OZZL: jak wypełniać recepty? Zdecydujemy po weekendzie

OZZL: jak wypełniać recepty? Zdecydujemy po weekendzie

Lekarze, w ramach protestu, przerzucają obowiązek ustalenia poziomu refundacji na NFZ (fot. PAP/Lech Muszyński)
Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wyda 16 stycznia rekomendacje w sprawie wypisywania recept. OZZL podejmie decyzję podczas nadzwyczajnego posiedzenia w Warszawie.
OZZL zaprosił na posiedzenie przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego, lekarzy skupionych wokół portalu Konsylium 24 oraz  Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia. Organizacje te od 1 stycznia prowadzą protest pieczątkowy. Lekarze nie określają na receptach poziomu odpłatności pacjenta za leki oraz stawiają stempel: "Refundacja do decyzji NFZ". Część pacjentów, którzy otrzymali takie recepty nie mogła wykupić leków z przysługującą im  zniżkom. - W czasie posiedzenia zostanie wypracowane wspólne stanowisko w sprawie dalszych rekomendacji dla lekarzy wypisujących recepty oraz w sprawie ewentualnych innych wspólnych działań - poinformował przewodniczący OZZL Krzysztof Bukiel.

Protestujący lekarze domagają się m.in. wykreślenia z ustawy refundacyjnej przepisów przewidujących karanie medyków za niewłaściwe wypisywanie recept. 13 stycznia Sejm uchwalił nowelizację, w której spełniono ten postulat. W przyszłym tygodniu zajmie się nią Senat. Jednak Naczelna Rada Lekarska oświadczyła, że w ustawie nadal są zapisy, które narzucają lekarzom obowiązek odnotowywania stopnia refundacji niektórych leków. Zniesienie tego wymogu było jedną z przesłanek dla rekomendacji zakończenia akcji protestacyjnej. NRL nie wydała bezpośredniej rekomendacji w sprawie protestu pieczątkowego. Rada oświadczyła natomiast w komunikacie, że "przyjęła do wiadomości, autonomiczną decyzję środowisk uczestniczących w proteście, że do czasu realizacji wszystkich postulatów środowiska lekarskiego oraz  uwolnienia lekarzy z wszystkich obowiązków biurokratycznych możliwe jest umieszczanie na recepcie pieczątki o treści >Refundacja leku do decyzji NFZ<". Rada zarekomendowała lekarzom, by umieszczali na receptach numer oddziału NFZ, międzynarodową nazwę leku oraz nie  wskazywali poziomu odpłatności leku, za wyjątkiem medykamentów przepisywanych w przypadku chorób wymienionych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia. Medycy mają tak postępować do czasu spełnienia postulatu o zwolnieniu ich z obowiązku odnotowywania stopnia refundacji leku.

NRL podkreśla, że uzależnienie refundacji leku od zarejestrowanych dla niego wskazań i  przeznaczeń, a nie od aktualnego stanu wiedzy medycznej, oznacza brak refundacji leków dla wielu pacjentów, a zwłaszcza dzieci i kobiet ciężarnych. Rada przypomina, że Sejm nie  przyjął poprawki do ustawy refundacyjnej, która zmieniała ten stan rzeczy. NRL podkreśla, że obowiązkiem lekarza i lekarza dentysty jest ordynowanie leków zgodnie z aktualnymi wskazaniami wiedzy medycznej.

PAP, arb

Czytaj także

 0