Zachodniopomorskie: gdy wieje wiatr, płynie prąd

Zachodniopomorskie: gdy wieje wiatr, płynie prąd

W woj. zachodniopomorskim działają 23 instalacje wiatrowe (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Blisko jedną trzecią energii elektrycznej pochodzącej z wiatru, najwięcej spośród województw w Polsce, wytwarzają wiatraki zlokalizowane w województwie zachodniopomorskim. Rozwijający się rynek energetyki wiatrowej jest szansą dla polskich przedsiębiorstw. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki pod koniec kwietnia 2011 r. w województwie działały 23 instalacje wiatrowe (pojedyncze wiatraki lub farmy wiatrowe), które wytworzyły prawie 456 MW energii elektrycznej. W całym kraju zaś 453 instalacje wytworzyły 1 351 MW energii.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej (PSEW) Krzysztof Prasałek poinformował, że w województwie zachodniopomorskim jest duże zapotrzebowanie na firmy, które będą obsługiwały instalacje wiatrowe. Chodzi zarówno o  dostarczanie części do turbin jak i serwisowanie istniejących wiatraków. Niemcy, produkujący najwięcej energii z wiatru spośród krajów Unii Europejskiej (ponad 27 tys. MW, co  stanowi 32. proc. udział w wyprodukowanej przez unijne wiatraki mocy), potrzebują firm, które kompleksowo zajmą się wiatrakami. - Stwarza to szansę dla polskich przedsiębiorstw -  dodał Prasałek.

Według informacji PSEW energetyka wiatrowa w Polsce nadal znajduje się we wczesnej fazie rozwoju - polskie firmy jeszcze nie podjęły w tym zakresie działalności na dużą skalę. Obecnie główne inwestycje dla sektora przeprowadzane są przez firmy z kapitałem zagranicznym. W 2010 r. przybyło w Polsce farm wiatrowych o mocy 382 MW (całkowita moc pod koniec 2010 r. wyniosła 1 107 MW), co ulokowało Polskę na 7 miejscu w Europie, jeśli chodzi o bezwzględny przyrost mocy. W stosunku do 2009 r. zanotowano przyrost na poziomie ponad 52 proc.

Energetyka wiatrowa jest najszybciej rozwijającym się sektorem energetyki z odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce - poza energią wiatrową do OZE zalicza się również tę wytworzoną z biogazu, biomasy i  wody. Przez pierwszych dziewięć miesięcy 2011 r. wyprodukowano w Polsce łącznie prawie 2 900 MW energii z  OZE. Najwięcej, bo połowa pochodziła z wiatru.

"Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych" przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki zaprezentowany i  w 2010 r. zakłada, że w Polsce do 2020 r. powyżej 6 tys. MW będzie wytwarzanych przez instalacje wiatrowe. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej skupia ponad 90 firm i  organizacji m.in. producentów turbin i podzespołów do elektrowni, firmy prawnicze. PSEW działa od 1999 r. Jego celem jest poprawa i tworzenie nowych zapisów prawnych o  energii wiatrowej oraz promocja tej gałęzi energetyki.

PAP, arb

Czytaj także

 0

Czytaj także