Ministerstwa wydają setki tysięcy na... ogłoszenia w prasie

Ministerstwa wydają setki tysięcy na... ogłoszenia w prasie

Ministerstwa wydają setki tysięcy na... ogłoszenia w prasie (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
"Gazeta Wyborcza" i "Rzeczpospolita" to tytuły prasowe, w których najczęściej ministerstwa zamawiają ogłoszenia, nekrologii i inne płatne publikacje - wynika z informacji przekazanych do Sejmu przez poszczególne resorty.

Z pytaniem o wydatki na reklamy i płatne ogłoszenia w prasie wystąpił do poszczególnych ministrów Zbigniew Girzyński (PiS). Z udzielonych odpowiedzi wynika, że spora część wydatków idzie na promowanie unijnych funduszy i resortowych kampanii, pozostałe - na nekrologi i drobniejsze ogłoszenia.

Pół miliona na ogłoszenia, reklamy i nekrologi

Ministerstwo Gospodarki na ogłoszenia prasowe, reklamy i nekrologii wydało w I półroczu ze swojego budżetu ponad 523 tys. zł. Z tej kwoty ponad 129 tys. zł zostało przeznaczone na anonse w "Gazecie Wyborczej" i jej regionalnych dodatkach, ok. 69 tys. zł - w "Rzeczpospolitej", przeszło 58 tys. zł - w "Dzienniku Gazecie Prawnej", prawie 44 tys. zł - w "Newsweeku", a ponad 21 tys. zł - w "Polityce". Prawie 35 tys. zł trafiło do "TeleTygodnia", a blisko 26 tys. zł do miesięcznika PKP "W podróży". Oprócz tego Ministerstwo Gospodarki zamawiało też ogłoszenia, reklamy i nekrologii w 14 innych tytułach prasowych, w tym m.in. w: "Gazecie Podatkowej", "Pulsie Biznesu", Polsce Dziennik Łódzki", "Polsce Głosie Wlkp", "Nowinach", "Gospodarzu".

W tym samym czasie wydatki Ministerstwa Skarbu Państwa na ten cel wyniosły prawie 492 tys. zł, z czego ponad 292 tys. zł kosztowały ogłoszenia w "Gazecie Wyborczej". Pozostałe ok. 200 tys. zł zostało przeznaczone na reklamy w dodatkach do dziennika "Financial Times" (ponad 177 tys. zł) oraz w dzienniku "European Voice".

Ogłoszenia opłacone z funduszy unijnych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamawiało ze swojego budżetu tylko nekrologii. Pozostałe ogłoszenia prasowe były finansowane głównie z funduszy unijnych i europejskich i były przeznaczone na ich promowanie. Przykładowo na projekt "Zmieniamy się razem z Funduszami Unijnymi", realizowany w "Rzeczpospolitej" oraz w tygodnikach "Uważam Rze" i "Przekrój", resort przeznaczył 182 tys. zł. Cykl artykułów w dwutygodniku "Przyjaciółka", związany z projektem "Moja Europa", kosztował prawie 159 tys. zł. W tym samym czasie na publikacje w "Fakcie" Ministerstwo przeznaczyło ponad 207 tys. zł, z tego na projekt "Różnorodność Funduszy Europejskich" - 143 tys. zł, a na sześć artykułów o efektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - ponad 64 tys. zł. Publikacje w "Super Expressie" kosztowały ponad 142 tys. zł, a publikacje zamówione w tygodniku "Gość Niedzielny" - prawie 119 tys. zł. Resort zamawiał też publikacje m.in. w "Dzienniku Gazecie Prawnej" (70 tys. zł), w tygodniku "Newsweek" (prawie 74 tys. zł), w miesięczniku "Gmina" (ponad 87 tys. zł), w gazetach lokalnych (ok. 80 tys. zł).

Prawie 292 tys. zł kosztowały działania promujące w I półroczu rolnictwo ekologiczne, unijny program dotyczący zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa oraz program "Poznaj dobrą żywność". Pieniądze te Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeznaczyło głównie na publikacje w czasopismach branżowych ("Sad Nowoczesny", "Owoce Warzywa Kwiaty", "Agrotechnika"). Odrębne środki - ponad 28 tys. zł - resort wydał na publikacje dotyczące Programu Operacyjnego "Ryby" w "Przeglądzie Przemysłowym i Gospodarczym" oraz w "Przeglądzie Rybackim". Promocja znaku "Poznaj dobrą żywność" kosztowała ponad 82 tys. zł, a artykuły ukazały się w dwóch dziennikach (resort nie podał w jakich) - za ponad 55 tys. zł i w dwóch tygodnikach - za ponad 27 tys. zł. Oprócz tego resort wydał ponad 27 tys. zł na artykuły sponsorowane i wkładki tematyczne dotyczące reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

Płatne kondolencje za 13 tysięcy

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zamawiało obwieszczenia i ogłoszenia informujące m.in. o konsultacjach społecznych oraz decyzjach dotyczących lokalizacji poszczególnych inwestycji. Głównie były to publikacje w prasie lokalnej, np. w "Dzienniku Bałtyckim", "Dzienniku Łódzkim", "Nowinach" oraz w regionalnych dodatkach do "Gazety Wyborczej" - w sumie za ponad 87 tys. zł. Oprócz tego resort zamówił ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej, z tego w "Dzienniku Gazecie Prawnej" za prawie 21 tys. zł, w "Gazecie Wyborczej" za ok. 10 tys. zł i w "Pulsie Biznesu". Po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami minister transportu zamieścił też płatne kondolencje w "Rzeczpospolitej" - za 13,6 tys. zł.

Nekrologii i ogłoszenia zamówione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kosztowały ponad 83 tys. zł. Najwięcej, bo prawie 60 tys. zł, resort wydał na ogłoszenia i nekrologii w "Gazecie Wyborczej". Reszta trafiła do "Rzeczpospolitej" (przeszło 13 tys. zł), "Dziennika Gazety Prawnej" (prawie 6 tys. zł) i "Tygodnika Powszechnego" (ponad 4 tys. zł).

Ponad 81 tys. zł wydało w pierwszym półroczu na płatne publikacje Ministerstwo Sprawiedliwości, z tego na ogłoszenia prasowe i nekrologii w "Rzeczpospolitej" prawie 36 tys. zł, w "Dzienniku Gazecie Prawnej" - 29 tys. zł, a w "Gazecie Wyborczej" - niecałe 16 tys. zł. Pozostałe resorty na płatne ogłoszenia i nekrologi przeznaczały w I półroczu mniejsze kwoty - od 7 tys. zł do 48 tys. zł.

ja, PAP

 1
  • bez-nazwy IP
    A dlaczego ministerstwa nasze pieniądze transferują głównie do GW, której czytelność spada ?!

    Czytaj także