Nowy dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego

Nowy dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego

Generał Jerzy Biziewski został nowym dowódcą 2. Korpusu Zmechanizowanego. W siedzibie korpusu - nominację wręczył mu minister obrony Bogdan Klich. Biziewski zastąpił na stanowisku gen. Zbigniewa Głowienkę - obecnie Dowódcę Wojsk Lądowych.
55-letni generał brygady Jerzy Biziewski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Sztabu Generalnego WP. Ukończył też Podyplomowe Studia Sztabowe Akademii Obrony Królestwa Danii. Nominację generalską odebrał 11 listopada 2006 r. z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W latach 2007-08 dowodził II zmianą polskiego kontyngentu w Afganistanie, w kraju był dowódcą brygady pancernej, a ostatnio - był zastępcą Szefa Zarządu Planowania Strategicznego w Sztabie Generalnym WP.

Służbę wojskową rozpoczął w 1979 roku jako dowódca plutonu piechoty, następnie dowódca kompanii i batalionu zmechanizowanego w 49 pułku zmechanizowanym, w którym służył do 1985 r. W latach 1985-88 studiował w Akademii Sztabu Generalnego. W latach 1988-90 był szefem sztabu 36 pułku zmechanizowanego w Trzebiatowie. W latach 1990-94 był słuchaczem studiów doktoranckich i wykładowcą w Akademii Obrony Narodowej, gdzie w 1994 r. obronił pracę doktorską. W latach 1994-95 ukończył kurs strategiczno - operacyjny w Danii. W latach 1996-98 był adiunktem w Katedrze Taktyki, a następnie Katedrze Strategii AON. Od 1998 do 2002 r. służył w Zarządzie Operacyjno-Strategicznym Sztabu Generalnego WP.

W latach 2002-05 był szefem Oddziału Transportu i Ruchu Wojsk w Dowództwie Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Brunssum (Holandia). W latach 2005-06 był zastępcą szefa Zarządu w Generalnym Zarządzie Operacyjnym P-3 Sztabu Generalnego WP. W latach 2007-08 dowodził II zmianą PKW Afganistan. 1 Brygadą Pancerną dowodzi od 2006 roku. Zna język angielski, jest tłumaczem wojskowym języka duńskiego.

PAP, arb

Czytaj także

 0