W czasie Euro o nasze bezpieczeństwo będzie dbać GROM?

W czasie Euro o nasze bezpieczeństwo będzie dbać GROM?

Dowództwu Wojsk Specjalnych podlega m.in. GROM (fot. US Navy)
Wsparcie policyjnych antyterrorystów to zadanie, jakie postawiono przed żołnierzami Wojsk Specjalnych na czas Euro 2012. Komandosi, w przeciwieństwie do innych rodzajów sił zbrojnych, na czas turnieju nie zostaną podporządkowani dowódcy operacyjnemu sił zbrojnych.

- Dowództwo Wojsk Specjalnych wydzieliło odpowiednie siły i środki do wsparcia działań antyterrorystycznych policji i Straży Granicznej w  czasie Euro 2012 w Polsce - poinformował rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Specjalnych ppłk Ryszard Jankowski.

Żołnierze Wojsk Specjalnych zostaną zaangażowani przez organizatorów Euro 2012 dopiero jeśli okaże się, że możliwości służb podległych MSW są za małe. - Użycie konkretnych sił i środków nastąpi tylko w przypadku, gdy użycie pododdziałów policji czy Straży Granicznej okaże się niewystarczające - podkreślił Jankowski. W razie potrzeby pododdziałami Wojsk Specjalnych ma kierować grupa reagowania kryzysowego, powołana w Dowództwie Wojsk Specjalnych na czas turnieju. Choć DWS oficjalnie tego nie potwierdza, można się spodziewać, że  skupienie na działaniach antyterrorystycznych oznacza, że w  zabezpieczenie Euro najbardziej zaangażowani będą wyspecjalizowani w  takich zadaniach żołnierze GROM-u, a w mniejszym stopniu Formozy i  Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. - Możemy powiedzieć, że liczba żołnierzy biorących udział w  zabezpieczeniu Euro 2012 jest większa od liczby naszych żołnierzy biorących udział w operacji w Afganistanie – zapewnił Jankowski (w Afganistanie służy obecnie ok. 200 żołnierzy Wojsk Specjalnych). W styczniu szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysław Cieniuch przyznał, że zadania związane z Euro 2012 są jednym z powodów, dla których w najbliższym czasie armia nie przewiduje zwiększenia kontyngentu sił specjalnych w Afganistanie.

W przeciwieństwie do żołnierzy pozostałych rodzajów sił zbrojnych -  Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej - żołnierze Wojsk Specjalnych wydzieleni do zabezpieczenia Euro nie zostaną podporządkowani Dowództwu Operacyjnemu Sił Zbrojnych. Pozostaną pod  komendą DWS, podobnie jak "specjalsi" służący w Afganistanie, którzy na  co dzień nie podlegają dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego.  Poza komendą Dowództwa Operacyjnego pozostaną też żołnierze Żandarmerii Wojskowej, skierowani na czas turnieju do pomocy policji i  Straży Granicznej.

Pod komendą Dowództwa Wojsk Specjalnych znajdują się: GROM, Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca, Formoza z Gdyni, Agat z Gliwic oraz  odpowiedzialna za wsparcie dowodzenia i zabezpieczenie wojsk jednostka Nil z Krakowa. DWS podlegają zespoły bojowe kierowane do operacji specjalnych w Afganistanie. Do końca 2013 r. gotowość ma osiągnąć tworzona obecnie lotnicza 7. eskadra działań specjalnych w Powidzu. W  Wojskach Specjalnych służy trzy procent żołnierzy Wojska Polskiego, które etatowo liczy 100 tys. osób.

PAP, arb

Czytaj także

 0