"Mamy pracujące mamy"

"Mamy pracujące mamy"

(fot. sxc)
Billboardy oraz spoty radiowe i telewizyjne promujące matki jako wykwalifikowanych i efektywnych pracowników to element realizowanego w województwie świętokrzyskim projektu „Mamy pracujące mamy”.

W Kielcach odbyła się konferencja otwierająca kampanię informacyjną na temat projektu. Jednym z jej celów jest obalenie stereotypów na temat kobiet. Po urlopach macierzyńskich mają one problemy ze znalezieniem zatrudnienia lub są negatywnie postrzegane w  miejscu pracy. Projekt zainicjował Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych „Lewiatan" we współpracy z regionalną Solidarnością.

Jak poinformował Karol Kaczmarski z Lewiatana kampania informacyjna ma pokazać kobiety jako dobrze zorganizowanych, pracowitych i lojalnych pracowników. Z drugiej strony ma poinformować pracodawców o  możliwościach zatrudniania kobiet w ramach elastycznych form zatrudnienia. W ramach projektu przeprowadzono badania fokusowe dotyczące zatrudniania matek. Według Kaczmarskiego opinie świętokrzyskich przedsiębiorców o pracownikach-kobietach są podzielone. Część pracodawców podziela stereotypowy pogląd, że kobiety są "pracownikami podwyższonego ryzyka", źle zorganizowanymi, niedyspozycyjnymi. Inni oceniają kobiety jako pracowników lojalnych, efektywnych, pracowitych, świetnie zorganizowanych.

Z raportu opublikowanego przez Lewiatana wynika m.in., że na etapie rekrutacji kobiety wciąż spotykają się z pytaniami o plany rodzicielskie. Istotnym problemem matek jest też utrudniony dostęp do  żłobków i przedszkoli, których jest za mało i pracują zbyt krótko. W ramach projektu w województwie zostaną zorganizowane seminaria dla  kobiet oraz dla pracodawców. Przewidziano porady prawne i psychologiczne dla kobiet oraz cykl spotkań „Babiniec" mający charakter grup wsparcia dla mam i aktywizujących lokalne środowiska.

Projekt „Mamy pracujące mamy" będzie realizowany do listopada. Jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

eb, pap

Czytaj także

 1
  • Jowita IP
    Świetne rozwiązanie dla pracujących mam to biuro coworkingowe - wynajem biura na godziny, elastyczny czas pracy . Polecam Working Club w Tychach :) Mają 30% zniżki dla mam