VI Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2013

VI Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2013

Grupa PTWP SA, wydawca serwisów portalspozywczy.pl i dlahandlu.pl oraz magazynu Rynek Spożywczy, organizuje szóstą edycję Forum Rynku Spożywczego i Handlu (6th Food Market & Retail Forum) – największą konferencję skierowaną do sektora spożywczego i handlowego w Polsce. Konferencja odbędzie się w Warszawie (hotel Sheraton), 5 i 6 listopada 2013 r.
W debatach będą uczestniczyć właściciele, prezesi, dyrektorzy przedsiębiorstw spożywczych, managerowie sieci handlowych z Polski i zagranicy, a także przedstawiciele świata polityki, nauki oraz eksperci związani z sektorem spożywczym. Forum stanowi najważniejszą platformę dyskusji i wymiany poglądów między politykami, naukowcami a przedstawicielami branży spożywczej i handlowej w Polsce.

Podsumowaniem pierwszego dnia Forum będzie uroczysta, wieczorna Gala połączona z wręczeniem prestiżowych Nagród Rynku Spożywczego i certyfikatów „Dobry Produkt 2013 – wybór ekspertów” przyznawanych przez redakcje serwisów portalspozywczy.pl i dlahandlu.pl wspólnie z Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji.

5 listopada 2013 r o godz. 10.00. Forum rozpocznie sesja zatytułowana: „Patriotyzm gospodarczy czy już protekcjonizm – sektor spożywczy w polityce krajów UE”.
Zaproszeni do niej zostali Andrzej Blikle – Wiceprezes Rady Nadzorczej, A.Blikle Sp. z o.o.; Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001; Pierre Detry – Prezes na Polskę i Kraje Bałtyckie, Nestlé Polska SA; Andrzej Gantner – Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców; Renata Juszkiewicz – Prezes, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji; Stanisław Kalemba – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP; Monika Nachyła – Wiceprezes Zarządu, BGŻ SA; Kazimierz Pazgan – Prezes, Konspol Holding Sp. z o.o.; Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki RP.

W kolejnych dyskusjach pierwszego dnia konferencji poruszone zostaną zastępujące tamaty:
Przemysł spożywczy i handel pod presją globalnych zmian w trendach żywieniowych
•    Zdrowie i wygoda – presja zmieniających się oczekiwań konsumenckich
•    Redukcja kaloryczności w produktach dużym wyzwaniem dla sektora spożywczego
•    Innowacyjne rozwiązania produktowe w sytuacji ostrej presji kosztowo-konkurencyjnej
•    Cukier, sól, sód, tłuszcze – największe wyzwania dla sektora spożywczego
•    Bezpieczeństwo i jakość żywności, funkcjonalność produktów i wygoda opakowań

Biznes i technologie – innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem branży FMCG
•    Kluczowe obszary wdrażania innowacji w produkcji żywności i napojów
•    Polski sektor FMCG może być innowacyjny – możliwości i perspektywy
•    Systemy IT i automatyzacja procesów produkcji, pakowania i magazynowania
•    Technologie mobilne – obszary budowania przewagi konkurencyjnej w sektorze FMCG
•    Efektywność i bezpieczeństwo produkcji, inwestycje w oszczędności
•    EkoProdukcja – efektywność energetyczna w praktyce

Polskie firmy rodzinne – potencjał i kierunki rozwoju
•    Firmy rodzinne w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie
•    Biznes rodzinny w sektorze spożywczym – kondycja firm i perspektywy rozwoju
•    Menedżer czy rodzina, czyli komu przekazać zarządzanie firmą
•    Problem sukcesji w rodzinnych firmach spożywczych w Polsce
•    Polskie firmy rodzinne – atrakcyjne cele inwestycyjne, współpraca z inwestorami

Przemysł mleczarski w Polsce – nowe wyzwania w nowych realiach gospodarczych
•    Dostęp do surowca w kontekście zniesienia kwot mlecznych w UE i zmian w WPR
•    Nowe kierunki ekspansji eksportowej polskich mleczarni
•    Rynek wewnętrzny w Polsce – czego oczekują polscy konsumenci
•    Współpraca biznesowa mleczarni i sieci handlowych – trudne warunki kooperacji
•    Skala produkcji i szerokość oferty, a siła negocjacyjna polskich producentów
•    Pozycja rynkowa małych i średnich mleczarni – przyszłość mniejszych dostawców
•    Czy do wzmocnienia siły polskich firm mleczarskich potrzebna jest konsolidacja?

Innowacyjność w branży mięsnej – przyszłe kierunki rozwoju sektora
•    Nowe strategie zarządzania produkcją i produktem w przemyśle mięsnym
•    Produkcja masowa czy kreowanie nisz produktowych i specjalizacja produkcji
•    Marketing i trendy w promocji produktów mięsnych – nowoczesne narzędzia dotarcia do konsumenta
•    Produkty mięsne trzeba sprzedać w nowy sposób – kierunki ewolucji oferty zakładów mięsnych
•    Przyszłość branży mięsnej – produkty convenience

Ograniczenie kosztów – klucz do sukcesu w biznesie produkcyjnym i handlowym
•    Kondycja finansowa polskiego sektora spożywczego i handlowego w 2013 r.
•    Optymalizacja kosztów i podnoszenie efektywności w biznesie spożywczym
•    Finansowanie restrukturyzacji i modernizacji przedsiębiorstw
•    Utrzymanie płynności finansowej firmy w sytuacji narastających zatorów płatniczych
•    Sektor spożywczy po 6 latach kryzysu – co się zmieniło w zarządzaniu firmami?
6 listopada, w drugim dniu obrad poruszone zostaną następujące tematy:
Handel detaliczny i hurtowy w Polsce – możliwe scenariusze rozwoju rynku
•    Polska w strategiach sieci handlowych – czy nasz rynek ma jeszcze potencjał?
•    Koniec kryzysu – koniec problemów branży dystrybucyjnej?
•    Obszary w jakich rozstrzygnie się w najbliższych latach walka o rynek
•    Czy kolejne inwestycje w rozwój sieci sklepów mają jeszcze sens?
•    Konkurencja na nowym, wyższym poziomie – technologie, internet, marketing
•    Długoterminowe trendy społeczno-demograficzne a sektor dystrybucji
•    Współpraca z dostawcami jako istotny element sukcesu operatorów handlowych

Forum nowych technologii. E-commerce, płatności bezgotówkowe, technologie mobilne
•    Polski rynek m-commerce i e-commerce – kondycja i perspektywy rozwoju
•    Technologie mobilne zmieniają zwyczaje zakupowe konsumentów
•    Płatności bezgotówkowe a rozwój biznesu handlowego w Polsce
•    Handel przyszłości już dziś – zarządzanie asortymentem i dostęp do informacji w czasie rzeczywistym
•    Klient, dom i sklep połączone w jeden system
•    Ewolucja rynku sprzedaży internetowej w Polsce, najbardziej efektywne formuły e-sklepów

Dyskonty – wpływ ekspansywnego formatu na handel i przemysł spożywczy w Polsce
•    Sieci dyskontowe – najbardziej perspektywiczny model handlu w Polsce
•    Dyskont 2020 – jak będzie się zmieniał koncept sklepu dyskontowego w najbliższych latach?
•    Granice rozwoju sieci dyskontowych na polskim rynku – przyszła struktura rynku handlowego
•    Rosnące udziały dyskontów w rynku a sytuacja dostawców z sektora FMCG
•    Sieci handlowe stawiają na szybkie zmiany – dostawcy muszą za nimi nadążyć
•    Kryzys wymusił zmiany technologiczno-organizacyjne w handlu i produkcji
•    Jak sieci handlowe będą kupować w przyszłości i co to oznacza dla dostawców?

Współpraca na linii dystrybucja-dostawcy. Ograniczanie strat w łańcuchu dostaw
•    Współpraca logistyczna sieci handlowych i dostawców
•    Kierunki ewolucji współpracy logistycznej dystrybutorów i dostawców
•    Optymalizacja kosztów i eliminowanie strat w łańcuchu logistycznym
•    Ograniczanie strat w sklepach i w magazynach
•    Wspólne projekty logistyczno-zakupowe sieci handlowych w Polsce
•    Outsourcing procesów logistycznych

Multi-channel – efektywne strategie sieci handlowych na polskim rynku
•    Kryzys gospodarczy zmienia strategie firm handlowych w Polsce i na świecie
•    Wielokanałowe koncepcje w rozwoju sieci handlowych – skuteczne dotarcie do klienta
•    Nowe strategie marketingowe i sprzedażowe dystrybutorów
•    E-commerce i technologie mobilne przewrócą tradycyjny porządek w branży FMCG
•    Franczyza zdecyduje o sukcesie firm handlowych
•    Potencjał dla rozwoju franczyzy i systemów partnerskich na polskim rynku

Convenience – globalny trend w Polsce
•    Rynek sieci sklepów convenience w Polsce i Europie – perspektywy i rozwój
•    Zmiany społeczno-gospodarcze a perspektywy dla rynku convenience
•    Oferta convenience, czyli oczekiwania sieci wobec dostawców
•    Bliżej, szybciej, wygodnie – zmiany w strategiach sieci handlowych
•    Trend „Food to go” – czy Polacy pokochają żywność na wynos?

Czytaj także

 0

Czytaj także