Nowy dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej

Nowy dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej

Pułkownik Bogdan Tworkowski objął w sobotę obowiązki dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej. Jego poprzednik gen. Andrzej Knap będzie od 1 października zastępcą dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego.
Uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy odbyło się podczas Święta "Czerwonych beretów", które jest obchodzone w rocznicę utworzenia 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Obecny w Krakowie Dowódca Wojsk Lądowych gen. Zbigniew Głowienka mówił, że w etos służby każdego żołnierza wpisana jest stała dyspozycyjność, gotowość do działania, podnoszenia swoich kwalifikacji, do zmiany stanowisk i garnizonów. - 6 Brygada Powietrznodesantowa zajmuje szczególne miejsce w Wojskach Lądowych. Jej rodowód, zasługi bojowe i współczesne osiągnięcia, dokonania szkoleniowe i pomoc niesiona społeczeństwu, są trwałymi wartościami - powiedział gen. Głowienka. Podkreślił profesjonalizm, poświęcenie i dyspozycyjność żołnierzy 6 Brygady Powietrznodesantowej.

W sobotę po południu podczas Spadochroniarskiego Pikniku na krakowskich Błoniach będzie można zobaczyć pojazdy, sprzęt i wyposażenie jakim posługują się spadochroniarze 6 Brygady Powietrznodesantowej w kraju i na misjach poza granicami. Momentem kulminacyjnym będzie desant spadochronowy żołnierzy z samolotu CASA-295M w centrum Krakowa, a w chwilę później szturm na obiekt. Będą też pokazy walki wręcz, koncerty i wojskowa grochówka.

Swojemu następcy gen. Knap przekazał w sobotę sztandar 6 Brygady Powietrznodesantowej oraz gapę spadochronową 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego.

Bogdan Tworkowski był do tej pory zastępcą 2. Korpusu Zmechanizowanego. Wcześniej w latach 2002-2005 oraz od 2007 r. pełnił obowiązki komendanta Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach. Trzykrotnie służył w Iraku. Studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Potem trafił w szeregi 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej w Krakowie. Służył m. in. w 6, 10 i 16 Batalionie Powietrznodesantowym oraz w sztabie brygady.

Podczas służby na Wzgórzach Golan (1994 r.) w ramach misji UNDOF był w polskim kontyngencie szefem Wydziału Operacyjnego. Pełnił też służbę na stanowisku szefa sztabu-zastępcy dowódcy w ramach misji SFOR w Bośni i Hercegowinie. W 1998 roku został przeniesiony do Przemyśla na stanowisko dowódcy Polsko-Ukraińskiego Batalionu Sił Pokojowych, z którym w 2000 roku wyjechał na misję KFOR do Kosowa. Jest absolwentem politologii i podyplomowych studiów na kierunku historia.

zew, PAP

Czytaj także

 0