ING Bank Śląski zwiększa udział w rynku kredytów

ING Bank Śląski zwiększa udział w rynku kredytów

Dodano:   /  Zmieniono: 

W I kwartale 2014 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 254,6 mln zł w porównaniu z 259,7 mln zł przed rokiem. Bank zanotował wzrost podstawowych wielkości komercyjnych - wartości depozytów o 15%, a kredytów o 11%. W minionym kwartale bank wdrażał innowacyjne rozwiązania z zakresu płatności internetowych, bankowości mobilnej, infrastruktury bankowej oraz rozwijał platformę e-commerce Aleo.pl.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za I kwartał 2014 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • przychody ogółem wzrosły o 2% do 883,8 mln zł,
 • koszty ogółem spadły o 2% do 471,2 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wyniósł 412,6 mln zł w porównaniu z 382,0 mln zł w ub.r.,
 • zysk brutto wyniósł 328,5 mln zł w porównaniu z 324,0 mln zł w ub.r.,
 • zysk netto wyniósł 254,6 mln zł w porównaniu z 259,7 mln zł w ub.r.,
 • wskaźnik koszty/dochody wyniósł 53,3% w porównaniu z 55,8% w ub. r.,
 • łączny współczynnik kapitałowy 14,6% w porównaniu z 15,2% w ub.r.,
 • zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 11,3% w porównaniu z 10,9% w ub.r.

- Podsumowując nasze osiągnięcia chciałabym zwrócić uwagę na bardzo dobre wyniki komercyjne. W I kwartale br. wartość depozytów przyrosła o 8,7 mld zł, czyli o 15% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. i wyniosła 66,8 mld zł. Zanotowaliśmy również wysoki wzrost wartości kredytów, które przyrosły o 5,1 mld zł, czyli o 11%. Łącznie na koniec I kwartału portfel całego banku osiągnął poziom 52,5 mld zł. Zarówno po stronie bankowości detalicznej, jak korporacyjnej bank zwiększył udział w rynku kredytów odpowiednio do 3,5% i 8,7% powiedziała Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego.

- W minionym kwartale kontynuowaliśmy wdrażanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Wprowadziliśmy nowe funkcje oraz udogodnienia w ramach platformy Aleo.pl. Rozpoczęliśmy udostępnianie bankomatów recyklingowych, czyli urządzeń z zamkniętym obiegiem gotówki, zwiększyliśmy sieć opłatomatów umożliwiających szybką i wygodną realizację płatności komunikacyjnych i skarbowych. Zaoferowaliśmy aplikację ING BankMobile użytkownikom telefonów z systemem BlackBerry 10 - aplikacja jest dostępna na wszystkich czterech najpopularniejszych systemach mobilnych w Polsce (także Android, iOS, Windows Phone 8). Rozpoczęliśmy także testy Portfela Elektronicznego ING V.me ułatwiającego płatności w Internecie - w ostatnich dniach rozwiązanie to zaoferowaliśmy wszystkim klientom banku - dodała prezes ING Banku Śląskiego.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I kwartale 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • wzrost wartości kredytów o 11% do 52,5 mld zł:
  • kredyty dla klientów detalicznych - wzrost o 12% do 19 mld zł,
  • kredyty dla klientów korporacyjnych - wzrost o 10% do 33,5 mld zł,
 • wzrost depozytów o 15% do 66,8 mld zł,
 • liczba klientów detalicznych 3,41 mln - wzrost (netto) o 139 tys.,
 • liczba klientów korporacyjnych - 33,5 tys.
Źródło: ING BANK ŚLĄSKI S.A.

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także