powołał na początku sierpnia nowy sekretarz generalny Sojuszu Anders Fogh Rasmussen. Tworzy ją 12 przedstawicieli państw członkowskich z b. sekretarz stanu USA Madeleine Albright na czele. Są też przedstawiciele Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Kanady, Grecji, Turcji oraz Łotwy. Grupa spotkała się z ambasadorami krajów członkowskich sojuszu, a także z Rasmussenem.

"Sekretarz generalny podkreślał, że bardzo liczy na zaangażowanie i wkład intelektualny tej grupy. Czasem potrzebny jest zewnętrzny impuls, żeby wyjść poza utarte koncepcje i sposoby działania" - powiedział PAP ambasador Polski przy NATO Bogusław Winid.

Rotfeld wcześniej był zaangażowany w przygotowanie "Deklaracji o Bezpieczeństwie Sojuszu", przyjętej podczas jubileuszowego szczytu NATO w kwietniu w Strasburgu. Przywódcy Sojuszu zapowiedzieli w niej rozpoczęcie prac nad nową koncepcją strategiczną, by dostosować NATO do nowych wyzwań, takich jak terroryzm, rozprzestrzenianie broni masowego rażenia czy cyberataki. Dokument ma opisać główne wyzwania stojące przed NATO, w tym w zakresie stosunków z Rosją, i odpowiedzieć na szereg pytań o dostosowanie sił zbrojnych do wyzwań XXI wieku czy też równowagę między tradycyjną obronną funkcją regionalnego sojuszu a jego zaangażowaniem w różnorakie misje jako "światowego żandarma".

Piątkowe spotkanie "mędrców" miało charakter nieformalny i zapoznawczy. W kolejnych miesiącach mają się oni regularnie spotykać w Brukseli, ale dyskusje będą się odbywały także podczas seminariów i konsultacji w stolicach poszczególnych państw członkowskich - zwłaszcza tych, które nie mają w grupie swoich przedstawicieli. Planuje się włączenie do udziału ekspertów rządowych i pozarządowych. Rasmussen chce bowiem, by wszystkie państwa członkowskie Sojuszu miały poczucie włączenia w prace nad nową strategią, która ma ich dotyczyć.

Wiosną 2010 r. grupa przedstawi ostateczny raport z prac, który stanie się podstawą negocjacji międzyrządowych. Przewiduje się, iż nowa koncepcja strategiczna ujrzy światło dzienne podczas szczytu NATO w Lizbonie jesienią 2010 r. i zastąpi obowiązujący obecnie dokument przyjęty w 1999 r.

pap, keb

Czytaj także

 0