Książę Karol gości u Tatarów

Książę Karol gości u Tatarów

Przebywający z wizytą w Podlaskiem książę Karol przybył do Kruszynian na spotkanie z polskimi Tatarami. Przewidziano wizytę w zabytkowym meczecie i degustację specjałów tatarskiej kuchni.
Przed wejściem do meczetu książę Karol przywitał się z przedstawicielami środowiska tatarskiego, a także z osobami, które przybyły do Kruszynian w związku z jego wizytą.

Tatarzy w Polsce są tradycyjnie wyznania muzułmańskiego. Mały drewniany meczet w Kruszynianach jest - obok meczetu w niedalekich Bohonikach - jednym z najstarszych meczetów w Polsce. Początki jego budowy sięgają drugiej połowy XVIII wieku lub pierwszej połowy XIX wieku. Obie świątynie to jedyne zabytkowe meczety, które pozostały w granicach Polski. W ostatnich latach przeszły remont, są użytkowane przez muzułmańskie gminy wyznaniowe, ale także są udostępniane turystom.

W spotkaniu w meczecie weźmie udział przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP mufti Tomasz Miśkiewicz z małżonką, dwóch imamów (duchownych) oraz przewodniczący muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Kruszynianach - zgodnie z protokołem, również z małżonką. Po wizycie w meczecie goście udadzą się na teren gospodarstwa agroturystycznego "Tatarska jurta", gdzie głównym punktem będzie degustacja potraw tatarskiej kuchni.

Tatarskie menu

Wiadomo, że na spotkanie przygotowano uproszczony pokaz wytwarzania jednego z najbardziej znanych tatarskich specjałów - piroga pierekaczewnika. Pierekaczewnik ma być serwowany w dwóch wersjach: z mięsem i na słodko z serem - zapowiadał wojewoda podlaski Maciej Żywno, który towarzyszy księciu podczas całej wizyty w Podlaskiem.

Pierekaczewnik to piróg z makaronowego ciasta, wielokrotnie rozwałkowywanego na bardzo cienkie listki, który jest pieczony z różnymi nadzieniami: mięsnym lub na słodko. Pierekaczewnik jako pierwszy produkt z województwa podlaskiego został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych.

W menu znajdą się także - według wojewody - kołduny tatarskie, różne rodzaje pierożków: pieremiacze, kibiny, jeczpoczmaki, samsa. To pierogi z różnego ciasta, np. drożdżowego czy z dodatkiem sody, postne i z różnymi farszami: z mięsem, mięsem i kapustą, mięsem i ziemniakami oraz dodatkami takimi jak marchew, cebula i przyprawy. Ma być też ciasto nazywane listkowcem (ciasto wałkowane na cieniutkie listki z dodatkiem maku lub sera), drożdżówki z cynamonem, ciasteczka czak-czak, czyli małe ciasteczka z miodem. Do picia będzie podawany napój o nazwie syte zrobiony z wody, miodu i cytryny oraz kawa i herbata w tatarskich wydaniach.

Krótki występ ma dać tatarski młodzieżowy zespół Buńczuk, zaplanowano też pokaz kaligrafii muzułmańskiej.

PAP, im

Czytaj także

 1
 • Buçak Karaica Mizrak IP
  TATARZY TO POLACY!!!
  TAK WYNIKA Z HISTORII!!!

  http://tochka.gerodot.ru/rus-orda/glava10_02.htm
  www.hist.vsu.ru/str/novik/novik4.pdf

  1409 r.

  Московская летопись заботливо перечисляет, к примеру, всех татарских князей -участников похода на Русь, не забывая, какого они рода: Бучак -цесаревич, Тегриберди - цесаревич, Алтамырь - цесаревич, Булат -цесаревич, князь великий Едигей, князь Махмет, Исупа Сюлюменева сын,князь Тегиня, Шихов сын, князь Сарай, Урусахов сын, князь Обрягим,Темирязев сын, князь Якшибей, Едигеев сын, князь Сентилибей, князь Бурлак, князь Ериклибердей.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrylica

  Б б =b
  У у =u
  Ч ч =cz
  А а =a
  К к =k  http://www.kuzbass.ru/moshkow/lat/HIST/BALASHOW/bala12.txt

  Moskovskaya letopis\' zabotlivo perechislyaet, k primeru, vseh tatarskih knyazej
  - uchastnikov pohoda na Rus\', ne zabyvaya, kakogo oni roda: Buchak - cesarevich,
  Tegriberdi - cesarevich, Altamyr\' - cesarevich, Bulat - cesarevich, knyaz\'
  velikij Edigej, knyaz\' Mahmet, Isupa Syulyumeneva syn, knyaz\' Teginya, SHihov syn,
  knyaz\' Saraj, Urusahov syn, knyaz\' Obryagim, Temiryazev syn, knyaz\' YAkshibej,
  Edigeev syn, knyaz\' Sentilibej, knyaz\' Burlak, knyaz\' Erikliberdej.

  http://www.youtube.com/watch?v=epDx_dLmIDU

  http://vlalut.narod.ru/13b.html

  Бучак/Бучек-имя собственное кипчак., татар.; бучак - караим., турецк. \"угол\"; буч -
  караим. \"копье\".
  Фамилия Бучек упоминается в реестре 1649 г.

  Buczak/Buczjek-imja cobstvjennoje kipczak., tatar.;buczak - karaim., turjeck. \"ugol\"; bucz - karaim, \"kopije\"
  Familija Buczjek ypominajetsja w pjejestrje 1649 g.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_karaimski
  http://tr.wikipedia.org/wiki/Karayca
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Karaimi
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_kipczacki
  http://wapedia.mobi/pl/Język_krymskotatarski

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_turecki

  ç=cz

  Buçak

  http://www.facebook.com/srch.php?post_form_id=53dfc6dd175be410813a1140b54cd0f7&nm=Buçak

  Google książki.

  \"History of the Mongols from the 9th to the 19th Century\" Part 2
  The So-Called Tartars of Russia and Central Asia

  \"Historia Mongołów od 9 do 19 wieku\" Część 2
  Tak zwanych Tatarów z Rosji i Azji Środkowej

  Autorzy Henry Hoyle Howorth

  http://books.google.pl/books?id=hFc4mwsHZ7IC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  strona 226

  The Tatar army appeared before the city on the 1st December, 1410.
  Among the chiefs who accompanied it were the princes Buchak and Tanriberdi; the begs Erekliberdi and Altamir,
  Pulad Muhammed, Yusuf, the son of Suliman; Tegin, the son of the Sheikh Urus, and his son Serai; Ibrachim, the son of Tahmuras;
  Yasshiberg and Seid Alibeg, the sons of Idiku; while Idiku himself was commander in chief.

  Wojska tatarskie pojawiły się przed miastem na 01 grudnia 1410.
  Wśród wodzów, którzy towarzyszyli byli książęta Buczak i Tanriberdi; Erekliberdi i Altamir,
  Pulad Muhammed, Yusuf, syn Suliman; Tegin, syn Sheikh Urus, a jego Serai syna Ibrachim, syn Tahmuras;
  Yasshiberg i Seid Alibeg, synowie Idiku, podczas gdy Idiku sam był naczelnym wodzem.
  Orda Budziacka (między Dunajem a Dniestrem, czyli między Kilią a Akermanem), budząca największy postrach na południowo - wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej), choć, wg Beauplana, licząca zaledwie od 80 do 90 wsi i mogąca wystawić 4 do 5 tys. jazdy.

  Np.:Słoboda Buczak na Ukrainie w Starostwie Kaniowskim nad Dniestrem...

  Tatarzy z Budziaka uznali zwierzchnictwo chana krymskiego dopiero w 1637 r., w przypadku zaś pozostałych ord sprawa była o tyle prostsza, że ich przywówdcami zostawali najczęściej przedstawiciele niezwykle rozbudowanej rodziny Gerejów lub wysocy rangą wojskowi czy też dygnitarze z Bakczysaraju (W. A. Serczyk, Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 roku, s. 66)

  en.wikipedia.org/wiki/Budjak

  The area has been termed variously in the English language, including Buchak, Budjak, Budzhak, Bujak, and even Budziac Tartary.
  In the Ukrainian, Bulgarian, and Russian languages, the area is referred to as Budzhak (Cyrillic: Бучак, Буджак,IPA: [ˈbudʒak]).
  In the Romanian language, it is referred to as Bugeac, while in Turkish it is Bucak, Buçak.
  Budjak or Budzhak is the southern part of Bessarabia, now included in the Odessa Oblast (province) of Ukraine.

  Full text of \"History of the Mongols, from the 9th to the 19th ...
  The Nogay Horde apparently nomadised on the Yaik or Ural and the Yemba, ...... 141a Among the chiefe who accom- panied it were the princes Buchak and ...
  www.archive.org/stream/.../historymongolss00howogoog_djvu.txt

  http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Bugeac

  http://www.youtube.com/watch?v=Hu7zdkZ74B4

  Nogaylar 13. yüzyıla kadar, Deşt-i Kıpçak\'ta (Kıpçak çölünde) göçebe hayatı yaşiyorlardi. Hanlığa adını veren Nogay Han (ö.1299), Altın-Orda Devleti\'nin önemli komutanlarından biridir. Altı-Orda Hanı Tokta ile anlaşmazlığa düşmesi sebebiyle giriştiği mücadelede yenilerek öldürülmüştür, fakat emrinde bulunan ve onun adıyla anılan boylar, Altın-Orda\'nın parçalanması üzerine Nogay Hanlığı\'nı kurmuşlardır. Nogay Hanlığı, Volga\'dan İrtiş\'e ve Hazar Denizi\'nden Aral gölüne kadar uzanan sahaları içine alıyordu. Merkezi, Yayık nehrinin deltasindaki Saraycık şehri idi.

  Ahalisi içerisinde, çoğunluğu oluşturan, Kıpçak zümresine ait Türk boyları yanında Türkleşmiş Moğol kabilesi Mangıtlar da bulunuyordu.

  Rusların Kazan Hanlığı\'nı ele geçirmesiyle Nogay Hanligi bir kaç kısma ayrılmıştır. Bunlardan bir kısmı İsmail Han\'ın idaresinde \"Ikon (Büyük) Nogay Ordası\" adı altında Rus hâkimiyetini tanımışlardır (1557). Emba gölü civarında bulunanlarına \"Altıul Ordası\", Kafkasya\'nın kuzeyindekilere \"Kişçi (Küçük) Orda\" denmiş.

  Küçük Nogay Orda üzerinde Rus baskisi, ancak 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra başlamış, Nogaylar \"Bucak Ordası\", \"Yedisan Ordası\", \"Canboyluk Ordası\", \"Yediskul\", \"Azak\", \"Kuban\" gibi bölümlere ayrılmış ve Kırım Hanlığı\'na tabi olmuşlardır. Sonraları mühim bir kısmı Balkanlara ve Türkiye\'ye göç ederek Anadolu\'da iskân edilmişlerdir.

  Rusya\'da kalanlar, bugün Kırım ve Kuzey Kafkasya\'nın çeşitli bölgelerinde yaşamaktadırlar.

  Tatarzy na Podlasiu - Podlaski Szlak Tatarski
  ... Azulewicz, Buczak, Murawski, Jasiński, Safarewicz i Sobolewski. ... Życie Tatarów na ziemiach Rzeczypospolitej przebiegało bez większych konfliktów. ...  http://www.szlaktatarski.pl/tatarzy-na-podlasiu

  http://patrz.pl/mp3/bunczuk

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Tatarstan

  Państwo tatarskie powstało w IX wieku jako Bułgaria Kamsko-Wołżańska. Mieszkańcy tego kraju przyjęli islam około roku 922. W 1230/1240 państwo zostało podbite przez Mongołów - wtedy mieszkańcy zostali nazwani Tatarami przez najeźdźców. W latach trzydziestych XV wieku ziemie te stały się częścią chanatu kazańskiego. Gdy w latach pięćdziesiątych XVI wieku car Iwan IV Groźny podbił chanat, wcielił również ziemie tatarskie do Rusi, a część Tatarów zmuszona została do nawrócenia na chrześcijaństwo (obecnie chrześcijańscy Tatarzy uważają się za odrębny naród).


  Obecnie chrześcijańscy Tatarzy uważają się za odrębny naród...