Akcja Katolicka przeprasza Dodę

Akcja Katolicka przeprasza Dodę

Dorota “Doda“ Rabczewska (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Klwowie przeprosił piosenkarkę Dorotę "Dodę" Rabczewską za rozpowszechnianie o niej nieprawdziwych informacji.
Oświadczenie w sprawie opublikowano na stronie Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej. "W wystosowanym przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Klwowie proteście przeciw koncertowi p. Doroty Rabczewskiej, który miał miejsce w naszej miejscowości w dniu 11.08.2013, użyliśmy sformułowania, iż artystka w przeszłości obrażała na koncertach uczucia religijne katolików, m.in. swoimi wypowiedziami o Piśmie św., za co została skazana prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie w 2012 r., gdy tymczasem wspomniany wyrok faktycznie nie odnosił się do zachowań podczas koncertów, lecz słów wypowiedzianych na temat Biblii w wywiadzie udzielonym przez p. Dorotę Rabczewską dla serwisu internetowego Dziennik.pl. Przepraszamy zatem za błędną informację w tej kwestii" - czytamy w oświadczeniu Akcji Katolickiej.

Przeprosiny pod adresem piosenkarki wystosował też prezes DIAK w Radomiu w imieniu Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. "Wyrażamy ubolewanie, iż zamieszczając treść protestu, nie wykazaliśmy należytej staranności, by sprawdzić prawdziwość wszystkich zawartych w nim informacji" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie ak.radom.pl.

sjk, ak.radom.pl

Czytaj także

 0

Czytaj także