Szpitale oskarżają NFZ o nieuczciwe praktyki monopolistyczne

Szpitale oskarżają NFZ o nieuczciwe praktyki monopolistyczne

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Logo NFZ (fot.mat. pras.)
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsuementów może niedługo zostac zalany wnioskami szpitali, które oskarżą NFZ o stosowanie niewłaściwego, ich zdaniem, oraz prowadzącego do strat systemu rozliczania świadczeń. Większość z ponad 100 szpitali, które pisały w tej sprawie do ministra zdrowia, chce też złożyć skargę do premiera na sposób rozpatrzenia ich wniosku.
Zdaniem szpitali mechanizm rozliczania świadczeń stosowany przez NFZ jest krzywdzący i nielogiczny, ponieważ niezależnie od ilości przewidzianych zabiegów planowych, na jaką szpitale zawierają kontrakty, Fundusz w pierwszej kolejności zwraca im pieniądze za świadczenia ratujące życie, a więc trudne do zaplanowania i nagłe. W wielu przypadkach dochodzi w związku z tym do tzw. "wypierania" z rozliczeń świadczeń już zaplanowanych, których szpital udzielił, a przeznaczone na nie fundusze pochłaniane są przez świadczenia udzielone w trybie nagłym.

Według szacunków dyrektorów szpitali taki sposób rozliczania prowadzi do powstania tzw. nadwykonań na kwoty kilku milionów złotych rocznie w placówce liczącej kilkaset łóżek.

Pod koniec stycznia reprezentowana przez łódzką kancelarię prawną grupa kilkudziesięciu szpitali skierowała do ministra zdrowia wniosek o wszczęcie postępowania w związku z pogłębianiem w ten sposób trudnej sytuacji finansowej szpitali. Po miesiącu resort zdrowia poprosił o kolejny miesiąc na zebranie danych. W tym czasie do kancelarii, która reprezentowała dwadzieścia kilka szpitali zgłosiły się kolejne i ich liczba wzrosła do ponad stu. Na pismo z 28 stycznia Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało 4 kwietnia

W odpowiedzi czytamy, że" "Kwestia uniknięcia sytuacji tzw. »wypierania« z rozliczania świadczeń planowych przez świadczenia udzielone w trybie nagłym, pozostaje w bezpośrednim związku z prawidłowym prowadzeniem list kolejkowych, a to z kolei pozostaje w zależności z poziomem zarządzania określonym podmiotem leczniczym".

Reprezentująca szpitale mec. Katarzyna Fortak-Karasińska nie zgodziła się z tym stwierdzeniem.

Większość z ponad 100 szpitali, występujących w tej sprawie, już opowiedziała się za skierowaniem do premiera skargi na odpowiedź ministerstwa. Ich zdaniem, resort jedynie przytoczył w nim przepisy, które są podstawą obowiązku informowania NFZ o udzielonych świadczeniach, jednak "nie stanowią one jakiejkolwiek podstawy do przyjętego przez NFZ sposobu rozliczania świadczeń". Część szpitali już udzieliła poparcia wnioskowi o zaskarżenie działań Narodowego Funduszu Zdrowia do UOKiK. Proponujemy, by wszcząć przeciw NFZ postępowanie antymonopolowe - powiedziała mec. Fortak-Karasińska. Fundusz jest w kraju monopolistą i ma prawo być monopolistą, ale nie ma prawa swojej dominującej pozycji nadużywać - zaznacza.

RMF FM, ml

Czytaj także

 1
  • lekarz   IP
    jak może byc dobrze w szpitalach -w służbie zdrowia -jeżeli resortem kieruje indolent !!!!!!!!!!!!