PJN: gimnazja trzeba zlikwidować

PJN: gimnazja trzeba zlikwidować

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Paweł Kowal z PJN (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Likwidację gimnazjów, przywrócenie 8-klasowych podstawówek, 4-letnich liceów i 5-letnich techników oraz rozpoczynanie edukacji szkolnej w wieku siedmiu lat - przewidują propozycje PJN, które mają być jednym z najważniejszych tematów kampanii wyborczej partii.
- Polska szkoła w ostatnich latach w coraz większym stopniu wymaga rozpoczęcia dyskusji nad tym, co trzeba zmienić. Będziemy dyskutowali co jeszcze w polskiej szkole jest do uzdrowienia, co jest jest jeszcze do zrobienia, żeby szkoła była faktycznie laboratorium Polski obywatelskiej - powiedział prezes PJN, Paweł Kowal. Zaznaczył, że PJN swoimi propozycjami zmian w edukacji chce zainteresować różne środowiska i poddać je szerokiej dyskusji. Przewidziano, że dyskusja będzie prowadzona przez trzy tygodnie. - W naszym przekonaniu będzie to jeden z najważniejszych tematów kampanii. Przygotowaliśmy nasze propozycje co należy zmienić w polskiej oświacie. Nie zamykamy się w swoim środowisku, przeanalizujemy wszytko co do nas napłynie. Czas do 1 września to będzie okres, kiedy będziemy mówili o tych sprawach - podkreślił Kowal.

Na konferencji przedstawiono główne założenia zmian w edukacji przygotowane przez PJN. W propozycjach, oprócz przywrócenia dawnego systemu edukacji na poziomie podstawowym i średnim oraz utrzymania zasady rozpoczynania szkoły w wieku siedmiu lat, postulowano zapewnienie bezpłatnych przedszkoli dla wszystkich dzieci, korzystanie z jednego podręcznika do danego przedmiotu i stworzenie możliwości korzystania z podręczników w formie elektronicznej, wprowadzenie pełnego kursu historii w szkołach średnich. PJN wskazuje też na konieczność zamiany systemu kształcenia nauczycieli dającego gwarancję dobrego przygotowania merytorycznego, metodycznego i dydaktycznego, zapewnienie każdemu nauczycielowi możliwości dostępu do doradcy metodycznego i konsultanta, wprowadzenie zmian w systemie awansu zawodowego nauczycieli, możliwość wyboru przez nauczycieli form zatrudnienia nie tylko w oparciu o Kartę Nauczyciela, ale też na podstawie kontraktów.

Wśród założeń zmian w edukacji znalazły się także kwestie podniesienia rangi i prestiżu szkolnictwa zawodowego, wsparcia dla małych szkół wiejskich, współdecydowania przez rodziców o sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci.

pap, ps

 1
  • BB   IP
    Zapraszamy do dyskusji na temat wychowania i oświaty www.iskra1.pl

    Czytaj także