Ranking szkół

Ranking szkół

Jak co roku Wprost przygotował ranking najlepszych uczelni wyższych w Polsce. Oto zestawienie za rok 2014.

Szkoły wyższe najbardziej cenione przez pracodawców (według kierunków)

ENERGETYKA, ELEKTROENERGETYKA, SIECI I SYSTEMY ENERGETYCZNE

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

2 Politechnika Warszawska

3 Politechnika Śląska (Gliwice)

4 Politechnika Wrocławska

5 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

6 Politechnika Łódzka

7 Politechnika Gdańska

8 Wojskowa Akademia Techniczna

9 Politechnika Poznańska

10 Akademia Morska w Gdyni

EKONOMIA, FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ

1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2 Uniwersytet Warszawski

3 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

4 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

5 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

6 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

7 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

8 Politechnika Warszawska

9 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

10 Uniwersytet Gdański 11 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ZARZĄDZANIE I MARKETING

1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2 Uniwersytet Warszawski

3 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

4 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

5 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

6 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

7 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

8 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

10 Uniwersytet Rzeszowski

11 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Politechnika Warszawska

MECHANIKA BUDOWA MASZYN, AUTOMATYKA, ROBOTYKA

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

2 Politechnika Warszawska

3 Politechnika Wrocławska

4 Politechnika Śląska (Gliwice)

5 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

6 Politechnika Łódzka

7 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

8 Politechnika Poznańska

9 Wojskowa Akademia Techniczna

10 Politechnika Opolska

INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1 Politechnika Wrocławska

2 Politechnika Śląska (Gliwice)

3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

4 Politechnika Warszawska

5 Politechnika Gdańska

6 Politechnika Łódzka

7 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

8 Uniwersytet Warszawski

9 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

10 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

GÓRNICTWO I GEOLOGIA

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

2 Politechnika Wrocławska

3 Politechnika Śląska (Gliwice)

4 Politechnika Warszawska

5 Politechnika Gdańska

6 Politechnika Poznańska

7 Politechnika Łódzka

8 Uniwersytet Warszawski

9 Uniwersytet Łódzki

10 Uniwersytet Wrocławski

INŻYNIERIA LĄDOWA, BUDOWNICTWO

1 Politechnika Warszawska

2 Politechnika Śląska (Gliwice)

3 Politechnika Gdańska

4 Politechnika Wrocławska

5 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

6 Politechnika Łódzka

7 Politechnika Poznańska

8 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

9 Wojskowa Akademia Techniczna

10 Politechnika Częstochowska

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

1 Politechnika Warszawska

2 Politechnika Wrocławska

3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

4 Politechnika Śląska (Gliwice)

5 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

6 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

7 Politechnika Łódzka

8 Politechnika Poznańska

9 Politechnika Gdańska

10 Politechnika Częstochowska

CHEMIA

1 Politechnika Warszawska

2 Politechnika Wrocławska

3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

4 Politechnika Śląska (Gliwice)

5 Politechnika Poznańska

6 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

7 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

8 Politechnika Gdańska

9 Politechnika Łódzka

10 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKA

1 Politechnika Warszawska

2 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

4 Politechnika Wrocławska

5 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

6 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

7 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

8 Politechnika Gdańska

9 Politechnika Śląska (Gliwice)

10 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

PRAWO I ADMINISTRACJA

1 Uniwersytet Warszawski

2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

5 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

6 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

7 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

8 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

9 Uniwersytet Gdański

10 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

11 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA

1 Politechnika Wrocławska

2 Politechnika Warszawska

3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

4 Wojskowa Akademia Techniczna

5 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa

6 Politechnika Gdańska

7 Politechnika Łódzka

8 Politechnika Poznańska

9 Politechnika Śląska (Gliwice)

10 Politechnika Białostocka

11 Akademia Morska w Gdyni

12 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA

1 Politechnika Wrocławska

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

2 Politechnika Warszawska

3 Politechnika Śląska (Gliwice)

4 Wojskowa Akademia Techniczna

5 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

6 Politechnika Łódzka

7 Politechnika Gdańska

8 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 9 Politechnika Poznańska 10 Politechnika Białostocka 11 Akademia Morska w Gdyni

NAUKI SPOŁECZNE I FILOLOGIE OBCE

1 Uniwersytet Warszawski

2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

3 Uniwersytet Śląski w Katowicach

4 Uniwersytet Łódzki

5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

7 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

8 Uniwersytet Wrocławski

9 Uniwersytet Gdański

10 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

11 Collegium Civitas

12 Uniwersytet Szczeciński

13 Uniwersytet Rzeszowski

50 SZKÓŁ WYŻSZYCH, KTÓRYCH ABSOLWENCI SĄ NAJBARDZIEJ POSZUKIWANI PRZEZ PRACODAWCÓW

1 Politechnika Warszawska

2 Politechnika Wrocławska

3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

4 Politechnika Śląska (Gliwice)

5 Uniwersytet Warszawski

6 Politechnika Gdańska

7 Politechnika Łódzka

8 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

9 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

10 Politechnika Poznańska

11 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

12 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

13 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

14 Wojskowa Akademia Techniczna

15 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

16 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

17 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

18 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

19 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

20 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

21 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

22 Uniwersytet Łódzki

23 Uniwersytet Śląski w Katowicach

24 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

25 Uniwersytet Gdański

26 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa

27 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

28 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

29 Uniwersytet Wrocławski

30 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

31 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

32 Akademia Morska w Gdyni

33 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

34 Politechnika Białostocka

35 Uniwersytet Rzeszowski

36 Akademia Morska w Szczecinie

37 Politechnika Częstochowska

38 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

39 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

40 Politechnika Opolska

41 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

42 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

43 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

44 Uniwersytet Szczeciński

45 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów

46 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

47 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

48 Politechnika Lubelska

49 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

50 Wyższe Szkoły Bankowe

NAJPOPULARNIEJSZE KIERUNKI WEDŁUG PRACODAWCÓW

1 Ekonomia

2 Mechanika i budowa maszyn

3 Zarządzanie i marketing

4 Automatyka i robotyka

5 Informatyka i telekomunikacja

6 Elektrotechnika, elektronika

7 Inżynieria lądowa, budownictwo

8 Chemia, inżynieria chemiczna

9 Finanse i rachunkowość

10 Zarządzanie i inżynieria produkcji

11 Ekonomika transportu i logistyka

12 Energetyka, elektroenergetyka

13 Filologie obce

14 Inżynieria i ochrona środowiska

15 Górnictwo, geologia

16 Socjologia, psychologia, nauki społeczne

17 Prawo i administracja

18 Inżynieria materiałowa

19 Technologia drewna

20 Metalurgia

21 Technologia żywności

22 Towaroznawstwo

23 Farmacja

NIEPUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE NAJBARDZIEJ CENIONE PRZEZ PRACODAWCÓW

1 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

2 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa

3 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

4 Wyższe Szkoły Bankowe

5 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów

6 Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

7 Collegium Civitas

8 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Kraków

Okładka tygodnika WPROST: 14/2014
Więcej możesz przeczytać w 14/2014 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także