Instytucje filmowe dostaną pieniądze na digitalizację najwartościowszych filmów

Instytucje filmowe dostaną pieniądze na digitalizację najwartościowszych filmów

Dodano:   /  Zmieniono: 
Strona Repozytorium Cyfrowego Filmoteki Narodowej (zrzut ekranowy)
Filmoteka Narodowa, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studia Filmowe: TOR, Zebra i KADR, to kilka spośród instytucji kultury, które otrzymają dofinansowanie przeznaczone na digitalizację zasobów. W sumie ponad 18 mln zł zasili 40 projektów wybranych w drugim naborze do Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+. Listę pozytywnie rozpatrzonych wniosków zaakceptował minister kultury Bogdan Zdrojewski - poinformował rzecznik resortu kultury Maciej Babczyński.

40 programów zostało wybranych spośród 92 wniosków, które napłynęły z państwowych i samorządowych instytucji kultury, Archiwów Państwowych oraz instytucji filmowych; mogły one składać swoje aplikacje do 11 maja.

Projekt Filmoteki Narodowej "Repozytorium Cyfrowe: rozbudowa, centralizacja i digitalizacja" otrzyma dofinansowanie w wysokości przeszło 1,6 mln zł, do wykorzystania w roku 2012 i 2013. Projekt Filmoteki realizowany jest już od 2010 r. Jego podstawowe zadanie to cyfrowe zabezpieczenie najbardziej wartościowych filmowych zbiorów placówki oraz stworzenie takiego systemu informatycznego, który umożliwi ich cyfrową archiwizację oraz prezentację w internecie.

Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej jest przez MKiDN wspierane finansowo od momentu jego zainicjowania. W 2010 r. projekt ten otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 mln zł w ramach programu ministra Zasoby Cyfrowe. W 2011 r. w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ priorytet Digitalizacja MKiDN przekazało na Repozytorium ponad 1,2 mln zł.

Projekt Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych "Dokument Cyfrowo" uzyskał dofinansowanie w wysokości przeszło 1,5 mln zł. Studio Filmowe TOR otrzyma ponad 466 tys. zł na rekonstrukcję i digitalizację filmów: "Bez końca" w reż. Krzysztofa Kieślowskiego, "Dreszcze" Wojciecha Marczewskiego oraz "Struktura kryształu" w reż. Krzysztofa Zanussiego. Studio Filmowe Zebra będzie mogło zrekonstruować cyfrowo obraz i dźwięk dwóch filmów fabularnych: "Bez znieczulenia" w reż. Andrzeja Wajdy oraz "Potem nastąpi cisza" Janusza Morgensterna, dzięki uzyskanej dotacji ponad 477 tys. Studio Filmowe KADR otrzyma 300 tys. zł na projekt "Rekonstrukcja cyfrowa dwóch arcydzieł polskiej kinematografii". Planowana rekonstrukcja dotyczy filmów "Śmierć prezydenta" Jerzego Kawalerowicza oraz "Aktorzy prowincjonalni" w reż. Agnieszki Holland, jeżeli pozwoli na to stan techniczny dzieł.

W ubiegłorocznej w procedurze konkursowej do Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ priorytet Digitalizacja, wyłonionych zostało 39 projektów digitalizacyjnych oraz inwestycyjnych na łączną kwotę 21,5 mln zł. W ramach pierwszej edycji stworzono 19 nowych pracowni digitalizacyjnych, a do tej pory zdigitalizowano ponad milion obiektów.

Wieloletni Program Rządowy Kultura+ na lata 2011-2015, z budżetem 516 mln zł, został stworzony w celu poprawy dostępu do kultury i zwiększeniu uczestnictwa w życiu kulturalnym na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, poprzez modernizację i budowę infrastruktury bibliotecznej oraz digitalizację zasobów polskich muzeów, bibliotek i archiwów.

Wieloletni Program Rządowy Kultura+ składa się z dwóch priorytetów: Biblioteka+ i Digitalizacja. Bezpośrednimi jego beneficjentami są samorządowe i państwowe instytucje kultury, archiwa państwowe i instytucje filmowe.

em, pap
 0

Czytaj także