Bliscy ofiar spod Smoleńska odebrali nagrody od radnych

Bliscy ofiar spod Smoleńska odebrali nagrody od radnych

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rodziny i bliscy ofiar katastrofy smoleńskiej - byłych samorządowców, pracowników stołecznego ratusza i osób związanych z Warszawą - odebrały w czwartek przyznane przez stołecznych radnych wyróżnienia "Zasłużony dla m. st. Warszawy".
Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Malinowska-Grupińska powiedziała, że Warszawa i jej mieszkańcy winni są tym osobom "wdzięczność za ich wkład w rozwój demokratycznej stolicy". "Dziś oddajemy hołd wszystkim tym postaciom, które choć w większości urodziły się poza stolicą, właśnie Warszawie i jej mieszkańcom oddali dużą część swojego życia, poświęcając się dobru społecznemu. Stąd zasługują ze wszech miar na miano zasłużonych dla Warszawy oraz naszą wdzięczność i pamięć" - podkreśliła Malinowska-Grupińska.

Barbara Stasiak, wdowa po b. wiceprezydencie stolicy Władysławie Stasiaku, odbierając odznaczenie dla męża, podziękowała za dostrzeżenie pracy, wszystkich wyróżnionych. "Te lata poświęcone Warszawie były latami trudnymi, pełnymi wyzwań (...), ale były to też lata pełne satysfakcji. Pokazały, że można zmienić rzeczywistość, że można zrobić coś dla innych. Bardzo nam brakuje tych ludzi, myślę też, że wszystkich naszych bliskich bardzo brakuje Warszawie" - zaznaczyła.

W kwietniu i maju br. kapituła odznaczenia przyznała: b. wiceprezydentom miasta - Sławomirowi Skrzypkowi i Władysławowi Stasiakowi, b. dyrektorowi biura polityki społecznej, także pełniącemu obowiązki wiceprezydenta stolicy Pawłowi Wypychowi, b. dyrektorce biura kadr i szkoleń urzędu miasta Barbarze Mamińskiej i wicedyrektorce wydziału prasowego Izabeli Tomaszewskiej, prezesowi Stowarzyszenia Parafiada ks. Józefowi Jońcowi, radnej dzielnicy Praga Południe Katarzynie Doraczyńskiej, biskupowi polowemu WP Tadeuszowi Płoskiemu, arcybiskupowi Mironowi Chodakowskiemu, który kierował prawosławnym ordynariatem polowym WP, dowódcy Garnizonu Warszawa gen. dyw. Kazimierzowi Gilarskiemu, ks. płk. Janowi Osińskiemu, który był wicekanclerzem Kurii Polowej WP oraz sekretarzem biskupa polowego Tadeusza Płoskiego.

Zgodnie ze statutem Warszawy "wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców" jest nadawane przez radnych honorowe obywatelstwo miasta. W kwietniu tytuł honorowego obywatela Warszawy otrzymał pośmiertnie prezydent Lech Kaczyński.

pap, ps

+
 0

Czytaj także