Walne PZU: 11,99 mld zł na dywidendy. Spór wciąż nierozstrzygnięty

Walne PZU: 11,99 mld zł na dywidendy. Spór wciąż nierozstrzygnięty

(fot. WPROST) / Źródło: Wprost
Tuż przed godz. 17 wznowiono obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Po trzeciej tego dnia przerwie technicznej zdecydowali oni o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 11,99 mld zł na poczet wypłaty dywidendy. Kwotę taką zaproponował Skarb Państwa. Za przyjęciem tej uchwały głosowali główni akcjonariusze PZU, czyli Skarb Państwa i Eureko. Resort skarbu zapowiedział, że dziś prawdopodobnie nie dojdzie do rozstrzygnięcia konfliktu między nim a Eureko.
Walne odbywa się w ostatnim etapie negocjacji MSP i Eureko w sprawie ugody dotyczącej PZU, które zostały przedłużone do końca września. Porządek obrad przewidywał m.in. zmiany w statucie spółki, utworzenie kapitału rezerwowego na poczet przewidywanej dywidendy oraz udzielenie absolutorium dla członków zarządu i rady nadzorczej PZU za 2006 r.

Statut bez zmian

Prezes PZU Andrzej Klesyk złożył jednak wniosek o nierozpatrywanie uchwał w sprawie zmian statutu spółki. Wyjaśnił, że w przyszłości mają być wprowadzone dodatkowe zmiany w statucie i chciałby uniknąć podwójnego rejestrowania ich w sądzie. Wcześniej Klesyk mówił, że najważniejszym punktem obrad będzie to, "ile akcjonariusze będą chcieli przekazać na fundusz, który będzie dostępny do potencjalnej wypłaty dywidendy".

Wieloletni konflikt

Między Eureko i MSP trwa wieloletni konflikt dotyczący realizacji umowy prywatyzacyjnej PZU z 1999 r., m.in. w kwestii giełdowego debiutu i kupna kolejnego pakietu 21 proc. akcji ubezpieczyciela. Szkody poniesione z tytułu niewykonania umowy prywatyzacji PZU Eureko oszacowało na ok. 35,6 mld zł, nie licząc kosztów postępowania i ewentualnych należnych odsetek.

Dywidenda nie zaszkodzi PZU

Planowana wypłata extra dywidendy przez PZU nie ma wpływu na ratingi i perspektywy ratingów polskiego ubezpieczyciela - poinformowała agencja S&P w komunikacie.

Do akcjonariuszy, w tym do Skarbu Państwa i holenderskiego Eureko, ma trafić łącznie 12,75 mld zł dywidendy, z czego 12 mld zł to dywidenda za rok 2008 i za lata poprzednie, a 750 mln zł to zaliczka na poczet dywidendy z zysku netto za 2009 rok.

Wypłata dywidendy ma nastąpić w listopadzie 2009 roku.

Ratingi agencji S&P dla PZU SA i PZU Życie są na poziomie A, a ich perspektywa jest stabilna.

Zdaniem analityków S&P wielkość dywidendy PZU jest zgodna z oczekiwaniami i nie będzie miała wpływu na pozycję kapitałową ubezpieczyciela. Ponadto spodziewają się oni dobrych wyników spółki w 2009 i w 2010 roku.

PAP, arb, dar, keb


Czytaj także

 0