Legalny lobbing to fikcja?

Legalny lobbing to fikcja?

Z informacji Kancelarii Premiera za 2012 rok, z którą zapoznała się "Rzeczpospolita" wynika, że w Polsce firmy lobbingowe niemal nie istnieją.
Wynika z niej też, że w całym ubiegłym roku z Kancelarią kontaktowały się tylko dwie firmy lobbingowe.  Podobnie sprawa lobbingu wygląda w Sejmie. Zamiast lobbystów na listę w parlamencie wpisywali się działacze Wolnych Konopi i brzuchomówca. W 2012 r. lobbyści uczestniczyli w 39 posiedzeniach komisji sejmowych. To zaskakująco niewielka liczba, biorąc pod uwagę to, że w ub. roku komisje spotykały się ogółem ponad 1,4 tys. razy.   Według różnych szacunków w Brukseli działa od 15 do 20 tys. lobbystów. Liczbę przedstawicieli grup interesów działających w Polsce też należałoby liczyć w tysiącach. Po aferze hazardowej, sprawach Marka Dochnala i Lwa Rywina przylgnęła do nich etykieta załatwiaczy. Ale to nie ona - zdaniem "Rz" - jest prawdziwym powodem zamiatania lobbingu pod dywan. Dziurawa ustawa o działalności lobbingowej daje się łatwo obejść, a regulamin Sejmu wręcz do tego zachęca - twierdzi gazeta.

eb, rp.pl

Czytaj także

 1
  • DOlejPOlej IP
    NIE ISTNIEJE LOBBING PANIE PREMIERZE TO CO PANI AMERYKANKA ROBILA NA SPOTKANIU O GMO LOBBOWALA.TE GLUPOTY TO WCISKAJ GDZIE INDZIEJ W TYM KRAJU RZADZA LOBBYSCI TU BYM SIE ZGODZIL W 1000%.