Czterdziestol@tek

Czterdziestol@tek

29 października 1969 r. o 22.30 nawiązano połączenie między serwerami University of California w Los Angeles i Stanford Research Institute. Tak powstał zalążek sieci Arpanet. Do 5 grudnia dołączono do sieci serwery University of Utah i University of California w Santa Barbara. Do 1981 r. w Arpanecie było już 213 serwerów. To był początek internetu.
W Wielkiej Brytanii w 1978 r. powstawała sieć IPSS (International Packet Switched Service) znana jako X.25. Zgodnie z założeniami jej twórców miała być wykorzystywana także komercyjnie (Kongres USA zniósł restrykcje dotyczące komercyjnego wykorzystania Arpanetu dopiero w 1992 r.). Brytyjczycy zaczęli ją promować za granicą. Do 1980 r. były już do  niej podłączone serwery w Europie, USA, Kanadzie, Hongkongu i Australii. W 1990 r. X.25 była siecią ogólnoświatową. We Francji stworzono natomiast Cyclades. W 1973 r. DARPA rozpoczęła pracę nad TCP/IP, uniwersalnym systemem przesyłania danych w sieciach. W 1978 r. TCP/IP umożliwił połączenie różnych, wcześniej niekompatybilnych z sobą sieci w  jedną.

Współtwórca TCP/IP profesor Vinton Cerf pierwszy użył słowa internet. W 1983 r. wszystkie sieci należące do DAR- PA łączyły się już za pomocą TCP/IP.

Jednym z pierwszych instytutów, który wdrożył TCP/IP, był CERN. W 1988 r. ten ośrodek nawiązał współpracę z firmą Cisco. Celem było wprowadzenie protokołu TCP/ IP w całej Europie. W 1989 r. TCP/IP był już standardem. W tym systemie każdy komputer ma własny, unikatowy adres IP. W 1983 r. opracowano system DNS, który zamieniał liczby numeru IP na pospolite wyrazy, znane dzisiaj jako domeny lub adresy internetowe.

Na początku lat 80. informatyk Tim Berners-Lee wymyślił dokumenty hipertekstowe, czyli stworzone na podstawie linków. Swój system nazwał Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Równocześnie powstawał system FTP służący do wymiany dużych plików. Kiedy w 1988 r. Lee chciał wprowadzić swój pomysł w CERN, spotkał się z odmową. Ostatecznie udało mu się go rozwinąć dzięki pomocy swojego bezpośredniego przełożonego. Do  1990 r. Lee opracował prosty język do tworzenia hipertekstowych dokumentów, który nazwał HyperText Markup Language (HTML). Zaprojektował też pierwszą przeglądarkę, nazwaną World Wide Web, i uruchomił pierwszy serwer WWW.

W CERN uruchomiono bazę adresową pracowników, wykorzystując system HTTP. W 1991 roku Paul Kunz z University of Stanford zachwycony nową technologią wprowadził ją w sieci uczelni. 6 sierpnia 1991 r. za  jej pomocą odczytano w Stanford informację zamieszczoną w CERN. To  wydarzenie jest uznawane za początek sieci WWW. W 1993 r. studenci z  Uniwersytetu Illinois stworzyli przełomową przeglądarkę W 1988 r. Berners-Lee zaoferował CERN system HTTP. Odmówiono mu WWW o nazwie Mosaic, która potrafiła wyświetlać grafikę. Bardzo szybko dostali ofertę współpracy od założyciela Silicon Graphics – Jamesa Clarca. W ten sposób powstał Netscape Navigator.

W 1994 r. 90 proc. użytkowników internetu używało Netscape’a. Niedługo potem na arenę wkroczył Microsoft. Koniec lat 90. to okres niewiarygodnie szybkiego rozwoju tzw. dotcomów, czyli różnego rodzaju stron internetowych, zapoczątkowany sukcesem pierwszych serwisów, takich jak Ebay i Amazon. Wiele pomysłów było jednak nieprzemyślanych, a  inwestowano w nie bardzo duże pieniądze. Pod koniec 2000 r. inwestycyjny balon pękł.

Polska zaczęła gonić świat w latach 90. W 1991 r. powstała Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). 17 sierpnia 1991 r. ustalono pierwsze połączenie ze światową siecią. Rafał Pietrak, fizyk z  Uniwersytetu Warszawskiego, połączył się z Janem Sorensenem na  Uniwersytecie w Kopenhadze. 20 grudnia 1991 r. Polska została oficjalnie połączona z internetem. W 1992 r. Telekomunikacja Polska uruchomiła pierwszą sieć pakietową Polpak. Kolejnym krokiem było wdrożenie przez Stanisława Tymińskiego systemu Maloka. Był to tzw. BBS (Bulletin Board System), komputer, który pozwał łączyć się z nim przez modem i korzystać ze zgromadzonych w nim zasobów oraz łączyć się z siecią światową. 31 lipca 1996 r. Telekomunikacja wprowadziła usługę telefonicznego połączenia z internetem.

Marek Matacz

Okładka tygodnika WPROST: 43/2009
Więcej możesz przeczytać w 43/2009 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0

Czytaj także