PZU wyda 7 miliardów złotych na akwizycję

PZU wyda 7 miliardów złotych na akwizycję

PZU ma ambitne plany dotyczące działalności akwizycyjnej (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
PZU ocenia, że może przeznaczyć 6-7 mld zł na zbudowanie biznesu międzynarodowego. Dzięki współpracy z inwestorem finansowym na akwizycje może trafić w sumie nawet około 13 mld zł - poinformował prezes spółki Andrzej Klesyk.

PZU poinformowało, że grupa PZU potencjalnie może przeznaczyć 6-7 mld zł na zbudowanie istotnego biznesu międzynarodowego dzięki współpracy z  inwestorem finansowym i powołaniu spółki PZU International. Zadaniem PZU International ma być prowadzenie na rzecz grupy PZU działalności akwizycyjnej i zarządzanie operacjami zagranicznymi grupy PZU. Głównymi akcjonariuszami tej spółki mają być, oprócz PZU, także fundusz lub  fundusze private equity oraz międzynarodowa instytucja finansowa (np. EBOiR). - Poszukujemy partnera, który mógłby podpisać czek na ponad miliard euro - powiedział Klesyk, dodając, że inwestorem w PZU International mógłby być "wiodący" fundusz private equity.

Prezes podkreślił, że w najbliższym czasie PZU chciałby wybrać 2-3 fundusze, które byłyby ewentualnie gotowe wziąć udział w takiej transakcji - w objęciu udziałów PZU International uczestniczyłby jednak później jeden albo dwa fundusze.

Prezes Zakładu poinformował, że PZU International mogłoby być docelowo notowane na GPW. - Wejście na GPW miałoby sens przy 1,5-2 mld euro składki - ocenił Klesyk. Po debiucie tej spółki na GPW, PZU miałoby pozostać jej inwestorem strategicznym.

Z raportu dotyczącego strategii ubezpieczeniowej spółki na lata 2012-2014 wynika, że PZU planuje wprowadzenie zmian w polityce inwestycyjnej obejmującej m.in. zmianę struktury lokat, której efektem ma być zwiększenie rentowności przy jednoczesnym obniżeniu zmienności wyniku na działalności inwestycyjnej. "Strategia na lata 2012-2014 będzie w dużej mierze kontynuacją realizacji celów wyznaczonych w ramach strategii na lata 2009-2011. Celem Grupy PZU pozostaje utrzymanie rentownego wzrostu oraz wiodącej pozycji na polskim rynku usług ubezpieczeniowych" - napisano w raporcie. PZU podało, że w planach na kolejne lata znajduje się dalsza optymalizacja operacyjna grupy. Zgodnie z planami model operacyjny grupy PZU będzie podlegał transformacji z organizacji działającej według linii produktowych na organizację działającą według segmentu klientów. "Zorientowanie na klienta oraz wysoka efektywność operacyjna pozwolą na  utrzymanie pozycji lidera – Grupa PZU pozostanie największą i  najbardziej rentowną firmą ubezpieczeniową w Europie Środkowo- Wschodniej" - czytamy w dokumencie.

PAP, arb

Czytaj także

 0