UNUZ bez Żemojdy

UNUZ bez Żemojdy

Michał Żemojda został odwołany ze stanowiska prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych. Jego następcą został dotychczasowy wiceprezes Maciej Tokarczyk.
Odwołanie nastąpiło na prośbę Żemojdy. Jednak ani w resorcie zdrowia, ani Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i UNUZ nie udało się uzyskać informacji, co było powodem tej prośby.

Za czasów prezesowania Żemojdy media opisywały konflikt UNUZ z  dyrektorem Śląskiej Kasy Chorych Andrzejem Sośnierzem.

Sośnierz i pozostali 4 członkowie poprzedniego zarządu zostali odwołani w sierpniu tego roku przez Radę Kasy na podstawie wniosku Żemojdy, który zarzucił zarządowi niegospodarność. Chodziło m.in. o udzielanie szpitalom przedpłat ze zbyt dużym wyprzedzeniem oraz  renegocjację umów ze szpitalami, zwiększającą cenę zakontraktowanych świadczeń, co miało spowodować poniesienie przez Kasę nieuzasadnionych wydatków. Sośnierz tłumaczył, że takie zjawiska występowały w całym kraju i zamierza odwołać się od wniosku prezesa UNUZ. Odwołanie Sośnierza nastąpiło wkrótce po ukonstytuowaniu się nowej, powołanej przez ministra Rady Kasy.

Dwa wcześniejsze wnioski UNUZ o odwołanie Sośnierza oraz jeden o  zawieszenie, od których Sośnierz odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, sąd uchylił. Przyznał też kasie rację w sporze o wyrównanie finansowe płacone przez bogatsze kasy na rzecz biedniejszych, dzięki czemu Śląska Kasa nie musiała płacić na rzecz innych kas dodatkowych 138 mln zł. Uznał również, że  wprowadzenie sytemu chipowych kart ubezpieczenia zdrowotnego nie było niezgodne z prawem, co zarzucał ŚRKCh prezes UNUZ.

em, pap

Czytaj także

 0