Ministerstwa wydają setki tysięcy na... ogłoszenia w prasie

Ministerstwa wydają setki tysięcy na... ogłoszenia w prasie

Ministerstwa wydają setki tysięcy na... ogłoszenia w prasie (fot. sxc.hu) / Źródło: sxc.hu
"Gazeta Wyborcza" i "Rzeczpospolita" to tytuły prasowe, w których najczęściej ministerstwa zamawiają ogłoszenia, nekrologii i inne płatne publikacje - wynika z informacji przekazanych do Sejmu przez poszczególne resorty.

Z pytaniem o wydatki na reklamy i płatne ogłoszenia w prasie wystąpił do poszczególnych ministrów Zbigniew Girzyński (PiS). Z udzielonych odpowiedzi wynika, że spora część wydatków idzie na promowanie unijnych funduszy i resortowych kampanii, pozostałe - na nekrologi i drobniejsze ogłoszenia.

Pół miliona na ogłoszenia, reklamy i nekrologi

Ministerstwo Gospodarki na ogłoszenia prasowe, reklamy i nekrologii wydało w I półroczu ze swojego budżetu ponad 523 tys. zł. Z tej kwoty ponad 129 tys. zł zostało przeznaczone na anonse w "Gazecie Wyborczej" i jej regionalnych dodatkach, ok. 69 tys. zł - w "Rzeczpospolitej", przeszło 58 tys. zł - w "Dzienniku Gazecie Prawnej", prawie 44 tys. zł - w "Newsweeku", a ponad 21 tys. zł - w "Polityce". Prawie 35 tys. zł trafiło do "TeleTygodnia", a blisko 26 tys. zł do miesięcznika PKP "W podróży". Oprócz tego Ministerstwo Gospodarki zamawiało też ogłoszenia, reklamy i nekrologii w 14 innych tytułach prasowych, w tym m.in. w: "Gazecie Podatkowej", "Pulsie Biznesu", Polsce Dziennik Łódzki", "Polsce Głosie Wlkp", "Nowinach", "Gospodarzu".

W tym samym czasie wydatki Ministerstwa Skarbu Państwa na ten cel wyniosły prawie 492 tys. zł, z czego ponad 292 tys. zł kosztowały ogłoszenia w "Gazecie Wyborczej". Pozostałe ok. 200 tys. zł zostało przeznaczone na reklamy w dodatkach do dziennika "Financial Times" (ponad 177 tys. zł) oraz w dzienniku "European Voice".

Ogłoszenia opłacone z funduszy unijnych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamawiało ze swojego budżetu tylko nekrologii. Pozostałe ogłoszenia prasowe były finansowane głównie z funduszy unijnych i europejskich i były przeznaczone na ich promowanie. Przykładowo na projekt "Zmieniamy się razem z Funduszami Unijnymi", realizowany w "Rzeczpospolitej" oraz w tygodnikach "Uważam Rze" i "Przekrój", resort przeznaczył 182 tys. zł. Cykl artykułów w dwutygodniku "Przyjaciółka", związany z projektem "Moja Europa", kosztował prawie 159 tys. zł. W tym samym czasie na publikacje w "Fakcie" Ministerstwo przeznaczyło ponad 207 tys. zł, z tego na projekt "Różnorodność Funduszy Europejskich" - 143 tys. zł, a na sześć artykułów o efektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - ponad 64 tys. zł. Publikacje w "Super Expressie" kosztowały ponad 142 tys. zł, a publikacje zamówione w tygodniku "Gość Niedzielny" - prawie 119 tys. zł. Resort zamawiał też publikacje m.in. w "Dzienniku Gazecie Prawnej" (70 tys. zł),w tygodniku "Newsweek" (prawie 74 tys. zł),w miesięczniku "Gmina" (ponad 87 tys. zł),w gazetach lokalnych (ok. 80 tys. zł).

Prawie 292 tys. zł kosztowały działania promujące w I półroczu rolnictwo ekologiczne, unijny program dotyczący zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa oraz program "Poznaj dobrą żywność". Pieniądze te Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeznaczyło głównie na publikacje w czasopismach branżowych ("Sad Nowoczesny", "Owoce Warzywa Kwiaty", "Agrotechnika"). Odrębne środki - ponad 28 tys. zł - resort wydał na publikacje dotyczące Programu Operacyjnego "Ryby" w "Przeglądzie Przemysłowym i Gospodarczym" oraz w "Przeglądzie Rybackim". Promocja znaku "Poznaj dobrą żywność" kosztowała ponad 82 tys. zł, a artykuły ukazały się w dwóch dziennikach (resort nie podał w jakich) - za ponad 55 tys. zł i w dwóch tygodnikach - za ponad 27 tys. zł. Oprócz tego resort wydał ponad 27 tys. zł na artykuły sponsorowane i wkładki tematyczne dotyczące reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

Płatne kondolencje za 13 tysięcy

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zamawiało obwieszczenia i ogłoszenia informujące m.in. o konsultacjach społecznych oraz decyzjach dotyczących lokalizacji poszczególnych inwestycji. Głównie były to publikacje w prasie lokalnej, np. w "Dzienniku Bałtyckim", "Dzienniku Łódzkim", "Nowinach" oraz w regionalnych dodatkach do "Gazety Wyborczej" - w sumie za ponad 87 tys. zł. Oprócz tego resort zamówił ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej, z tego w "Dzienniku Gazecie Prawnej" za prawie 21 tys. zł, w "Gazecie Wyborczej" za ok. 10 tys. zł i w "Pulsie Biznesu". Po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami minister transportu zamieścił też płatne kondolencje w "Rzeczpospolitej" - za 13,6 tys. zł.

Nekrologii i ogłoszenia zamówione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kosztowały ponad 83 tys. zł. Najwięcej, bo prawie 60 tys. zł, resort wydał na ogłoszenia i nekrologii w "Gazecie Wyborczej". Reszta trafiła do "Rzeczpospolitej" (przeszło 13 tys. zł),"Dziennika Gazety Prawnej" (prawie 6 tys. zł) i "Tygodnika Powszechnego" (ponad 4 tys. zł).

Ponad 81 tys. zł wydało w pierwszym półroczu na płatne publikacje Ministerstwo Sprawiedliwości, z tego na ogłoszenia prasowe i nekrologii w "Rzeczpospolitej" prawie 36 tys. zł, w "Dzienniku Gazecie Prawnej" - 29 tys. zł, a w "Gazecie Wyborczej" - niecałe 16 tys. zł. Pozostałe resorty na płatne ogłoszenia i nekrologi przeznaczały w I półroczu mniejsze kwoty - od 7 tys. zł do 48 tys. zł.

ja, PAP

 1
  • bez-nazwyIP
    A dlaczego ministerstwa nasze pieniądze transferują głównie do GW, której czytelność spada ?!

    Czytaj także