Ustawa o SKOK-ach do Trybunału Konstytucyjnego

Ustawa o SKOK-ach do Trybunału Konstytucyjnego

(fot. WPROST) / Źródło: Wprost
Prezydent Lech Kaczyński wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych - poinformowało we wtorek biuro prasowe kancelarii prezydenta. Konrad Walczuk z biura prasowego powiedział, że prezydent skorzystał z uprawnień, które daje mu artykuł 122 ust. 3 Konstytucji, zgodnie z którym prezydent przed podpisaniem ustawy może wystąpić do TK z wnioskiem w sprawie zgodności jej z Konstytucją. W myśl Konstytucji, prezydent nie może odmówić podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z konstytucją.
Zgodnie z ustawą, środki zgromadzone w SKOK-ach mają podlegać publicznemu nadzorowi państwowemu. Kompetencje nadzorcze zostaną przesunięte z Kasy Krajowej SKOK do Komisji Nadzoru Finansowego. Kasa Krajowa ma odgrywać rolę instytucji zrzeszającej kasy i kontrolującej ich działalność pod kątem zgodności z ustawą i zaleceniami nadzorczymi KNF. Miałaby też zabezpieczać płynność finansową kas. Nadzór KNF będzie podobny jak w przypadku banków. Wszystkie kasy będą musiały przejść obowiązkowy audyt finansowy, KNF będzie udzielała licencji na działanie SKOK-ów. Zgoda Komisji będzie konieczna dla powołania szefa Kasy Krajowej SKOK.

Ustawa do Trybunału

Kasa Krajowa będzie spółdzielnią osób prawnych - wszystkich kas w Polsce, które będą miały obowiązek zrzeszania się w niej. Na walnym zgromadzeniu jedna kasa miałaby mieć jeden głos. Kasa krajowa pełniłaby jedynie funkcje usługowe dla SKOK i pośredniczyła w rozliczaniu pomiędzy Kasami i miała możliwość zaciągnięcia kredytu w NBP. Ustawa, której projekt przygotowali posłowie PO, miała poparcie rządu. Wprowadzenie nadzoru państwowego nad działalnością SKOK-ów i Kasy Krajowej Rada Ministrów określała jako sprawę priorytetową. W 2008 r. SKOK-i udzieliły blisko 7 mld zł pożyczek, a przyjęte przez nie depozyty osiągnęły wartość 8,6 mld zł. Oszczędności w SKOK-ach zdeponowało ponad 1,8 mln Polaków.

O zawetowanie ustawy i skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego w piątek zaapelowało do prezydenta Forum Związków Zawodowych. Zdaniem Forum, ustawa stanowi zagrożenie dla stabilności systemu SKOK-ów i uniemożliwia tym instytucjom konkurowanie na rynku usług finansowych; ustawa jest korzystna wyłącznie dla sektora banków komercyjnych. Wcześniej o zawetowanie ustawy zaapelowały Krajowa Rada Spółdzielcza oraz XXIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Organizacje zarzucają, iż ustawa ingeruje w niezależność kas i dyskryminuje je względem banków komercyjnych. Prośbę o weto do prezydenta wystosowała także organizacja Cooperatives Europe, zrzeszająca 250 tys. przedsiębiorstw spółdzielczych. Z podobnym apelem wystąpił także wiceprzewodniczący Światowej Rady Unii Kredytowych Dave Grace.

PAP, dar

Czytaj także

 3
  • hola IP
    Skok na SKOKI to robota Bieleckiego.SKOKI mają 100 % kapitał polski,więc odgrywają bardzo dobrą rolę w dobie kryzysu.Żadne obce kapitały nie zdziesiątkuję kasy SKOKÓW i nie wyprowadzą tej kasy za granicę.
    Bielecki po cichu doradza Tuskowi,a teraz jest oficjalnie w fundacji Balcerowicza.Nie dawno zarejestrowali tą fundację,a Tusk korzysta i płaci grubą kasę im jako doradcom.Specjalnością Balcerowicza jest dzika prywatyzacja,więc możecie się spodziewać ,że za chwilę będziemy tylko robolami we własnym kraju.
    • entliczek IP
      skoki to przybudowka pis wiec nic innego nie mogl zrobic gdzie pojda jak stana sie za rok pariasami