Zarząd Orlenu z absolutorium, Marek S. - nie

Zarząd Orlenu z absolutorium, Marek S. - nie

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. mat. prasowe Orlenu)
Akcjonariusze PKN Orlen przegłosowali absolutorium za 2011 r. dla członków zarządu spółki, ale z wyjątkiem byłego członka zarządu ds. petrochemii Marka S. Na wniosek Skarbu Państwa do rady nadzorczej spółki powołany został Paweł Białek, radca w Ministerstwie Skarbu Państwa, były zastępcę szefa ABW
Akcjonariusze PKN Orlen udzielili absolutorium prezesowi spółki Jackowi Krawcowi.

W przypadku Marka S. projekt uchwały w sprawie udzielenia mu absolutorium nie uzyskał wymaganej większości głosów, a to formalnie oznacza, że  akcjonariusze nie zajęli w tej sprawie stanowiska. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił projektu uchwały o nieudzieleniu Markowi S. absolutorium.

Marek S. został odwołany z zarządu PKN Orlen w grudniu 2011 r. po  zatrzymaniu przez ABW i postawieniu przez warszawską prokuraturę apelacyjną zarzutów korupcyjnych; w styczniu 2012 r. sąd uchylił areszt wobec Marka S., uwzględniając zażalenie obrony.

Marek S. w liście przesłanym do uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował, że ze względu na dobro spółki zdecydował, iż  nie będzie uczestniczył w tym posiedzeniu. Podkreślił jednocześnie, że  stawiane mu zarzuty są nieprawdziwe. 

Wcześniej, na wniosek Skarbu Państwa, akcjonariusze PKN Orlen ustalili liczbę członków rady nadzorczej na osiem osób. Według statutu płockiego koncernu rada nadzorcza spółki może liczyć od sześciu do  dziewięciu osób.

W radzie nadzorczej PKN Orlen, oprócz powołanego w środę Białka, zasiadają: Maciej Mataczyński - przewodniczący, Leszek Pawłowicz -  wiceprzewodniczący, Angelina Sarota - sekretarz oraz członkowie - Cezary Banasiński, Grzegorz Borowiec, Artur Gabor i Michał Gołębiowski.

W marcu ze stanowisk w radzie nadzorczej PKN Orlen zrezygnowali: Marek Karabuła i Piotr Wielowieyski.

zew, sjk, PAP

Czytaj także

 0

Czytaj także