Kto zajmie się transportem kolejowym? Wpłynęło 8 aplikacji

Kto zajmie się transportem kolejowym? Wpłynęło 8 aplikacji

Dodano:   /  Zmieniono: 
Do końca ubiegłego tygodnia, kiedy mijał termin przyjmowania aplikacji na stanowisko prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, wpłynęło osiem ofert - poinformował rzecznik ministerstwa transportu Mikołaj Karpiński.

Zgłoszenia były przyjmowane do piątku, 23 marca. Jak wyjaśnił rzecznik, o dacie wpłynięcia oferty decyduje data stempla pocztowego, resort czeka jeszcze na niedostarczone aplikacje. Później będą one analizowane. Konkurs na stanowisko prezesa Urzędu Transportu Kolejowego został ogłoszony w pierwszej połowie marca. Początkowo oferty miały być przyjmowane do 20 marca, później termin przesunięto do 23 marca. Wakat na tym stanowisku jest od początku stycznia, gdy premier, na wniosek ministra transportu Sławomira Nowaka, odwołał Krzysztofa Jaroszyńskiego. Minister transportu tłumaczył zmianę tym, że wbrew opinii resortu Jaroszyński zabiegał w Sejmie o zwiększenie budżetu UTK.

Kandydat na prezesa UTK ma być obywatelem polskim, niekaranym, korzystającym z pełni praw publicznych, mieć co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż na stanowisku kierowniczym oraz posiadać wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do  kompetencji UTK. Urząd Transportu Kolejowego został utworzony w 2003 r. poprzez przekształcenie Głównego Inspektoratu Kolejnictwa. UTK stoi na straży bezpieczeństwa ruchu kolejowego i regulacji transportu kolejowego. Monitoruje rozwój rynku kolejowego, dba o poprawę standardów bezpieczeństwa.

eb, pap

 0

Czytaj także