Trzech odwołanych ambasadorów wygrało sprawy przeciw MSZ

Trzech odwołanych ambasadorów wygrało sprawy przeciw MSZ

Dodano:   /  Zmieniono: 
Trzech odwołanych ambasadorów Bułgarii, których nazwiska znajdowały się na liście byłych agentów, wygrało sprawy sądowe przeciw MSZ. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że odwołanie było sprzeczne z prawem, i przywrócił ich do pracy za granicą.
Ambasadorowie w Holandii, Serbii i Grecji zwrócili się do sądu po tym, gdy w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny zniósł zakaz pełnienia przez byłych agentów służb specjalnych z czasów komunistycznych funkcji ambasadorów i zajmowania kierowniczych stanowisk w centrali MSZ.

Zakaz został zapisany w tekście ustawy o służbie dyplomatycznej, zaaprobowanej przez parlament latem ubiegłego roku. Do zmiany ustawy doszło po opublikowaniu w grudniu 2010 r. przez komisję badającą archiwa byłej SB danych o etatowych pracownikach wywiadu i  współpracownikach służb specjalnych zatrudnionych w bułgarskim MSZ w ciągu ostatnich 20 lat. Wynikało z nich, że 40 proc. podlegających weryfikacji dyplomatów miało przeszłość agenturalną. Na liście znalazło się 37 ambasadorów, m.in. w Londynie, Rzymie, Watykanie, Berlinie, Madrycie, Lizbonie, Moskwie, Belgradzie, Pekinie, Tokio, w przedstawicielstwach ONZ w Nowym Jorku i Genewie.

Część z nich wezwano do kraju, lecz prezydent Georgi Pyrwanow, który sam ma teczkę w byłych służbach bezpieczeństwa, odmówił zbiorowego odwołania ambasadorów i wydania odpowiednich dekretów. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego brak takich dekretów sprawił, że działania MSZ były niezgodne z prawem.

Centroprawicowy prezydent-elekt Rosen Plewnelijew, który wygrał wybory prezydenckie w październiku zeszłego roku, zapowiedział, że pierwszym dekretem, który podpisze po objęciu urzędu 22 stycznia, będzie odwołanie ambasadorów-agentów.

pap, ps

Czytaj także

 0