Bez własnej woli

Bez własnej woli

Zwolennicy ubezwłasnowolnienia uważają, że to często jedyna możliwość ochrony chorych. Przeciwnicy mówią, że to przestarzały przepis, godzący w prawa obywatelskie.

Pani Stanisława dzwoni do mnie, bo nie wie, gdzie jeszcze szukać pomocy. Próbowała interweniować w sądzie, ośrodku pomocy społecznej, u asystenta rodziny i w szpitalu. Jej brat choruje na stwardnienie rozsiane. Do niedawna opiekowała się nim przede wszystkim pani Stanisława z siostrą, mimo że obie mieszkają daleko od Suwałk. Dbały, żeby chory brat regularnie stawiał się na badaniach w szpitalu, o rehabilitację, nawet o wózek. Pilnowały, żeby miał potrzebne leki. Trzy lata temu okazało się, że nie mają już prawa tego robić, bo brat został ubezwłasnowolniony. Od tej pory jedyną osobą, która ma prawo podejmować decyzje w jego imieniu, jest żona. Pierwszą, jaką podjęła, było odcięcie chorego od sióstr.

Do sądów trafia coraz więcej wniosków o ubezwłasnowolnienie. Zapada coraz więcej pozytywnych decyzji. Trudno wskazać dokładnie, o ile więcej, bo nie ma takich statystyk. Nie zna ich ani biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ani Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która wprawdzie walczy z ubezwłasnowolnieniem jako instytucją godzącą w wolność człowieka, ale nie zajmuje się konkretnymi przypadkami.

Głuchy telefon

Okładka tygodnika WPROST: 11/2014
Artykuł jest zamknięty
Więcej możesz przeczytać w 11/2014 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 5
 • stasia IP
  Jeżeli wszystkie instytucje sprawdziły,że jest należyta opieka i nic złego się nie dzieje to coś znaczy.Czy w tym wszystkim oczerniającej PANI STANISŁAWIE o co właściwie chodzi? Czy o dobro brata? Tu nie ma co wyjaśniać. Wiadomo o co chodzi siostrom.O konflikt.A ta rodzina potrzebuje pomocy i wsparcia w opiece nad chorym.Oni nie mają normalnego życia Bo chory mąż i ojciec i opieka nad nim JEST NAJWAŻNIEJSZA.
  • barbar IP
   Nie pomagacie w opiece nad chorymi to przynajmniej nie przeszkadzajcie! To jest bulwersujące! Wszystko można sprawdzić.Takie oczernianie rodziny, która sprawuje należytą opiekę w dzień i w nocy jest nieludzkie!

   Czytaj także