PKP Cargo wprowadza unikatowe na świecie systemy informatyczne

PKP Cargo wprowadza unikatowe na świecie systemy informatyczne

Dodano:   /  Zmieniono: 
PKP Cargo wdraża innowacyjne programy informatyczne, które ułatwiają zarządzanie przewozami i taborem. Jeden z nich pozwala zlokalizować pociągi w czasie rzeczywistym z dokładnością do dwóch metrów.

Fundamentem wszystkich systemów informatycznych PKP Cargo jest własna sieć informatyczna MPLS, którą zarządzają inżynierowie Biura Teleinformatyki spółki. – To nasz własny krwiobieg, nad którym mamy kontrolę i który rozwijamy zgodnie z oczekiwaniami użytkowników – mówi Jarosław Klasa, dyrektor Biura Teleinformatyki PKP Cargo.

Sanko usprawni utrzymanie taboru

Sanko to przełomowy system informatyczny, który jest obecnie budowany w PKP Cargo. Za innowacyjność wdrożenia, przełomowątechnologię i skalę implementacji systemu spółka została nagrodzona w USA przez firmę IBM. – Sanko usprawni zarządzanie procesami utrzymania pojazdów kolejowych – mówi Stanisław Fendryk, wiceszef Biura Teleinformatyki PKP Cargo. Najpierw w ramach systemu Sanko zostanie uruchomiony wspólny dla wagonów i lokomotyw centralny Rejestr Pojazdów Kolejowych wraz z pełną digitalizacją dokumentacji technicznej. Obecnie testowany jest jego prototyp, który w niedługim czasie będzie wdrożony w zakładach spółki, gdzie zostanie przetestowany. Do modułu zostanie również wprowadzona możliwość korzystania z danych z dawnych systemów używanych w PKP Cargo, tj.: EWAG, EPT, Spis Wagonów i CBK Tabor. Pracownik rejestrujący naprawę będzie więc miał bezpośredni podgląd do aktualnej dokumentacji technicznej.

Dziesiątki milionów oszczędności

Wdrożenie kolejnych modułów Sanko pozwoli zapisywać informacje o czynnościach technicznych takich jak przegląd czy naprawy – zgodnie z obowiązującą dokumentacją utrzymaniową lokomotyw i wagonów. Ich wdrożenie rozpocznie się latem tego roku. Moduły te umożliwią również rejestrację danych osób odpowiedzialnych i wykonujących przeglądy czy naprawy. Terminale do obsługi Sanko będą dostępne we wszystkich punktach obsługi taboru PKP Cargo. System Sanko poprzez interfejsy będzie współpracował z systemami klasy ERP w zakresie kwalifikacji osób wykonujących naprawy, pozyskania części i materiałów do wykonania naprawy lub przeglądów. W ten sposób w ramach Sanko przewidziano możliwość tworzenia i nadzorowania planów utrzymania taboru kolejowego. – W naszej ocenie w ciągu pięciu lat od pełnego wdrożenia Sanko oszczędności wynikające z redukcji i lepszej gospodarki tzw. rezerwą obiegową oraz optymalizacji procesów utrzymania i remontów taboru przekroczą 90 mln zł – mówi Władysław Reducha, zastępca dyrektora Biura Taboru.

Baza wiedzy o składach w czasie rzeczywistym

Niezmiernie ważnym dla PKP Cargo obszarem jest eksploatacja, dlatego też inżynierowie spółki wdrażają nowoczesne narzędzia informatyczne, które wspomagają procesy zarządzania drużynami i pojazdami trakcyjnymi oraz decyzjami dotyczącymi organizacji przewozów. Na uwagę zasługuje system Elektroniczna Książka Logistyki (EKL), który pozwala zarządzać pojazdami i drużynami obsługującymi pociągi. – Wyposażyliśmy lokomotywy w profesjonalne urządzenia GPS/ GSM, które umożliwiają zlokalizowanie w czasie rzeczywistym składów pociągów towarowych z dokładnością lokalizacji do dwóch metrów – mówi dyr. Jarosław Klasa. Ta technologia została już wprowadzona mniej więcej w 900 pojazdach (na blisko 1,2 tys. uruchamianych codziennie składów). Obecnie w ramach EKL w czasie rzeczywistym można odczytać m.in. informacje o relacji pociągu i jego numerze, pozycji na mapie sieci kolejowej, czasie pracy drużyny trakcyjnej, odchyleniach od rozkładu jazdy czy przewidywanego czasu dojścia do stacji docelowej. EKL pozwala także na monitorowanie danych potrzebnych do utrzymania taboru. Prace nad systemem EKL są wstępem do wdrożenia kolejnych profesjonalnych rozwiązań w omawianym obszarze. Trwają bowiem prace nad udoskonaleniem funkcjonalności systemu EKL.

Nowe dyspozytury

W ramach projektów informatycznych PKP Cargo stale modernizuje dyspozytury, czyli miejsca kierowania ruchem pociągów. Szóstą taką dyspozyturę spółka uruchomiła w Tarnowskich Górach, czyli na największej stacji kolejowej w Polsce (rusza tam w ciągu doby średnio 145 pociagów towarowych). Obecnie w dyspozyturze w Tarnowskich Górach znajduje się 15 wydzielonych dźwiękochłonnych kabin ze sprzętem komputerowym do planowania i nadzorowania ruchu pociągów z logo PKP Cargo. To stanowiska dyspozytorów do spraw: pociągowych, wagonowych, przewozów międzyobszarowych, autoryzacji, trakcji, a także stanowiska logistyczne. – Nie da się dzisiaj konkurować bez standardów, jakie stosuje się m.in. w tej nowej dyspozyturze. Takie rozwiązania mogą nas przesunąć na czołowe miejsca, a tylko takie dzisiaj się liczą – powiedział były premier Jerzy Buzek podczas otwarcia nowej dyspozytury. Dodał, że węzeł tarnogórski ma olbrzymie znaczenie dla kolei w naszym regionie Europy. – Tu decyduje się dzisiaj, jak będzie wyglądała przyszłość polskiej gospodarki, a nawet gospodarekCzech i Słowacji – dodał Jerzy Buzek. Nowoczesne dyspozytury działają już w Katowicach (w Centrali Spółki i w Zakładzie Śląsko-Dąbrowskim), Wrocławiu i Łodzi oraz Nowym Sączu.

Klient na pierwszym miejscu

PKP Cargo testuje także system pozycjonowania wagonów. Dzięki niemu można zautomatyzować pozyskiwanie danych na temat wagonów w procesie odprawy pociągów i zwizualizować wagony PKP Cargo na mapie sieci kolejowej w czasie rzeczywistym, w znajdującym się w ruchu pociągu (w korelacji z systemem GPS montowanym w lokomotywach) bądź podczas ich pobytu na stacji. Oznacza to szanse na szybsze odprawy pociągów.

Biuro Teleinformatyki PKP Cargo wspólnie z biurami merytorycznymi planuje wdrożenie e-faktury i elektronicznego listu przewozowego w ramach zintegrowanej platformy systemowej CRM. To najnowsze projekty, które ułatwią współpracę PKP Cargo z klientami. Spółka pracuje także nad wdrożeniem hurtowni danych, która pozwoli na ustandaryzowanie polityki raportowania spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.     

Więcej możesz przeczytać w 9/2013 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Czytaj także