Prokuratura i RPO skarżą rejestrację krzyża celtyckiego i zakazu pedałowania

Prokuratura i RPO skarżą rejestrację krzyża celtyckiego i zakazu pedałowania

Dodano:   /  Zmieniono: 
sxc
Prokuratura i Rzecznik Praw Obywatelskich złożyli w poniedziałek apelacje od decyzji stołecznego sądu okręgowego, który zarejestrował m.in. krzyż celtycki i znak "zakaz pedałowania" jako symbole Narodowego Odrodzenia Polski.

- W ocenie prokuratury Sąd Okręgowy w Warszawie, rejestrując nowe symbole Narodowego Odrodzenia Polski, niezasadnie zapewnił im ochronę prawną - powiedziała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Monika Lewandowska.

W wydziale rejestrowym Sądu Okręgowego w Warszawie 25 października zatwierdzono jako symbole NOP m.in. krzyż celtycki oraz znak "zakaz pedałowania". Postanowienie sądu nie zawierało uzasadnienia.

Prok. Lewandowska wyjaśniła, że w swym odwołaniu prokurator wskazał m.in. na przepisy kodeksu wykroczeń. - Znak graficzny "zakaz pedałowania" ma charakter nieprzyzwoitego rysunku, o jakim mowa w art. 141 Kw -  wskazała prokuratura. Zgodnie z zapisem tego kodeksu "kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1,5 tys. zł albo karze nagany".

Ponadto, jak zaznaczyła Lewandowska, usankcjonowanie znaku "zakaz pedałowania" jest sprzeczne z polską konstytucją. Ustawa zasadnicza stanowi bowiem, że "wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do  równego traktowania przez władze publiczne, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z  jakiejkolwiek przyczyny". - Pozostałe symbole, tj. krzyż celtycki, krzyż i miecz oraz "Orzeł w  koronie z krzyżem z rózgami liktorskimi i toporem", odnoszą się do  symboliki faszystowskiej lub nacjonalistycznej - dodała Lewandowska.

Decyzja sądu okręgowego wywołała wiele krytycznych komentarzy, m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz podjęła tę sprawę z urzędu. Rzecznik zarzuciła sądowi dokonanie wpisu do ewidencji symboli graficznych "z przekroczeniem granic swobodnej oceny dowodów, w oparciu o opinię biegłych zawierającą błędy merytoryczne".

- Za naruszającą porządek prawny Rzecznik uznał rejestrację, jako symbolu graficznego partii, znaku, który w istocie nie służy identyfikacji tej partii, lecz stanowi manifestację poglądów jej przedstawicieli (przybierającą dodatkowo bulwersującą formę) o innych grupach społecznych. Taka sytuacja ma zaś miejsce w odniesieniu do  symbolu "zakaz pedałowania" - napisano w komunikacie RPO przekazanym w  poniedziałek PAP.

Sprawą zajmie się teraz Sąd Apelacyjny w Warszawie. Zarówno prokuratura, jak i RPO wnieśli o uchylenie zaskarżonego postanowienia i  przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania warszawskiemu sądowi okręgowemu.

Sąd okręgowy - decydując o dopuszczalności używania przez NOP czterech zgłoszonych znaków - zasięgał opinii biegłych: mgr. Roberta Kamińskiego i dr. Pawła Nowaka z Lublina. Obaj byli spoza listy biegłych sądowych, ale sąd nie ma obowiązku wybierania biegłych z listy. Jak uznali biegli, symbolom tym "nie można przypisać w sposób jednoznaczny treści o charakterze totalitarnym, nazistowskim, faszystowskim, rasistowskim i nienawiści narodowej".

Znak "zakaz pedałowania" biegli ocenili jako "obsceniczny", ale bez wątków faszystowskich, nazistowskich czy szerzących narodowościową nienawiść. - Z treści znaku, który wykorzystuje strukturę i schemat znaku drogowego, wynika jedynie zakaz kontaktów homoseksualnych w miejscach publicznych, co jest zgodne z powszechnie przyjętą obyczajowością, a  wszelkie próby doszukiwania się drugiego dna są dowodem przeczulenia -  napisali.

Warszawska prokuratura wskazała jednak na - jej zdaniem - formalne uchybienia sądu I instancji w związku z tą opinią. - Zdaniem prokuratury opinia, w oparciu o którą sąd zarejestrował nowe znaki graficzne, ma  jedynie charakter opinii prywatnej, gdyż sąd nie odebrał przyrzeczenia od opiniujących, którzy nie są biegłymi z listy biegłych sądowych -  wskazał w swej apelacji prokurator. Dlatego - jak dodał - "zaniechanie przez sąd okręgowy odebrania od opiniujących przyrzeczenia, pozbawiło sporządzoną ekspertyzę waloru dowodu, jakim jest opinia sądowa".

W czwartek mgr Kamiński, który jest nauczycielem w Prywatnym Liceum im. I. J. Paderewskiego w Lublinie, na stronie internetowej szkoły opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że jest mu przykro, iż  ekspertyza posłużyła do rejestracji kontrowersyjnych moralnie znaków, a  dokument stał się źródłem wielu nieuprawnionych interpretacji. Dodał, że  ekspertyza nie dotyczyła programu ani działalności NOP, których on "w żaden sposób" nie akceptuje i nie ma nic wspólnego z tą organizacją.

Szef NOP Adam Gmurczyk zapowiadał po orzeczeniu sądu okręgowego, że  organizacja przygotowuje się "do postępowań przeciwko instytucjom publicznym oraz prywatnym, które znieważają lub będą znieważać "falangę", zakaz pedałowania i krzyż celtycki".

pap, em

Czytaj także

 0