"Zakaz pedałowania" jednak nie będzie symbolem NOP-u?

"Zakaz pedałowania" jednak nie będzie symbolem NOP-u?

Dodano:   /  Zmieniono: 6
NOP chce by znak "Zakaz pedałowania" stał się zarejestrowanym przez sąd symbolem tej organizacji
Sąd Okręgowy w Warszawie ma ponownie zbadać zasadność rejestracji nowych symboli Narodowego Odrodzenia Polski, m.in. znaku "zakaz pedałowania" i krzyża celtyckiego - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
W połowie stycznia Sąd Apelacyjny uwzględnił apelacje prokuratury i Rzecznika Praw Obywatelskich od decyzji sądu okręgowego, który w październiku 2011 r. zarejestrował jako symbole NOP: krzyż celtycki, znak "zakaz pedałowania" oraz rękę z krzyżem i mieczem. Decyzja ta wywołała liczne wątpliwości, m.in.: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, RPO oraz prokuratury. W ocenie prokuratury sąd niezasadnie zapewnił ochronę prawną nowym symbolom NOP, bo "zakaz pedałowania" ma charakter "nieprzyzwoitego rysunku" i może być odebrany jako dyskryminujący, a pozostałe symbole "odnoszą się do symboliki faszystowskiej lub nacjonalistycznej". Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz zarzucała z kolei sądowi dokonanie wpisu do ewidencji symboli NOP "z przekroczeniem granic swobodnej oceny dowodów, w  oparciu o opinię biegłych zawierającą błędy merytoryczne".

Biegli: obsceniczny - tak, szerzący nienawiść - nie

Sąd Okręgowy podejmując decyzję o objęciu kontrowersyjnych symboli ochroną prawną oparł się na opinii biegłych spoza listy biegłych sądowych - mgr. Roberta Kamińskiego i dr. Pawła Nowaka z  Lublina. Obaj biegli uznali, że symbolom "nie można przypisać w sposób jednoznaczny treści o charakterze totalitarnym, nazistowskim, faszystowskim, rasistowskim i nienawiści narodowej". Znak "zakaz pedałowania" biegli ocenili jako "obsceniczny", ale bez wątków szerzących nienawiść. "Z treści znaku, który wykorzystuje strukturę i schemat znaku drogowego, wynika jedynie zakaz kontaktów homoseksualnych w miejscach publicznych, co jest zgodne z powszechnie przyjętą obyczajowością, a wszelkie próby doszukiwania się drugiego dna są dowodem przeczulenia" - pisali biegli.

Sąd Apelacyjny pyta: skąd wzięliście tych biegłych?

Tymczasem, według Sądu Apelacyjnego, zlecając biegłym opinię, Sąd Okręgowy nie ustalił, czy powołane osoby mają kompetencje do wydania rzetelnej, merytorycznej opinii. Sąd Okręgowy miał również nie zachować krytycyzmu przy ocenie złożonej opinii, która "zawiera pobieżną tylko analizę zagadnienia, a w wielu miejscach przywołuje jedynie przypuszczenia, domysły i poglądy jej autorów". Zdaniem sędziów Sądu Apelacyjnego biegli nie sprostali rzetelnej, naukowej ocenie symboli. "Rzetelną analizę tematu, opartą na stosownej wiedzy naukowej, biegli zastąpili opiniami, iż nazizm nie byłby mniej okrutny, gdyby naziści witali się trzykrotnym mrugnięciem oka lub stuknięciem się środkowym palcem w czoło (sic!) i przypuszczeniem, że wnioskodawca nie miałby nic przeciwko umieszczeniu w jednym z symboli pary heteroseksualnej" - napisało troje sędziów Sądu Apelacyjnego w uzasadnieniu swego postanowienia.

"Rejestr partyjny nie służy przechowywaniu piktogramów"

Sąd Apelacyjny podkreślił ponadto, że rejestr partii politycznych nie służy do  rejestracji dowolnej liczby haseł i piktogramów, a rejestracji podlegają takie elementy identyfikujące partię, jak: nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny, które korzystają z ochrony prawnej. Badając ponownie sprawę, Sąd Okręgowy będzie musiał odpowiedzieć, czy  dopuszczalne jest rejestrowanie na rzecz jednej partii wielu symboli graficznych oraz czy zgłoszone symbole rzeczywiście służą identyfikacji partii czy też innym celom, takim jak manifestacja poglądów. "Ostatnia wątpliwość szczególnie dotyczy znaku >zakaz pedałowania<" - uznał Sąd Apelacyjny. 

Sąd Okręgowy - rozpatrując sprawę kontrowersyjnych symboli NOP-u - ma powołać biegłych specjalizujących się w historii faszyzmu oraz mających wiedzę na temat współczesnych ruchów neofaszystowskich, którzy ocenią, jak pozostałe zgłoszone do rejestracji symbole są postrzegane współcześnie. Sąd Apelacyjny uznał zarazem, że zbyteczne jest zasięganie nowej opinii dla oceny symbolu "zakaz pedałowania". "Oceniając wydźwięk tego oznaczenia, sąd rozważy, iż odmowę zarejestrowania symbolu uzasadnia także sprzeczność z publicznym porządkiem prawnym. Trudno pogodzić z tym porządkiem symbolikę poniżającą określone grupy ludności" - napisał Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu. Badając ponownie sprawę, Sąd Okręgowy ma ocenić, czy wydźwięk symbolu "zakaz pedałowania" jest do pogodzenia z konstytucją, która stanowi, że partie zrzeszają się na zasadzie równości obywateli. Zdaniem Sądu Apelacyjnego "ostentacyjna dezaprobata wobec osób o orientacji homoseksualnej płynąca z tego symbolu wydaje się być czytelna dla każdego odbiorcy".

PAP, arb
 6
 • ANTY P.O. i SLD i PJN i PALIKNOT   IP
  ZAKAZ CIOTOWANIA PLATFORMIE LEPIEJ BRZMI
  • peni-s mieczem zwany i vaga-ina   IP
   czy teraz ten \"symbol\" zostanie zamieniony za TEMIDE??????
   • piazzaPopolo   IP
    To raczej PROBOSZCZ vs MINISTRANT via VATYKAN!!!
    • MIREK . G . z . C A N A D A .   IP
     - TO - POWINNO - BYC -  Z A R E Z E R W O W A N E - TYLKO - DLA - P A  L I  K O  T A  , jako - jego - L O G O  -  !!!!
     • PAN Grodzka & BIEDROŃka   IP
      Sejm wziety - Senat wzięty PO-ra tera na Sądy

      Czytaj także