Prokuratura znów zajmie się Wandą Nowicką

Prokuratura znów zajmie się Wandą Nowicką

Sąd uznał za zasadne zażalenie Fundacji PRO na postanowienie prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie popełnienia przestępstwa nielegalnego lobbingu, płatnej protekcji i nielegalnej reklamy środków farmaceutycznych przez Wandę Nowicką - pisze „Nasz Dziennik”.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał, że decyzja prokuratury w sprawie czynów zarzucanych wicemarszałek Sejmu była co  najmniej przedwczesna - oskarżyciel publiczny zaniechał bowiem przeprowadzenia dowodów, które pozwoliłyby na pełne odtworzenie stanu faktycznego sprawy, a następnie kompleksową i prawidłową ocenę, czy doszło do zrealizowania czynów zabronionych. Prokuratura ma teraz ponownie zająć się sprawą.

Fundacja PRO - Prawo do Życia wystosowała list do Prokuratora Generalnego z prośbą, by  czuwał nad przebiegiem całego postępowania. "Nasze obawy są uzasadnione tym, iż pierwsza decyzja Prokuratury Rejonowej została podjęta bardzo szybko, była nierzetelna i nie zawierała merytorycznego uzasadnienia" -  czytamy w oświadczeniu fundacji.

Czytaj także

 1
  • ZZZ IP
    MOŻE ON PRZYSZŁA DO SEJMU , MIEĆ \" PARAWAN \" HE??????