Zmarła prof. Maria Paradowska

Zmarła prof. Maria Paradowska

W Poznaniu zmarła w niedzielę prof. Maria Paradowska, wieloletnia prezes Towarzystwa Bambrów Poznańskich. Była krzewicielką wiedzy o Bambrach i współorganizatorem poświęconego im muzeum.
Maria Paradowska urodziła się 9 czerwca 1932 roku. Była etnologiem, etnografem i historykiem. Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 1989 roku profesor nauk humanistycznych. Kierowała Instytutem Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu. Przez lata zajmowała się popularyzacją wiedzy o Bambrach, imigrantach z niemieckiego Bambergu, osiadłych w XVIII wieku w podpoznańskich wsiach. Była prezesem Towarzystwa Bambrów Poznańskich. Z jej inicjatywy w Poznaniu powstało w 2003 roku Muzeum Bambrów. Współorganizowała też coroczne festyny z okazji rocznicy przybycia osadników z Bambergu.

- Gdyby nie Bamberczycy to nie wiadomo, czy Poznań byłby stolicą Wielkopolski, czy nie byłyby nią - także leżące nad Wartą - Oborniki. To one mogłyby przyjąć osadników i rozwinąć się w stolicę regionu - mówiła w trakcie ostatniego święta Bambrów w 2010 roku. Osadnicy z Bambergu w południowej Frankonii przybyli w okolice Poznania na zaproszenie władz miasta w początkach XVIII wieku i osiedlili się w podpoznańskich miejscowościach (obecnie dzielnicach miasta) zniszczonych i wyludnionych z powodu wojen i zarazy. Osadnicy dość szybko zasymilowali się z miejscową ludnością. Na początku XX wieku okoliczne wsie włączono do miasta i stały się one jego dzielnicami, a potomkowie osadników z Bambergu stanowią integralną część społeczeństwa Poznania

W grudniu 2010 roku TBP przegrało z Muzeum Narodowym w Poznaniu proces o wydanie budynku, w którym mieści się Muzeum Bambrów. W 2009 roku TBP odebrało Europejską Nagrodę Obywatelską przyznaną przez PE za projekty promujące aktywne obywatelstwo w UE. Parlament Europejski docenił starania Towarzystwa na rzecz integracji lokalnych społeczności.

zew, PAP

Czytaj także

 1
  • Margo IP
    Maria Paradowska,była córką znanego w Poznaniu dr Me.Mariana Szenica. Była spokrewniona ze Stanisławem szenicem, pisarzem warszawskim.