Kalendarium afery hazardowej

Kalendarium afery hazardowej

Przebieg najważniejszych wydarzeń związanych z aferą hazardową.
Lipiec 2008 – CBA zakłada podsłuch Ryszardowi Sobiesiakowi w związku z planowaną przez biznesmena budową wyciągu w Karpaczu. Biuro szuka dowodów, na skorumpowanie przez Sobiesiaka burmistrza miasta.

20 lipca 2008 – CBA rejestruje pierwszą rozmowę między Sobiesiakiem a Zbigniewem Chlebowskim, z której wynika, że polityk PO jest zaangażowany w blokowanie niekorzystnych dla branży hazardowej zmian w ustawie o grach losowych i zakładach wzajemnych. W rozmowie Chlebowski mówi o rozmowach tej sprawie prowadzonych z „Grześkiem" i „Mirkiem". Chodzi o wicepremiera Grzegorza Schetynę i ministra sportu Mirosława Drzewieckiego.

4 sierpnia 2008 – w hotelu Bielany pod Wrocławiem Chlebowski spotyka się z Sobiesiakiem i biznesmenem Janem Koskiem.

28 września 2008 – Sobiesiak umawia się na spotkanie z wicepremierem Schetyną.

31 grudnia 2008 – Chlebowski spędza sylwestra w należącym do Sobiesiaka hotelu Vital & Spa Resort Szarotka w Zieleńcu. Polityk PO płaci za pobyt w hotelu rachunek w wysokości 550 zł.

Marzec 2009 – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pojawia się projekt nowelizacji ustawy hazardowej, w którym znajduje się przepis wprowadzający dopłaty dla właścicieli kasyn i salonów gier. Ustawa trafia do Komitetu Rady Ministrów, a następnie do konsultacji międzyresortowych.

10 marca 2009 – Trwają intensywne rozmowy między Sobiesiakiem i Koskiem, którzy zamierzają doprowadzić do odwołania wiceministra finansów Jacka Kapicy odpowiedzialnego za nowelizację ustawy hazardowej. Ustalają również, że będą dalej naciskać na Chlebowskiego, aby zablokował ustawę.

11 maja 2009 – Ministerstwo Gospodarki zgłasza 19 poprawek do projektu ustawy hazardowej, a Ministerstwo Skarbu wnioskuje o zdjęcie ustawy z porządku obrad Komitetu Rady Ministrów.

20 maja 2009 – wobec proponowanego przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Skarbu usunięcia z ustawy przepisu o dopłatach, Ministerstwo Finansów prosi o opinię w tej sprawie Ministerstwo Sportu i Turystyki, które miało być beneficjentem zysków płynących z dopłat. Resort sportu podtrzymuje opinię, że wprowadzenie dopłat jest zasadne.

30 czerwca 2009 – Mirosław Drzewiecki w piśmie do Ministerstwa Finansów wnioskuje o usunięcie przepisu o dopłatach z projektu nowelizacji ustawy hazardowej.

7 lipca 2009 – O sprawie usunięcia przepisu o dopłatach dowiaduje się „Puls Biznesu". Ministerstwo Finansów potwierdza, że otrzymało pismo od ministra Drzewieckiego. Zaproponowane przez niego zmiany w projekcie ustawy miały zostać uwzględnione.

12 sierpnia 2009 – Szef CBA Mariusz Kamiński informuje premiera Donalda Tuska o kontaktach Sobiesiaka i Koska z Chlebowskim i podejmowanych przez nich działaniach dotyczących korzystnych dla biznesmenów zmian w ustawie hazardowej. Kamiński stwierdza, że sprawa nie ma znamion przestępstwa i jest jedynie dwuznaczna z „polityczno-etycznego" punktu widzenia. Premier Tusk zapowiada objęcie prac nad ustawą osobistym nadzorem.

19 sierpnia 2009 – Premier Tusk spotyka się z ministrem Drzewieckim i prosi go o wyjaśnienie sprawy usunięcia przepisu o dopłatach z projektu ustawy. Drzewiecki ma również przygotować harmonogram dotychczasowych prac nad ustawą.

25 sierpnia 2009 – Z rozmów prowadzonych przez Sobiesiaka wynika, że dowiedział się on o operacji CBA prowadzonej w związku z pracami nad ustawą hazardową. Telefoniczne kontakty Sobiesiaka i Chlebowskiego urywają się

26 sierpnia 2009 – Tusk spotyka się z Chlebowskim i pyta go o zaangażowanie w prace nad ustawą hazardową. Premier poleca wiceministrowi Kapicy przygotowanie nowych założeń zmian do ustawy. Branża hazardowa ma zostać obłożona nowym, zryczałtowanym podatkiem, z którego zyski mają być większe niż te, które miało przynieść wprowadzenie dopłat.

31 sierpnia 2009 – Sobiesiak spotyka się z Chlebowskim na cmentarzu w Marcinowicach.

2 września 2009 – Minister Drzewiecki w piśmie do wiceministra finansów Jacka Kapicy prosi o przywrócenie w projekcie ustawy przepisu wprowadzającego dopłaty dla branży hazardowej.

15 września 2009 – Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie informuje szefa CBA, że podjęła decyzję o postawieniu mu zarzutów, w związku z nadużyciami, do jakich doszło podczas działań prowadzonych przez Biuro w ramach tzw. afery gruntowej.

16 września 2009 – Mariusz Kamiński informuje premiera Tuska, że postawienie mu zarzutów jest związane z ujawnieniem przez niego informacji o kontaktach czołowych polityków PO z Sobiesiakiem. Szef CBA uważa, że prowadzący jego sprawę prokurator Jacek Olewiński był poddawany politycznym naciskom.

18 września 2009 – Kamiński wysyła do ministra sprawiedliwości Andrzeja Czumy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w związku z pracami nad ustawą hazardową. W zawiadomieniu pojawia się informacja, że w związku ze zmianami w projekcie ustawy, Skarb Państwa mógłby stracić nawet 469 milionów złotych. Informacja na ten temat trafia również do prezydenta, marszałka Sejmu i marszałka Senatu.

1 października 2009 – „Rzeczpospolita" ujawnia fragmenty stenogramów rozmów zarejestrowanych przez CBA. SLD i PiS domagają się powołania komisji śledczej w tej sprawie. Premier Tusk uważa, że do momentu wyjaśnienia zarzutów stawianych przez CBA Zbigniew Chlebowski nie powinien pełnić funkcji przewodniczącego klubu parlamentarnego PO oraz szefa sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Na wieczornym posiedzeniu zarządu Platformy Chlebowski rezygnuje z obydwu stanowisk.

2 października 2009 – premier Tusk spotyka się z Mirosławem Drzewieckim, którego prosi o wyjaśnienie jego udziału w zmianach zapisów projektu ustawy hazardowej. Prokurator Jacek Olewiński wydaje oświadczenie, w którym zaprzecza jakoby decyzja o postawieniu zarzutów Mariuszowi Kamińskiemu była efektem nacisków politycznych.

3 października 2009 – Minister Drzewiecki wyjaśnia, że treść pisma z 30 września, w którym zwrócił się o wykreślenie z projektu ustawy zapisu o dopłatach, była efektem błędu przygotowujących je urzędników. Drzewiecki twierdzi, że zamierzał dokonać zmian jedynie w uzasadnieniu do projektu ustawy. Premier Tusk stwierdza, że rozważa dymisję Mariusza Kamińskiego, ponieważ CBA staje się narzędziem w walce politycznej w rękach jednej z partii.

5 października 2009 – Minister sportu Mirosław Drzewiecki podaje się do dymisji.


7 października 2009 - dymisje składają wicepremier Grzegorz Schetyna, minister sprawiedliwości Andrzej Czuma oraz wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Premier informuje, że zamierza odwołać szefa CBA Mariusza Kamińskiego.

Czytaj także

 2
  • [email protected] IP
    panie tusk podac sie do dymisji razem z chlebowskim,schetyna,drzewieckim tak nakazuje zdrowy rozsadek
    • uwaga IP
      19 sierpnia Premier ostrzega........