Kongres Nowego Przemysłu wyróżnił m.in. Jana Chadama i Aleksandra Grada

Kongres Nowego Przemysłu wyróżnił m.in. Jana Chadama i Aleksandra Grada

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ile zarabia Aleksander Grad? (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Podczas Kongresu Nowego Przemysłu w Warszawie. 16 października wyróżniono kilka postaci świata polityki i biznesu nagordą "Człowiek z Energią".
Pierwszego dnia X Kongresu Nowego Przemysłu odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień „Człowiek z Energią”. Redakcje Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl uhonorowały osoby, których praca, idee i poglądy istotnie wpłynęły w ostatnich 10 latach na kształt polskiego sektora energetyczno-paliwowego i wytrzymują próbę czasu.

Laureaci wyróżnień "Człowiek z Energią”:

Jan Chadam, prezes Gaz-Systemu

Zarządzana przez niego od 2009 r. spółka przyczyniła się do skoku w rozwoju infrastruktury gazowej  w Polsce, co owocuje wzrostem bezpieczeństwa energetycznego państwa. W ostatnich trzech latach Gaz-System zakończył budowę gazociągu Włocławek-Gdynia oraz tłoczni gazu w Goleniowie i Jarosławiu. Firma uruchomiła również nowe, polsko-czeskie połączenie. Gaz-System aktywnie uczestniczy w tworzeniu zintegrowanej sieci gazociągów w Europie Środkowej oraz wpływa na kształtowanie się europejskiego sektora gazowego, jednocześnie dbając o to, aby  w finansowaniu wielomiliardowych inwestycji wykorzystać fundusze Unii Europejskiej.

Mirosław Dobrut, prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa

Od ponad 20 lat związany z sektorem gazowym w Polsce. Karierę zawodową rozpoczął w Pomorskim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa w Gdańsku. W latach 2003-05 pracował w Izbie Gospodarczej Gazownictwa na stanowisku dyrektora, a następnie prezesa zarządu. Od 2008 roku był zatrudniony  w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie na stanowisku wiceprezesa ds. gazownictwa i handlu. Od 2009 roku jest prezesem EuRoPol Gazu.

Aktywnie uczestniczył w pracach na rzecz stworzenia Prawa Gazowego. Odegrał także bardzo ważną rolę w rozwiązaniu sporu gazowego z Rosją, czego efektem była nowa umowa gazowa między rządami Polski i Rosji. Współtwórca docenianej przez środowisko za swą aktywność Izby Gospodarczej Gazownictwa, skupiającej ponad 150 firm sektora gazowniczego w Polsce.

Grzegorz Górski, prezes GDF SUEZ Energia Polska i członek zarządu GDF Suez Energy Europe


Od lat wskazuje na potrzebę głębokiej restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego, zabiera głos w najważniejszych kwestiach. Jego odważnie formułowane, oparte na twardych ekonomicznych podstawach, poglądy często inspirują innych uczestników publicznej debaty o polskiej energetyce.

Elektrownia Połaniec, należąca do grupy GDF Suez, jest jedną z najbardziej efektywnych polskich elektrowni. W czerwcu br. otwarto tu tzw. Zielony Blok o mocy 205 MW – największą na świecie jednostkę energetyczną opalaną w 100 proc. biomasą.

Aleksander Grad, prezes PGE EJ 1, w latach 2007-2011 minister Skarbu Państwa


Uruchomił procesy, które przynoszą dziś pozytywne skutki. Doprowadził do sukcesu ofert publicznych na Giełdzie Papierów Wartościowych, m.in. TAURONU, PGE, Lubelskiego Węgla Bogdanka, Grupy Azoty i JSW. Dzięki temu największe firmy energetyczno-paliwowe zarządzane są według zasad konkurencyjnych, co idzie w parze z tendencją do liberalizacji rynku. Państwo nie straciło przy tym wpływu na kształt sektora.  Promował ideę Akcjonariatu Obywatelskiego, czyli programu zachęcającego inwestorów indywidualnych do inwestowania na giełdzie i poszerzania wiedzy na temat rynku kapitałowego. Za jego kadencji padł rekord: w 2010 r. wartość sprywatyzowanego majątku sięgnęła 30 mld zł. Oceniany jako najlepszy minister skarbu w liczącej ponad 20 lat historii przekształceń własnościowych w Polsce. Obecnie prezes PGE EJ 1, odpowiadający za przygotowania i budowę pierwszej elektrowni jądrowej  w Polsce.

Jan Kurp, prezes Południowego Koncernu Energetycznego w latach 2000-2010, były prezes Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie

Jeden z pierwszych zwolenników konsolidacji sektora elektroenergetycznego (z jego inicjatywy powstał PKE) oraz łączenia elektrowni i kopalń w jednej grupie. Zdecydowany i konsekwentny inicjator inwestycji (nowoczesny blok 460 MW w Elektrowni Łagisza) – kilka lat temu wzbudzającej wątpliwości, dziś ocenianej jako biznesowo trafna. Osoba ciesząca się dużym poważaniem w branży.

Dariusz Lubera, prezes TAURON Polska Energia od 2008 roku, prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w latach 1998-2008


W 2010 kierował wejściem Grupy TAURON na Giełdę Papierów Wartościowych. W ciągu siedmiu miesięcy został wtedy przygotowany trudny projekt, doszło do scalenia akcji oraz innych skomplikowanych przedsięwzięć, które były rozpisane wręcz na dni. Harmonogram udało się zrealizować z sukcesem i doprowadzić 30 czerwca 2010 r. do debiutu. Ważne było także skuteczne przeprowadzenie przejęcia w 2011 r. części polskich aktywów szwedzkiego koncernu Vattenfall. Zarządzana przez Dariusza Luberę firma otworzyła się na energetykę gazową, rozpoczynając wspólnie z PGNiG w grudniu 2012 r. budowę elektrociepłowni gazowej w Stalowej Woli. TAURON to dobrze zarządzana grupa, największy sprzedawca energii elektrycznej w Polsce.

Henryk Majchrzak, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Od startu kariery zawodowej w 1986 r. związany z energetyką, był m.in. prezesem BOT Górnictwo  i Energetyka, wiceprezesem ds. inwestycji i wytwarzania PGE, w latach 2009-2010 dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki.   Zdynamizował inwestycje operatora systemu przesyłowego w Polsce. Podjął działania w celu ograniczenia nieplanowych przepływów energii. Ostatnio kreuje i promuje rozwiązania w obszarze bilansowania mocy, mające ograniczyć ryzyko deficytu mocy szczytowych w Polsce.  

Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos, twórca dużej, silnej i nowoczesnej firmy naftowej

Gdy rozpoczynał w 2002 r. pracę w Rafinerii Gdańskiej, była ona słabym zakładem zajmującym się wyłącznie przerobem ropy. Obecnie Grupa Lotos to silna giełdowa spółka, której działalność opiera się na wydobyciu węglowodorów, ich przerobie i dystrybucji.

Ukoronowaniem dotychczasowej pracy Olechnowicza był zakończony sukcesem „Program 10+”. Kompleksowa modernizacja rafinerii w Gdańsku była pod względem wartości (5,5 mld zł) największym przedsięwzięciem w polskiej gospodarce w latach 2000-2010. W planach Lotosu pojawiła się budowa wspólnie z Grupą Azoty zakładów petrochemicznych.

Współtworzył Central Europe Energy Partners – platformę porozumienia i współpracy firm, uczelni  i placówek naukowych, organizacji oraz instytucji publicznych krajów Europy Środkowej w sprawach energii. Jest przewodniczącym jej Rady Dyrektorów.

Wiesław Różacki, dyrektor wykonawczy Hitachi Power Europe na Polskę

Od lat w branży budownictwa energetycznego, jej znawca, autorytet. Jako prezes Energomontażu-Północ w latach 2001-2005 doprowadził do uzdrowienia przeżywającej kryzys firmy. Następnie objął stanowisko szefa Rafako. Pod jego kierownictwem raciborska spółka dokonała skoku jakościowego, przekształcając się z producenta kotłów w generalnego wykonawcę inwestycji energetycznych.

Po rozstaniu z tą firmą, co było związane z konfliktem z głównym udziałowcem Rafako, został dyrektorem wykonawczym Hitachi Power Europe na Polskę, odpowiadając jednocześnie za budowę bloku o mocy 1075 MW w Kozienicach – jednej z największych obecnie inwestycji energetycznych  w Europie.

Michał Szubski, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w latach 2008-2011

Rozpoczął proces wielkiej reorganizacji firmy. Za jego kadencji ta jedna ze strategicznych polskich spółek rozszerzyła działalność na energetykę. Zintensyfikowano prace nad krajowym wydobyciem  i zwiększono obecność w Norwegii. Spółki z grupy kapitałowej, które wcześniej ze sobą konkurowały, zaczęły być organizowane w jeden podmiot. Działania te zebrały bardzo dobre oceny.

Michał Szubski aktywnie uczestniczył w tworzeniu rynku gazu, budując przekonanie, że kierowana przez niego spółka musi działać w otoczeniu rynkowym. Prawnik z wykształcenia, rozwinął skrzydła  w gazownictwie. Z PGNiG związany od 1994 r. W latach 2003-2007 z powodzeniem kierował Mazowiecką Spółką Gazownictwa.

Klemens Ścierski, członek Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej


Przez całe życie zawodowe zaangażowany w przemiany polskiej energetyki – najpierw jako promotor inwestycji modernizacyjnych, pod koniec kariery jako realizator polityki energetycznej i przemysłowej państwa. Na kolejnych stanowiskach łączył rzeczowość w podejściu do zagadnień ekonomicznych  i technicznych z wrażliwością na społeczny aspekt funkcjonowania sektora. Do dziś aktywny komentator życia gospodarczego i propagator innowacji.
Od 1978 do 2007 r. związany z Elektrownią Łaziska. W latach 1995-96 był ministrem przemysłu  i handlu w rządach Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza. Zasłynął w tym czasie sprowadzeniem do Gliwic produkcji Opla. W okresie 2004-05 senator RP, doradca wicepremiera Waldemara Pawlaka. Obecnie członek Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej.

Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Przyczynił się do liberalizacji rynku energii elektrycznej. Ustabilizował w sposób sprzyjający inwestycjom politykę regulacyjną wobec elektroenergetycznych operatorów systemów dystrybucyjnych. Skuteczny w pracach legislacyjnych. Zdecydowanie wspiera liberalizację rynku gazu. Przygotował i konsekwentnie realizuje „Mapę drogową uwolnienia cen gazu ziemnego”. Zmierza do uwolnienia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych z uwzględnieniem ich interesów. Ostatnia inicjatywa w tym obszarze dotyczy zmiany sprzedawcy energii elektrycznej bez konieczności rozdzielania umowy kompleksowej.

Z URE związany nieprzerwanie od 1998 r., w latach 1998-2007 pracował na stanowisku zastępcy dyrektora Oddziału Centralnego URE, od 2007 r. wiceprezes, a od czerwca 2011 r. prezes URE, wiceprzewodniczący zarządu Rady Europejskich Regulatorów Energetyki.

Kongres Nowego Przemysłu
 

Kongres Nowego Przemysłu to organizowana od 10 lat konferencja poświęcona strategicznym zmianom zachodzącym w polskim sektorze energii. Celem Kongresu jest wspieranie pozytywnych inicjatyw i działań wpływających na zmiany w sektorze energetycznym, gazowym i paliwowym.

X Kongres Nowego Przemysłu odbył się w dniach 16-17 października 2013 r. w Warszawie. 0

Czytaj także