Wołek na straży "Życia"

Wołek na straży "Życia"

Nowym redaktorem naczelnym dziennika "Życie" został Paweł Fąfara. Zapowiedział on zmianę formuły pisma, m.in. szaty graficznej, objętości i nakładu.
Dotychczasowy redaktor naczelny "Życia" Tomasz Wołek będzie kierował radą programową pisma, która ma "stać na straży linii pisma". Będą ją tworzyć Krzysztof Piesiewicz z AWS, Edward Wende z UW, Aleksander Hall z SKL, pisarz Kazimierz Orłoś, historyk profesor Jerzy Eisler, dziennikarz Wojciech Duda.

em

Czytaj także

 0